Adatvédelem

A Fotoklikk.hu tiszteletben tartja és védi mindazok adatait, akik az Interneten keresztül kapcsolatba kerültek/kerülnek a Fotoklikk.hu-val.

A Fotoklikk.hu bizonyos esetekben információt kérhet felhasználóitól, például nevét vagy e-mail címét. Minden alkalommal előre közöljük felhasználónkkal, hogy milyen adatokat kérünk és milyen célból. Az így birtokunkba jutott adatokat kizárólag az előre meghatározott célokra használjuk fel.

Amennyiben a felhasználó úgy döntene, nem engedélyezi számunkra, hogy a megadott adatok alapján később kapcsolatba lépjünk vele, ezt a döntését tiszteletben tartjuk.

Előfizetői- vagy közönségadatokat csakis statisztikailag feldolgozott formában, egyedi azonosítókhoz nem kapcsolhatóan hozunk nyilvánosságra, és ezekben a statisztikákban nem foglalkozunk olyan jellegű témakörökkel, amelyek bármilyen módon túlmennének a közérdeklődésre számot tartó kérdések körén.

Látogatóinkról gyűjtünk ugyan automatikusan generálódó információkat (a látogató IP-címe, domain neve, a látogatás időpontja, megtekintett oldalak, használt böngészőprogram), ám ezen adatokat kizárólag a trendek és a statisztikai információ nyomon követése céljából analizáljuk, majd megsemmisítjük.

A Fotoklikk.hu által üzemeltetett oldalak tartalmazhatnak linkeket más, nem általunk működtetett vagy üzemeltetett oldalakra is. A Fotoklikk.hu ezen oldalak tartalmáért és eljárásmódjáért semmiféle felelősséget nem vállal.

A Fotoklikk.hu nem tudja és nem is kívánja feltérképezni, hogy mely, nem a Fotoklikk.hu által működtetett vagy üzemeltetett oldalakról mutatnak kapcsolatok a Fotoklikk.hu oldalaira. A Fotoklikk.hu ezen oldalak tartalmáért és eljárásmódjáért semmiféle felelősséget nem vállal.

Az oldalon megjelenő hirdetések tartalmáért a kiadó semmiféle felelősséget nem vállal.
A Fotoklikk.hu magára nézve kötelező erővel ismeri el az adatkezelésről rendelkező következő törvényeket:

az 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról,
az 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során (Strasbourg 1981. január 28.).