Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Féner Tamás: „…a mi történt, ugyanaz, a mi ezután is történik…”

2023, August 30 - 2023, October 1

Kiállításmegnyitó – Féner Tamás: „…a mi történt, ugyanaz, a mi ezután is történik…”

A Magyar Fotográfusok Háza – Mai Manó Ház tisztelettel meghívja Önt a
Féner Tamás: „…a mi történt, ugyanaz, a mi ezután is történik…” című kiállítás megnyitójára
2023. augusztus 29–án, kedden, 18 órára.
Köszöntőt mond Baki Péter, a Magyar Fotográfusok Háza – Mai Manó Ház
igazgatója.
A kiállítást megnyitja: Passuth Krisztina művészettörténész

Féner Tamás: „…a mi történt, ugyanaz, a mi ezután is történik…”

A kiállítás megtekinthető:
2023. augusztus 30. – 2023. október 01.
Keddtől vasárnapig 12 és 19 óra között.
Hétfőn és ünnepnapokon zárva.
Kurátor: Baki Péter
Megnyitó: 2023. augusztus 29., kedd, 18.00
A kiállítást megnyitja: Passuth Krisztina művészettörténész

Féner Tamás a kortárs magyar fotográfia egyik meghatározó alakja. Tevékenysége történeti korszakokon nyúlik át, hatása a mai napig kimutatható az utána jövő generációk alkotásaiban. A fotóriporter szemlélete jellemezte a rendszerváltásig tartó alkotói periódusát, klasszikus képriportjain generációk nőttek fel. Talán legsikeresebb sorozata ebben a periódusban az „…és beszéld el fiadnak…” című – 1983-ban nyílt – kiállítás, mely mérföldkőnek bizonyult a budapesti zsidó közösség megismerésében a második világháború után. A Néprajzi Múzeumban megrendezett tárlatot előbb betiltották, majd ezt feloldva több nyelven megjelenő album látott napvilágot a képsorozatból. Mindezzel párhuzamosan számos képriport kapcsán volt újító hazánkban a fotóriporteri műfajon belül: az olajbányászokról készült képanyaga, vagy a Cserhalmi bányász brigádot megörökítő fényképei, illetve a színes 1400°, majd Tükörrepülés című sorozata, a döntött táj- és városfotók mind valamilyen fordulatot hozott a hazai fotográfiában.

Féner Tamás ugyanakkor nem csupán fotográfiai életművével mutat példát kortársai számára, hanem több évtizedes szervezőmunkájával is. A Magyar Fotóművészek Szövetségének főtitkáraként az ő kezdeményezésére jött létre a Fiatalok Fotóművészeti Stúdiója, mely a mai napig a legfontosabb szerveződése a fiatal kortárs fotóművészeknek. Számos egyetemen volt előadó, tanítványai mára szintén a kortárs fotográfia fontos szereplői.

A közel hetven évet felölelő fotográfusi pályafutása alatt ugyanakkor a folyvást megújuló alkotó képe jelenik meg előttünk, hiszen életének majdnem mindegyik sorozata valamilyen fordulatot hozott alkotói gondolkodásában.

Az „…a mi történt, ugyanaz, a mi ezután is történik…” című kiállítás – mely idézet a Károli Gáspár fordította Bibliából származik – ugyanakkor nemcsak Féner Tamás életszemléletét tükrözi, hanem a legutolsó alkotói periódusának egyfajta összefoglalása is, melynek legutóbbi fejezete ebben az évben valósult meg. Az elmúlt évtizedben létrejött sorozataiban leginkább a tárgyi világ, benne sokszor szakrális, vagy annak tételezett tárgyak, szövegek jelennek meg, amiken keresztül alkalmanként a vallás felé fordult. Később egy újabb váltással a festészeti felfogáshoz közelítő alkotásokat vonultat fel, amely képekben reflektálni kíván a tárgyát vesztett – digitálisan generált – képek világára a leghagyományosabb módon készült képekkel.
A négy teremből álló tárlat három sorozatot mutat be (Jelkép-halászat, 2015; Jákob létrája, 2018; S megint elölről (Babits) és Architektúrák, mindkettő 2022–2023), ez utóbbi két fejezetre oszlik, két teremre. A szerző többnyire nem támasztja alá képeit ez esetben az asszociációt megkötő képaláírással. A színes portrék az évekkel vagy akár évtizedekkel előbb keletkezett képek átértelmezései, a konstruktivista kompozíciók pedig a már régebben hordozott motívumok kibontakozásai.
A tárlat ugyanakkor felmutat egy másik értelmezési réteget is, miszerint az elmúlt években készült képek alatti síkban a régebbi sorozatok fekete-fehér és színes nyomokban felbukkannak, érzékeltetve azoknak a sorozatoknak a gondolatiságát, melyek a kiállítás fősodrába tartozó képanyagok gondolati előzményei voltak.

Féner Tamás (Budapest, 1938. november 17.) fotóriporter, fotóművész, lapszerkesztő, előadó. 1957-ben a Madách Gimnáziumban érettségizett, majd a MÚOSZ újságíró iskoláját végezte el, ezután három évig rendkívüli levelező hallgató volt a Képzőművészeti Főiskolán. Huszonöt évig a Fotóművészet című szakmai folyóirat szerkesztője, 1957–86 között a Film Színház Muzsika riportere, képszerkesztője, majd művészeti szerkesztője volt. 1986–1990 között a Képes 7 főszerkesztő-helyetteseként, majd 1991–1993-ig a Népszava képszerkesztőjeként dolgozott. 1993-tól egy éven át a Griff, és a Vasárnap képszerkesztője volt. Ezután szabadfoglalkozású, majd 1997-től 2003-ig a Népszabadság Magazin képszerkesztője, később nyugdíjasként az MTI szakmai tanácsadója volt.
1966-tól a Magyar Fotóművészek Szövetségének tagja, ahol 1978 és 1986 között a szervezet főtitkára volt. 1976-ban a Fiatalok Fotóművészeti Stúdiójának egyik alapítója. 1966-tól a Studio Nadar, később a MÚOSZ fotóriporter szakosztály vezetőségének, 1979-től pedig a Művészeti Alap, majd annak jogutódjának, a MAOE tagja volt.
Előadott 1979-től a MÚOSZ Újságíró Iskolájában, később különböző magániskolákban, 1992-től az ELTE újságíró posztgraduális kurzusán és a kaposvári egyetem fotó szakán.

https://www.maimano.hu/programok/kiallitas-fener-tamas-a-mi-tortent-ugyanaz-a-mi-ezutan-is-tortenik

Tamás Féner: „…that which is done is that which shall be done…”

The exhibition is open to the public:
30 August 2023 – 01 October 2023
Tuesday – Sunday from 12 to 7 pm.
Closed on Mondays and public holidays
Curator: Péter Baki
Opening: 29 August 2023, Tuesday, 6 pm.
Opening speech by Krisztina Passuth art historian

Tamás Féner is a leading figure of contemporary Hungarian photography. His career has spanned historical periods, and his influence is noticeable in the works of subsequent generations to this day. The creative period that lasted until the regime change was marked by the attitude of the photojournalist, with generations raised on his classic photo stories. Opened in 1983 and presenting what was perhaps his most successful series in the period, ‘…and tell your son…’ was an exhibition that proved to be a milestone in generating an understanding of Budapest’s post-world war Jewish community. Staged at the Museum of Ethnography, the display was first banned, only to reopen again, and the photo series was published in a multilingual album. He was also an innovator of the genre of the photo feature, with each of the series on oil miners and the Cserhalmi team of miners, as well as the colour series 1400° and Mirror Flight, or the tilted land- and cityscapes, bringing about some turn in Hungarian photography.

Along with his photographic oeuvre, Tamás Féner has also set an example for his contemporaries with decades’ worth of organizational work. As the Secretary General of the Association of Hungarian Photographers, he initiated the establishment of the Studio of Young Photographers, which continues to be the most important organization for young contemporary photographers. He was a lecturer at several universities and his students are now also important figures in contemporary photography.
In a career of almost seventy years, he proved to be capable of constantly reinventing his art, because almost every new series signalled a turning point in his creative thinking.

The exhibition ‘… that which is done is that which shall be done…,’ whose title is taken from the Bible, both reflects Tamás Féner’s outlook on life, and offers a summary of his most recent creative period, whose latest chapter has unfolded this year. Objects, often ones used as, or assumed to be, sacral, as well as texts, dominate the various series of the last decade, and they sometimes occasion a look at religion. Later, with a new change of direction, he introduced works whose manner approached the painterly, and offered his reflection on subjectless—digitally generated—images with ones created in the most traditional manner.

Occupying four rooms, the exhibition presents three series: Symbol Fishing (2015), Jacob’s Ladder (2018); And Repeat (Babits) and Architectures (both 2022–2023). The latter two are divided into two chapters and are shown in two rooms. In most cases, the artist does not support his images with captions that would limit the associations. The colour portraits are reinterpretations of photos made years or even decades earlier, while the constructivist compositions unfold motifs carried over from earlier times.

The exhibition also presents another layer of interpretation, in that in the plane beneath the images of recent years, black and white and colour traces of older series appear, suggesting the ideas behind the series that were the conceptual antecedents of the images in the main body of the exhibition.

Tamás Féner (Budapest, 17 November 1938) is a press and art photographer, newspaper editor and lecturer. He graduated from the Madách Grammar School in 1957, before completing the journalism course of the National Association of Hungarian Journalists (MÚOSZ), and being an extraordinary correspondence student at the Academy of Fine Arts for three years. He was editor of Fotóművészet, a professional journal, for 25 years, and worked for Film Színház Muzsika between 1957 and 1986, as a reporter, picture editor and then artistic editor. Between 1986 and 1990, he was deputy editor-in-chief of Képes 7, and between 1991 and 1993, picture editor of Népszava. For a year from 1993, he was picture editor of Griff and Vasárnap. He went on to be a freelancer, before joining Népszabadság Magazin as its picture editor. After retirement, he was a consultant with the Hungarian News Agency.
He has been a member of the Association of Hungarian Photographers since 1966, and was secretary general of the organization between 1978 and 1986. In 1976, he was one of the founders of the Studio of Young Photographers. A member of Studio Nadar from 1966, he later sat on the executive committee of the photojournalism section of MÚOSZ. From 1979, he was a member of the Art Fund, then of its successor, the Association of Hungarian Creative Artists.
From 1979 he lectured at the MÚOSZ School of Journalism, later at various private schools, and from 1992 at Eötvös Lóránd University’s postgraduate journalism programme and the photography programme of Kaposvár University.

https://www.maimano.hu/programs/exhibition-tamas-fener-that-which-is-done-is-that-which-shall-be-done

https://www.facebook.com/events/619301776989976/

Organizer

Mai Manó Ház
Email
noreply@facebookmail.com

Venue

Mai Manó Ház
Nagymező u. 20
Budapest, nincs 1065 Magyarország
+ Google Map