Loading Events

« All Events

Soproni Fotóklub

1906, January 1 - 2030, January 30

Alapítás éve:  1906.
Minősítés:  AFIAP, E-MAFOSZ

Tagok:

Agg Pál

Bóta Luca

Bors Gergely

Csigó Gergely

Gyarmati Adrienn

Hauszner Sándor

Hillebrand Adrienn

Hipságh Gyöngyi

Kránitz Roland

Lángh Gábor

Németh Elemér

Nagy Attila

Nagy Attila

Pápai Zsolt

Roth Balázs

Tóth Jenő Tibor

Wittmer László

A Soproni Fotóklub története

1906 Július 5-én a Photo Club vetítő estélyt tartott, majd ezt követte az alakuló közgyűlés, melyen a város és a megye amatőr fényképészei voltak jelen. Csatlakozott az 1905-ben alakult Magyar Amatőr Fényképezők Országos Szövetségéhez (MAOSZ), és már ez év őszén országos fotókiállítást is rendeztek. A Festőteremben szeptember 9-én megnyílt tárlat 49 résztvevője közül kilenc soproni fotós volt (Faragó Géza, Hanák Béla, Heinrich Román, Heim Ferenc, Hoffmann Frigyes, Jéhn Vilmos, Lővy L., Roth Gusztáv és Rötting Odo).

1907 A torinói művészeti és képzőművészeti kiállításon Rötting Odo önarcképével az első állami aranyérmet és a torinói hölgybizottság tiszteletdíját nyerte el.

1920 Angyalfi Andor, Diebold Károly, Csík Ferenc fémjelezték a klubot. A tizenhat kiállítót nyilvántartó Klub – az eredményes hazai és nemzetközi kapcsolatok révén – az országban az elsők közé emelkedett.

1930 Diebold Károly vezetése alatt az egyesület tagjai világhírnevet szereztek Sopronnak Göteborgban, Berlinben, Tokióban és a francia Mühlhausenben. A MAOSZ országos kiállításán az összes vidéki csoportok közül legkiemelkedőbb kollekciójával Sopron tűnt ki és elnyerte a Pekár-vándordíjat.

1931 Március 28-án pénzbeli segélyt kért a klub a várostól a tervezett nemzetközi kiállításra, melyen a hazai csoportokon kívül angol, francia, osztrák és spanyol egyesületek is szerepeltek.

1932 A szeptember 24-től október 9-ig tartó II. Nemzetközi kiállításon 16 nemzet 476 zsűrizett képét (1200 érkezett) tekinthették meg az érdeklődők. Több kiváló alkotó csatlakozott a klubhoz: Finta Béla, Kovács Károly, Szászvárosi József.

1934 Az egyesületnek 89 tagja és két pártoló tagja van (Lobenwein Harald és Perkovátz Félix). Nemcsak soproniak, hanem vidékiek és burgenlandiak is jelentkeztek az egyesületbe. Csík Ferenc négy képe került egy bécsi nemzetközi tárlaton bemutatásra. A III. Nemzetközi kiállításra 24 nemzet (köztük kínaiak is) nevezett. 282 szerzőtől 2025 kép érkezett, melyből 431 képet fogadtak el 236 alkotótól. Dr. Holl Jenőt választották elnöknek. Ekkor nyerték el először a Vásári-féle vándordíjat, melyért a hazai fotósok legjava versengett. Ebben az évben a tagok 41 képpel szerepeltek külföldön, 269-cel pedig belföldön. Több díjat is elnyertek: két ezüst és egy bronz külföldön, két arany, hét ezüst és nyolc bronz idehaza.

1935 Folytatódott Csík Ferenc sikere. Pittsburghben, Los Angelesben, Prestonban szerepelt két-két képpel. A IV. nemzetközi tárlaton csak a meghívottak vehettek részt. 34 résztvevő 251 képe és 20 soproni alkotó 89 képe került falra a Festőteremben.

1936 Egyedüli vidéki városként jubileumi kiállítást szerveztek a főváros mellett. Országosan és nemzetközileg is elismertté váltak a Soproni Fotóklub tagjai. A legrégibb angol egyesület kiállításán kilenc magyar közül négy soproni volt: Angyalfi Andor, Horváth Mihály, Pálovich Sári és Hegedűs Béla.

1937 Csík Ferenc belgiumi és amerikai tárlatokon szerepelt sikeresen. Angyalfi Andor és Sárkány Jenő az Amszterdami Fényképezők Egyesületének tiszteletbeli tagjai lettek.

1938 Szintén eredményes év. Külföldön 27 pályázaton 158 képelfogadás. Hazai berkekben 106 fotóval 3 pályázaton vettek részt. A The American Annuel of Photography évkönyvében négy alkotó is szerepel: Csík Ferenc, Diebold Károly, Gruber Ferenc és Sárkány Jenő. Holl Jenő emlékére rendeztek tárlatot ezen évben. Hiába a sok siker, a város sajnos nem tudott helyet biztosítani a Fotóklub összejöveteleinek.

1939 VI. Nemzetközi kiállítás, ahol a háborús helyzet ellenére békésen megfér 15 különböző nemzet alkotóinak munkája a Festőteremben.

1940 A korábban említett amerikai évkönyv a nemzetközi kiállítók száma (100) alapján, a hatodik helyen jegyzi Magyarországot. A kiállítók jó része a Soproni Fotóklub tagjaiból került ki.

1942 Augusztus 10-30. között kiállítást hoztak létre annak emlékére, hogy 40 évvel ezelőtt a Képzőművészeti Kör csoportjaként kezdtek el tevékenykedni az elődök.

1943 Az országban először rendeztek színes diaversenyt, melyre 200-nál több kép érkezett. A háború csak csökkenteni tudta a klub tevékenységét, de megállítani nem. Az aktív tagsághoz újabb kiváló alkotók csatlakoztak: Beskó József, Németh Béla, Őrszigety Frigyes, Váraljai József.

1944 Sikerült részt venni a XIX. Zaragozai Nemzetközi Szalonon. Finta Béla fotói megörökítették a háború okozta sebeket a városban.

1946 Szeptember 19-től október 6-ig az Őszi Vásár egyik rendezvénye a Klub kiállítása volt.

1947 A VII. Nemzetközi Művészi Fényképkiállítás került megrendezésre szeptember 14-28 között. 129 pályázótól, 10 országból 508 felvétel érkezett. 121 szerzőtől 244 képet fogadott el a Vadas Ernő, Angyalfi Andor, Mühl Aladár és Sárkány Jenő alkotta zsűri.

1948 Bristolban három soproni alkotó ért el eredményt. Ezenkívül Kubában, Indiában, Angliában, Belgiumban Írországban, Ausztráliában, Skóciában és Kanadában is állítottak ki soproni képeket. A Klub helyiség problémáira ismét a várostól kért segítséget, az összejövetelekre végül a postán kaptak lehetőséget.

1952 A Városi Tanács épületének egyik alagsori helyiségében működött a Klub. A SOTEX (Renner Kálmán segítségével) a Klub mellé állt és képek ellenében anyagi támogatást nyújtott a nemzetközi pályázatokhoz.

1953 Ismét kiállítást rendeztek a Festőteremben, új szocialista tartalommal, melyre támogatást is nyertek. A tagok Amszterdamból és Bécsből kaptak meghívást nemzetközi fotókiállításokra.

1954 Október 2-10-ig művészi fényképkiállítás volt, melyre szerzőnként 4 képpel lehetett nevezni.

1955 A renovált Művelődési Házban kapott helyet a Klub. A Festőteremben szeptember 25. és október 9. között országos művészi fényképkiállítás került megrendezésre. A beérkezett 572 képből 104 szerző 199 képét fogadta el a bíráló bizottság (Diebold Károly, Sárkány Jenő és Seidl József). Többek között Kovács Károly is tiszteletdíjat kapott. A Forte-gyár díját Őrszigety Frigyes és Péntek Pál kapta. 19 soproni alkotó 38 képpel vett részt, köztük Csík Ferenc és Renner Kálmán.

1956 A Sarajevo Fotoklub nemzetközi kiállítást rendezett, melyen 16 klub vett részt 270 képpel. Magyarországot a soproniak képviselték. A Soproni Fotóklub tisztújító közgyűlésén a Városi Tanács elnökét, Bognár Dezsőt választották elnöknek. Alelnök Gereben Béla, titkár Őrszigety Frigyes lett. Októberben 50 éves jubileumi kiállítást szerveztek. A „VIII. Salon International D’Art Photografique Coupe de la Ville de Bordeaux 1956” ezüst serlegét a Klub kapta kollekciójáért. A siker Torma József, Edőcs László, Csupor József nevéhez fűződik.

1964 A Művelődési Központ átalakítása miatt egyéni tevékenységekre szorítkozik a tagság.

1973 A Művelődési Központ ismételten helyet tudott biztosítani a Klubnak. A választott vezetőség – Fodor Ferenc, Prunner László, Sipos Ferenc, Szendrő Béla, Vácz Ferenc – megszervezte az önellátó, önfenntartó művészeti csoport fennmaradását. A Klub anyagi támogatás nélkül működött tovább. A lelkes odaadó munka, a helyi kiállítások szervezése, az országos fotópályázatokon való sikeres részvétel ismételten az elsők közé emelte a Klubot.

1977 Folytatódott a negyedévenkénti házi pályázat. Sopron 1277-1977 címmel országos fotópályázat került kiírásra, melyre 48 alkotó 234 alkotása és 33 sorozata érkezett. Ebből a zsűri 29 alkotó 76 képét és 12 sorozatát javasolta kiállításra.

1978 Az I. Pannónia Fotószalon vándorserlegén elsőként a Soproni Fotóklub neve áll. A sikerekhez a korábban említetteken kívül hozzájárultak még: Erdős Imre, Holnthoner Rita, Horváth József, Karner Károly, Kiss Balázs, Pethő Zoltán – a teljesség igénye nélkül.

1979 A II. Pannónia Fotószalont már a Klub szervezte, melyet nagysikerű alkotótábor követett. Közös fotós kirándulások, társklubok bemutatkozása (bajai Duna Fotóklub), valamint a 20 éves Győri Fotóklub jubileumi anyagának bemutatása tette színessé a társaság életét.

1980 Közös fotótanfolyam az OFOTÉRT Fotószaküzlettel. Természetesen tovább folytatódtak a nevezések nemzetközi pályázatokra.

1981 A 75 éves jubileumot az aktív és volt tagok gyűjteményes kiállításával ünnepelte a Soproni Fotóklub. Ekkor adott helyet a város a Klub segítségével a Népművelődési Intézet Felsőfokú Fotótanfolyamának is. Az egyéni és kollektív szereplésekért a Népművelődési Intézet Nívódíját valamint a Művelődési Minisztertől a „Szocialista Kultúráért” Kitüntetést kapta a Klub.

1982 Új-régi vezetőség került a Klub élére: Prunner László (1956 óta tag, 1973-tól a Klub vezetője, s még további 11 évig töltötte be ezt a tisztséget), Sipos Ferenc, Fodor Ferenc és Bárány Zoltán. Ez évben  ismételten alkotótelepet is rendeztek Wágner Ferenc vezetésével. A Klub az Ifjúsági Házba költözött.

1983 Megalakult a Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos Szövetsége (MAFOSZ), melynek egyik alapító tagja a Soproni Fotóklub.

1984 A burgenlandi fotós kapcsolatok kezdetei. A baráti találkozók és a cserekiállítások állomásai Eisenstadt, Mattersburg, Traiskirchen és Vösendorf.

1985 Az 5. Pannónia Fotószalon egyik díját a G. Nagy László, Horváth Endre, Ujvári Gábor képeit tartalmazó kollekció kapta. A tagság egyéni és kollektív eredményei az Országos Szövetség kitüntető plakettjét hozták négy alkalommal is, melyben oroszlánrésze volt ezen időszak legeredményesebb kiállítójának, Fodor Ferencnek. Még néhány kiemelkedő eredmény: Wagner Ferenc – 12 kiállításon 64 képelfogadás, 7 díj; Szerdahelyi Katalin – 5 kiállítás, 10 kép, 1 díj; a II. Országos Fotószalonon MAFOSZ plakett.

1986 A szűkös anyagi helyzet miatt a 80 éves jubileumi kiállítás nem valósulhatott meg.

1987 A IV. Országos Fotószalonon a fődíjat és a vándorserleget a soproniak kapták. Továbbra is folytatódtak a házi pályázatok. Felvették a kapcsolatot a Traiskircheni Fotóklubbal és bemutatkozó kiállítást is rendeztek. A 6. MAFOSZ Szalonon elhozták a kollekció díjat, valamint a 6. Pannónia Fotószalonon ismételten kollekció díjat kapott a Klub.

1992 85 éves jubileumi kiállítás a Liszt Ferenc Művelődési Házban volt. Prunner László lett a MAFOSZ Nyugat-Dunántúli régójának alelnöke. Fiatal alkotók (Aszódi András, Németh Péter) csatlakoztak a Klubhoz. A 9. MAFOSZ Szalonon elnyerték a MAFOSZ plakettet. A X. Pannon Fotóművészeti Fórumon is emlékplakettet kapott a Klub.

1993-1996 Újabb tagok érkeztek a Klubba: Bán Lajos, Folcz Tóbiás, Garay Mihály, Hajdu Edit, Hauszner Sándor, Nagy Attila. A Klub vezetését Horváth Endre vette át.

1997 Előadások tették érdekessé a foglalkozásokat: színes, fekete-fehér technika, fotóművészet. Önálló (Horváth Endre, Nagy Csaba, Német Péter, Prunner László) és csoportos (G. Nagy László-Griechisch Tamás-Ujvári Gábor, Nagy Csaba győriekkel) kiállításokon mutatkoztak be a közönségnek. A XIV. MAFOSZ Szalonon Gothard Jenő emlékplakettet kapott a Klub kollekció.

1998 Városunk Sopron címmel 9 szerző 95 képpel szerepelt a június 21-én nyílt tárlaton a Magyar Művelődés Házában (Sopron). A XV. MAFOSZ szalonon Aszódi András és Kránitz András 1-1 elfogadást szerzett. Hazai és nemzetközi kiállításokon 8 szerző 25 képpel szerepelt és 4 díjat is elhoztak.

1999 Pannónia Fotóművészeti alkotótábort rendezett a Klub. Nemzetközi pályázatokon 4 szerzőtől, 34 kép elfogadása, hazai pályázatokon 7 szerzőtől 29 kép elfogadása és 9 díj a mérleg.

2000 Kisalföldi Fotószalont hoztak létre a megyében működő alkotócsoportoknak.

2001 Szükségessé vált a Klub életének felpezsdítése, újabb tagok és érdeklődők toborzása. A megfiatalított vezetőség: Folcz Tóbiás elnök, Aszódi András és dr. Nagy Attila vezetőségi tagok. Ötleteiknek és lelkes munkájuknak köszönhetően megújult a klubélet, a Soproni Fotóklub a következő években ismét az ország legjobbjai közé emelkedett. A Művelődési Központ felújítása miatt a Központhoz tartozó István bíró utca 2. alatt kapott a Klub egy fűtetlen helyiséget. Esztétikai, technikai előadások, valamint a jelenlegi és volt tagok munkásságának bemutatása töltötte ki a klubéletet. Hazai és nemzetközi pályázatokon 66 képelfogadása volt a tagoknak (Aszódi András, Folcz Tóbiás, Hauszner Sándor, Kántor Zsigmond, Dr. Nagy Attila, Prunner László). Ettől kezdve évente házi pályázat kiírását vették tervbe „Az év szerzője” címmel. Ez a pályázat a mai napig tart. Később felsorolásra kerülnek az cím birtokosai.

2002 Országos fotópályázatot rendeztek Városaink az ezredfordulón címmel. A fotóklub képeit bemutatták Sopron testvérvárosaiban is, a németországi Kempten és az ausztriai Eisenstadt városokban. Kapcsolatfelvétel a németországi Thurnau város fotóklubjával. Ezt kölcsönös kiállítások és látogatások követték.

2003 A II. Kisalföld fotószalon anyagát a megyén kívül, a testvérváros Eisenstadtban is láthatták. A Liszt Ferenc Kulturális Központ átépítése miatt ismét helyiség problémák adódtak, de a gondokon edződött aktív tagság mindent átvészelt. Köszönet illeti a Szent György templom plébánosát, Bindes Ferencet és az irodavezetőt, Gaál Máriát, hogy befogadták a Klubot a Wrenkh Ede Közösségi Házba. A 14. Pannónia Fotószalont a Fotóklub rendezte, amelyen a tagok kollekcióját a zsűri díjazta.

A Fotóklub a város díját is megkapta. A Klub öt tagjának volt ebben az évben egyéni kiállítása (Aszódi András, Folcz Tóbiás, Hauszner Sándor, Hipságh Gyöngyi, Prunner László).

2004 Kiselőadások, diavetítések, képbírálati szempontok megismerése, műtermi fotózások és személyes tapasztalatcserék jellemezték a klubfoglalkozásokat. A nemzettközi és hazai fotópályázatokon eredményesen szerepeltek a tagok (Aszódi András, Folcz Tóbiás, Cseh Dániel, Csigó Gergely, Hauszner Sándor, Hipságh Gyöngyi, Németh Elemér, Milchram Kurt, Prunner László és Rujavecz Gábor). Fotópályázatot írtak ki minden Sopron és vonzáskörzetében élő alkotó számára (I. Regionális fotópályázat). A pályázaton elfogadott képek a Magyar Fotográfia Napján (augusztus

29.) kerültek bemutatásra a Klub háromnapos szabadtéri kiállításán a Fő téren, ahol a tagok is bemutatkoztak 10-10 képpel.

2005 A Soproni Fotóklub egyesületként folytatta tevékenységét. Az előző év nagy érdeklődésére tekintettel kiírták a II. Regionális Fotópályázatot. Ez évtől a tagság döntésének értelmében biennáléként folytatódott. A hazai és nemzetközi pályázatok résztvevői (Aszódi András, Csigó Gergely, Cseh Dániel, Deák László, Farnady Péter, Folcz Tóbiás, Hauszner Sándor, Hipságh Gyöngyi, Milchram Kurt, Dr. Nagy Attila, Prunner László, ifj. Szücs Szabó Sándor) 91 képelfogadást értek el. Kapcsolat felvétel a Mattersburgi Fotóklubbal. Budapesten a Sopron Megyei Jogú Várost bemutató rendezvényen a Klub a tagok alkotásaiból összeállított Sopron és környékét bemutató kiállítással vett részt.

2006 A klub centenáriumát ünnepelte. „100 év 100 alkotó 100 kép” címmel könyvet adtak ki, melynek anyagát jubileumi kiállításokon, a Festőteremben, a Hotel Fagusban és a Wrenkh Ede Közösségi Házban is bemutatták. A várostól „Sopron Kultúrájáért Díj”-ban részesült az alkotó közösség. Ebben az évben hosszú idő után ismét ők rendezik a Fotóművészeti Nyári Egyetemet, változatos előadásokkal és programokkal. Az egyhetes alkotótáborban közel 100 résztvevő volt az ország minden tájáról. A Klub akkori vezetői Folcz Tóbiás, Csigó Gergely, dr. Nagy Attila és Prunner László voltak.

2007 Az országban első fotós csoportként, a kulturális egyesületek számára adható, egyik legmagasabb állami kitüntetésben, Csokonai Vitéz Mihály Közösségi díjban részesült a Klub. A díjat a Magyar Kultúra napján, az Iparművészeti Múzeumban megrendezett ünnepségen Folcz Tóbiás és Prunner László vehették át Hiller István minisztertől.

2008 A Szent György Plébánia közösségi házának átépítése miatt, ismét költözni kényszerültek. A Gyermek és Ifjúsági Központ adott helyet az összejöveteleknek. A 16. Pannónia Diaszalon és vetített képes pályázaton a klub nyerte el a vándorserleget. Különdíjjal jutalmazták Lángh Gábor és ifj. Szücs Szabó Sándor alkotásait. A MAFOSZ által szervezett „Az Év Fotóművészeti Alkotócsoportja” címet is elnyerték, mely mögött komoly szakmai munka folyt (hazai pályázatokon 88, nemzetközin 82 képelfogadás, valamint 10 díj, egyéni és közös kiállítások, előadások tartása). Ebben az évben már a Széchenyi téren volt a fotográfia napi szabadtéri kiállítás.

2009 Az ausztriai Trierenberg Supercircuit pályázatra alkotócsoportként is neveztek. A világ egyik legnagyobb, több ezer nevezőt felsorakoztató nemzetközi fotópályázatán, a Soproni FotóKlub kollekciójáért a „Best Digital File” kategória arany érmét kapta.

Az Év Fotóművészeti Alkotócsoportja címre csak versenyen kívül nevezhettek (a 450 képelfogadás hazai és nemzetközi pályázatokon, a 10 egyéni és közös kiállítás, előadások biztosították volna az első helyet), de a szabályzat szerint csak három évenként vehet részt az előző évben nyertes klub. Természetesen megrendezésre került a Magyar Fotográfia Napi kiállítás is. Az év közbeni fotóstúrák, szakmai előadások, megbeszélések színesítették a életet a Klubban.

2010 Az ausztriai Trierenberg Supercircuit pályázaton ismét jól szerepelt a Klub. „Best Mixed Club” díjat kapott a csapat. A hazai és nemzetközi pályázatokon 520 képelfogadást szereztek. Szakmai előadások, vetítések, közös fotózások gyarapították a tagok tudását. Felvették a kapcsolatot a csehországi Český Krumlov, és az ausztriai Horn városok fotóklubjaival. Közös fotós hétvégék, közös kiállítások jellemezték ezeket a kapcsolatokat.

2011 Közös kiállítás volt Győrben a VOKE Arany János Művelődési Házban. A Klub „Fotó-futam” címmel házi pályázatot szervezett a tagoknak. Évi hat különböző témában, egy évnél nem régebbi képekkel lehetett pályázni, késztetve a tagokat újabb és újabb alkotások létrehozására. Folytatódtak a műteremben való fotózási gyakorlatok. Mivel a Gyermek és ifjúsági Központ bezárt, a Klub kénytelen volt – immár sokadszor – költözni. A Liszt Ferenc Konferencia és Kulturális Központ alagsorában kapott a Klub helyet. A nehézségek ellenére nem lankadt a tagok lelkesedése.

2012 Az ausztriai Trierenberg Supercircuiton a „Best Mixed Club” arany medálját nyerték el. A Fotó-futam folytatódott, s a legjobb képek a város fedett uszodájában kerültek folyamatosan kiállításra. A hagyományos értékeket őrző, s emellett mindig kísérletező Sipos Ferenc eltávozott az élők soraiból. A Hűségnapja tiszteletére a Klub megszervezte az „I. Nemzetközi Soproni Hűségnapi Fotópályázat és Kiállítás”-t, mely a nemzetközi (FIAP) és a magyar (MAFOSZ) szövetség védnöksége alatt áll. Mint oly sok minden, amit ez a Klub tett a több mint 100 év alatt, ez is egyike azoknak, melyekben az elsők között volt kis hazánkban. A pályázatra 21 ország 58 alkotója küldte el 700 képét, melyekből a zsűri 45 alkotó 154 képét ítélte kiállításra alkalmasnak. A vetített képes bemutatóra a Hűség Napján, december 14-én került sor az Erdészeti Múzeumban.

2013 Kapcsolat létesült a Soproni Petőfi Színház és a Fotóklub között, melyet a jelmezes főpróbákon készült képek kiállítása követett a színházban. Ezenkívül Sopronban, Fertőszentmiklóson, Sopronkövesden, Veszprémben és az ausztriai Bruckban voltak közös kiállítások. Egyéni kiállítása 5 tagnak volt (Bóta Luca, Hipságh Gyöngyi, Horváth Eszter, Dr. Nagy Attila, Pápai Zsolt). A Fotóklubhoz csatlakoztak: Bors Gergely, Hillebrand Adrienn és Kiss-Leizer Réka az ifjú nemzedékből. Előadások, képértékelési tudnivalók, kirándulás az Őrségbe, házi pályázatok tették érdekessé ezt az évet. „II. Nemzetközi Soproni Hűségnapi Fotópályázat és Kiállítás” szervezése, mely már 36 ország 100 alkotóját vonzotta. A kiállításra 1058 kép érkezett, melyből a szakmai zsűri 185 képet fogadott el. A vetített képes kiállítás az előző évhez hasonlóan december 14-én az Erdészeti Múzeumban volt. Kiállítás és fotós hétvége Horn városában. Ismét költözött a Klub. Ezúttal a GySEV ( Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt.) adott otthont az alkotóközösségnek. A Klub új vezetősége: Csigó Gergely, Hipságh Gyöngyi és Roth Balázs.

2014 Nemcsak a nemzetközi porondon, hanem hazánkban is szükség van az alkotók megmérettetésére. Épp ezért „Múlt és jelen” címmel hirdetnek pályázatot, papír és digitális kategóriákban. A pályázatra 17 alkotó 99 alkotása érkezett, melyből a zsűri 12 alkotó 35 alkotását fogadta el. Ebben az évben ismételten a Klub volt „AZ Év Fotóművészeti Alkotócsoportja”. „III Nemzetközi Soproni Hűségnapi Fotópályázat és Kiállítás”-ra 36 ország 64 alkotója 1323 képet küldött, melyből a zsűri 54 alkotó 258 munkáját javasolta kiállítani. Ismételten a Klub volt a hazai alkotócsoportok legjobbja. „Csillagok szárnyán” és „Végtelen Európa” címmel a színházban nyílt közös kiállítása a tagoknak. A rendszeres klubfoglalkozások mellett őrségi túra, egynapos fotós kirándulások, előadások, a Győri Fotóklub tagjaival közös fotóstúra színesítették a palettát.

2015 Tavasszal és ősszel hosszú hétvégés fotóstúra volt a Bakonyban győri és veszprémi fotósokkaI. A Biatorbágyi Fotóklub meghívására a Klub tagjai bemutatkoztak alkotásaikkal. „AKTuális” címmel a Nyugat-magyarországi Egyetem Alkalmazott Művészeti Intézetének kiállítótermében mutatkoztak be a Klub tagjai (Agg Pál, Bóta Luca. Csigó Gergely, Farkas Kálmán, Hipságh Gyöngyi, Lángh Gábor, ifj. Szűcs Szabó Sándor, Tóth Jenő Tibor). Önálló kiállításon három fő mutatkozott be (Csigó Gergely, Hipságh Gyöngyi, Pápai Zsolt). A „II. Múlt és jelen” pályázatra 42 alkotó 257 alkotása érkezett, melyből a zsűri 39 alkotó 66 alkotását javasolta kiállításra. A „IV Nemzetközi Soproni Hűségnapi Fotópályázat és Kiállítás”-ra 22 országból 631 kép érkezett 60 alkotótól. A zsűri 145 képet fogadott el. Nagy veszteség érte az alkotó csoportot: a Klub örökös tagja, a MAFOSZ aranydiplomás fotóművésze, az Életműdíjjal kitűntetett Prunner László eltávozott, égi fényekkel fotózik tovább.

2016 Ez az év sem kímélte a közösséget: az év elején ifj. Szűcs Szabó Sándor, a szürrealista alkotó, majd év végén Stinner István a mindig segítőkész klubtárs hagyta itt a Klubot, felcserélve a földi fényeket égiekre. „Fókuszban az ember” címmel nyílt közös kiállítás a Pannónia Hotelben. A Petőfi Színházban az „Álmos legendája” című táncjátékon készült képeiből nyílt kiállítása a tagoknak. Az „V. Múlt és jelen” pályázatra 54 alkotó 319 alkotása érkezett be. A zsűri 33 alkotó 101 képét találta kiállításra alkalmasnak. Bemutatkozott a Biatorbágyi Fotóklub. A Honvédségnél volt fotózáson a Klub négy tagja. A Russ-villa fotózása, egy mönchofi, egy rezi-szigligeti egynapos túra, közös fotózás a győriekkel a Bakonyban, modell fotózás az Erzsébet kertben és a Belvárosban, majd szigetközi túra a győri és veszprémi fotós társakkal voltak az év eseményei. Sikerrel rendezte meg a Klub a Fotóművészeti Nyári Egyetemet. Közel 70 fotós ismerkedett meg városunkkal és a környékkel. Az „V. Nemzetközi Soproni Hűségnapi Fotópályázat és Kiállítás”-ra 40 alkotó 449 képe érkezett, melyből 100 képet fogadott el a zsűri kiállításra, mely a korábbi évekhez hasonlóan az Erdészeti Múzeumban vetítették le. A szabadtéri kiállítást a felújított Várkerületen tartották nagy sikerrel.

2017 A Klub új-régi vezetői: Hipságh Gyöngyi, Roth Balázs és Wittmer László. Márciusban a Mosonmagyaróvári Fotó Egyesület bemutatkozó kiállítása volt a Ligneumban. Áprilisban a Nagykanizsai Fotóklub volt a társaság vendége, majd a győri és biatorbágyi fotósokkal töltöttek el egy alkotó hétvégét a Bakonyban. A Klub tagjai májusban, a Szigetközben voltak alkotótáborban a győri, a nagykanizsai és a veszprémi társklubok tagjaival. A „VI. Múlt és jelen” fotópályázatra 27 alkotó 105 képe érkezett, melyből 17 pályázó 36 képe került kiállításra a Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Karának aulájában. A 111. évet egy kiállítással (a Festőteremben) és egy könyv kiadásával ünnepelte a Klub.

2017 A Klub új-régi vezetői: Hipságh Gyöngyi, Roth Balázs

 

S egy rövid idézet az 50 éves évfordulóját ünneplő Soproni Fotoclub leveléből:

„Hosszú volt az ötven év, tele akadályokkal, sötét viharokkal, de történelmi városunk művészetért rajongóinak kezéből a fáklyát nem tudta kicsavarni a legnagyobb fergeteg sem. Éltünk, élünk és élni fogunk. Nevünket megtanulta, munkánkat megismerte az egész világ.

Anyagiakban nem kényeztettek el bennünket soha. Az anyagiakat pótolta a lelkesedés.”

 

Ezeket a mondatokat, akár most is elmondhatjuk, bízva azonban abban, hogy az utánunk következő generációknak már könnyebb lesz.

 

Kapcsolat

Soproni Fotóklub Egyesület

9400 Sopron, Bécsi u. 4
Adószám: 18983285-1-08

+36-30/300-3384 Hipságh Gyöngyi elnök, MAFOSZ területi alelnök
+36-30/414-4235 Wittmer László alelnök
+36-20/541-9174 Roth Balázs titkár
e-mail:
info@sopronifotoklub.hu

Találkozók

A klub találkozóit minden csütörtökön a GYSEV Keleti Rendező Épületében (Sopron, Csepel út) tartja 16-tól 19 óráig.

Forrás

Venue

Soproni Fotóklub
Bécsi u. 4
Sopron, 9400
+ Google Map
View Venue Website