Loading Events

« All Events

MOLAJ FOTÓSTÚDIÓ KOMÁROM

1953, January 1 - 2030, December 31

MOLAJ fotóstúdió rövid története

A MOLAJ fotókör 1953-ban alakult meg. Az 1950-es évek elején sok frissen végzett mérnök, technikus, szakmunkás kezdte munkáját az akkori MASZOLAJ névre hallgató kőolaj finomító vállalatnál, és telepedtek le a vállalat „MOLAJ” lakótelepén. Nagy lelkesedéssel vették birtokukba az éppen elkészült lakótelepi „MASZOLAJ KULTÚROTTHON” létesítményét, és alakították a lakótelep kulturális életét. Létrehoztak tánc-, színjátszó csoportokat, mozi és könyvtár jött létre. Főleg vegyészekből álló csoport megalakította a fotószakkört, hisz ekkor még a fotózás művelése kémiai ismeretek nélkül nem volt lehetséges. A kultúrotthon vezetője Szőke Sándor, a fotószakkör vezetője Cseh Károly volt. Létszáma 15 fő, akik kialakították a fotólabort két emeleti helyiségből, az akkori lehetőségekhez képest jó színvonalon. A szakkör tagjai egymástól, főleg a vegyészektől tanulták meg a fotózás technikai ismereteit, Hága László és Decleva Tibor színes képeket is készítettek. Fotósétákat szerveztek, ezen alkalmakkor készült felvételekből rendeztek kiállítást először 1954-ben. Az éves szakköri kiállítás ezután rendszeressé vált. A kultúrház vezetője Barcza Andrásné lett.

1954-től a vállalat Szőnyi Kőolajipari Vállalat néven folytatta tevékenységét. 1957-től a szakkör támogatottsága is megváltozott. Anyagi támogatást a kultúrotthontól, eszközöket pedig a vállalattól kapott, mivel a vállalati fotózást is a szakkör végezte, a vállalati fotós Nagy Lajos lett, a kultúrház vezetését Keszi Józsefné, a szakkörét Galambos László vette át. 1962-ben egyesült a vállalat az almásfüzitői finomítóval Komáromi Kőolajipari Vállalat néven. A két fotószakkör is egybeolvadt, a létszám közel 30 főre gyarapodott. A hatvanas évek elejétől látványos fejlődésen ment keresztül a fotószakkör, köszönhető ez az akkor épp kiteljesedő országos klubmozgalmaknak, a művelődési házak kulturális szerepe ugrásszerű növekedésének és támogatottságának. E fellendülésnek eredményeként előtérbe került a művészi igényű alkotó munka. A szakkör tagjai részt vettek a megyei, országos kiállításokon, pályázatokon. 1964-től a szakkörvezető Jakab Sándor lett, és érdeklődésének köszönhetően bővült a szakkör tevékenysége az amatőr filmezéssel. Ismét rendszeressé váltak a fotóséták, a szakköri kollekciót több megyei településen is bemutatták.

1968-tól Oroszlámos György lett a szakkör vezetője, majd 1973-tól a vállalati fotós is. Új szakköri helyiség került kialakításra, valamint a technikai eszközöket is sikerült lecserélni. A fotószakkör tagjai aktívan vettek részt a Komárom városi és a megyei fotóközösségek munkájában. Több országos pályázaton is sikeresen szerepeltek alkotásaikkal és díjazásokban is részesültek. Újabb lendületet hozott Huttinger István egyedülálló szemléletével, technikai tudásával, később ő lett a komáromi és a megyei fotóklub elnöke is egészen haláláig (1981). Ismét előtérbe került a színes képkészítés, azonban a technikai eszközök magas ára miatt nem sikerült a megfelelő színvonalat elérni, és a hetvenes évek közepétől a filmezés is anyagi okok miatt szorult háttérbe.

A hetvenes évek a kapcsolatkeresések évtizede volt, így talált testvéri, baráti társaságra az észak-komáromi fotóklubbal 1975-ben. Ez a kapcsolat meghatározta a két társaság máig tartó munkáját. E barátság mentén szerveződött a kilencvenes évek közepéig a két szakkör tevékenysége. Ehhez kapcsolódott 1979-ben a Lenti városi fotóklub is. Közös fotókirándulásokon vettek részt Magyarországon és Szlovákiában, és közösen dolgoztak a két ország fotóéletében. Rengeteg közös tárlaton mutatták be legújabb munkáikat, rendeztek reprezentatív kiállításokat mindkét országban. Önálló esteken közösen készített diaporáma műsorokat mutattak be. 1981-től Bognár Márta, majd 1984-től Heidrich Sándorné vette át a művelődési ház igazgatását.

Szűkebb mély barátságok mentén alkotócsoportok jöttek létre a nyolcvanas évek elejétől, és mutatkoztak be műveikkel. Ezen időszak legjelentősebb csoportos kiállítása a Szűcs Jenő, Neuvirh Lajos, Oroszlámos György alkotók által készített PSALMUS című 1983-as fotóanyag bemutatás volt. A nyolcvanas évek közepétől az egész tagság (12 fő) által készített tematikus kiállítási anyagkészítés vált tudatossá. Az elsőként elkészült fotók témája a természetképekből álló „HANGULATTÖREDÉKEK” – című (1989), majd 1991-ben a katonai légi bemutatókon készült „VASMADARAK”, ezt követően (1992) Komárom erődrendszeréről készült „NEC ARTE NEC MARTÉ” című kiállítások szinte az egész országot bejárták. Ennek köszönhetően és a szakkör eddigi tevékenysége elismeréseként kapta meg Komárom Város Pro Urbe-díját 1996-ban. 1997-ben készült el az utolsó igazán nagy vállalkozás, a vállalat 1991-től immár MOL Rt., 90 éves évfordulójára a szakkör archív anyagából készült vállalattörténeti kiállítás. Ezután még egy kiállítási anyag készült Javier Aguilar és Németh János közös perui anyaga.

A kilencvenes évek közepétől a megváltozott gazdasági viszonyok és a lazuló emberi kapcsolatok következtében a fotós közösségek sorra megszűntek, illetve a túlélők lehetőségei beszűkültek. A MOLAJ fotókör sem kivétel, mivel támogatása a vállalat visszafejlesztésével arányosan csökkent. Az Észak-Komáromi Fotóklubbal való kapcsolat lazulásához hozzájárult két meghatározó egyéniség, Szűcs Jenő és tanítómesterünk, Plekner István elvesztése is.

A Komáromi Ady Endre Művelődési Ház „MOLAJ” fotóköre 2003-ban ünnepelte fennállásának, folyamatos működésének 50. évfordulóját. Ezzel az ünnepléssel fejeződött be a szakkör és az ADY Endre művelődési ház együttléte, hisz ezután 2000-ban a művelődési ház átépítésre került és az újjáépült Katedra Központ már nem tartott igényt a szakkörre.

A tagok 2000-után MOLAJ fotóstúdió néven szabadúszókként továbbra is együtt maradtak  és dolgozunk tovább.

2006- óta már követve a fotó- technika gyökeres átalakulását követve immár labor nélkül, digitális technika segítségével készítjük képeinket.

Megújulva digitális technikával felújítva kibővítve készült el a HANGULAT-TÖREDÉKEK kiállításunk.

2008-ban új tematikus anyagunk készült el FRAGMENTUMOK címmel, valamint több egyéni kiállítás is megvalósult.

A fotóstúdió 2010-től a Pannon Kincstár Tanoda fogadta be a stúdiót, azóta ott tartjuk összejöveteleinket minden kedden.

2012-ben Tatán a Magyari Zoltán Művelődési Ház kiállítótermeiben közös kiállítást rendeztünk a Révkomáromi Helios fotóklubbal közöse, akikkel töretlen a baráti kapcsolat 1975-óta.

A MOLAJ fotókör idén ünnepli fennállásának hatvanadik évfordulóját, ez idő alatt mintegy hatvan településen – ebből 17 felvidéki – , közel száz kiállítást rendeztünk.

A fotóstúdió  jelenlegi tagjai:  Bognár Balázs, Bognár Csaba, Halász Gizka, Javier Aguilar, Kaposvári János, Neuvirth Lajos, Molnár Viktória, Németh János, Petzke János, Tóth Péter,Török Tamás ,Vígh Tibor, Wurczell Zoltán , Zuber Péter és Oroszlámos György.

Oroszlámos György stúdióvezető
Olvass tovább: https://molaj-fotostudio-hu.webnode.hu/rolunk/

Venue

Chatedra Oktatási Központ
Laboráns u. 5.
Komárom, 2921
+ Google Map
View Venue Website