Az alapítvány céljai

Részlet az alapító okiratból:

6) Az Alapítvány tartós közérdekű célja:

Az Alapítvány a bírósági nyilvántartásba vételt és a közhasznú jogállás megszerzését követően az 1997. évi CLVI. törvény 26.§-ának c.) pontjában felsorolt alábbi közhasznú tevékenységeket végzi:

nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,

A hazai és nemzetközi fotográfia eredményeinek népszerűsítése, ezek dokumentálása, a fényképezéssel kapcsolatos írott, digitális és nyomdai anyagok, fényképek archiválása, tudományos igényű feltárása, csoportosítása, internetes, on-line hozzáférés és kutatás biztosítása, továbbá az egyes fotográfusok, fényképészeti csoportok, alkotóműhelyek ismertségének és elismertségének növelése, képviselete, képeik közvetítése, pályázatok kiírása, bonyolítása, a fényképezés különböző szervezetei, személyei közötti kapcsolattartási lehetőségek szervezése, bonyolítása.

Az Alapítvány tartós közérdekű célját az alábbi konkrét tevékenységekkel valósítja meg:

A www.fotoklikk.eu, www.fotoklikk.hu, www.fotoklikk.info webcímeken elérhető honlap segítségével, az informatikai lehetőségekkel élve, együttműködve a Magyar Fotográfiai Múzeummal, a Magyar Fotográfusok Házával és más szakmai szervezetekkel.

7) Az Alapítvány jellege, közhasznú jogállása:

Az Alapítvány a bírósági nyilvántartásba vételt és a közhasznú jogállás megszerzését követően az 1997. évi CLVI. törvény 26.§-ának c.) pontjában felsorolt alábbi közhasznú tevékenységeket végzi:

nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,

Az Alapítvány működése nyilvános, szolgáltatásait a céljaiból adódó kötöttségek figyelembevételével bárki nemre, fajra, életkorra, származásra vonatkozó vagy egyéb bármilyen jellegű jogellenes megkülönböztetés nélkül igénybe veheti.

Az Alapítvány mint közhasznú szervezet vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez, gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapítványi célok megvalósítására és a közhasznú tevékenységre fordítja.

Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Közvetlen politikai tevékenység jelen Alapító Okirat használatában az alábbiakat jelenti: a pártpolitikai tevékenység, továbbá országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelölt állítása.