8.8 C
Budapest
Monday, March 4, 2024

Élet az erdőben | fototv.hu

Idén is kihirdették a Bayern már-már hagyományosnak nevezhető természetfotó pályázatát, mely 2011-ben az „Élet az erdőben” alcímet viseli.  

     „Élet az erdőben”Klímavédelmi Fotópályázat és Kiállítás2011Pályázati felhívás  A Bayer Hungária Kft. és a UNEP (ENSZ Környezetvédelmi Program) klímavédelmi fotópályázatot hirdet „Élet az erdőben” címmel. Pályázni az alábbi témakörökben lehet:1.   Háborítatlan természetkategóriába olyan képeket várunk, amelyek az

 • érintetlen, környezetkárosító hatásoktól menteserdők természetes szépségét, biológiai sokféleségét mutatják be (pl. természetes lakhelyükön élő erdei állatok sokféleségét, viselkedését, „szokásait” bemutató képek, a hajnali erdő szépségét bemutató képek, stb.)
 • az ember az erdőkben fellelhető állat- és növényvilágra gyakorolt pozitív hatását ábrázolják (pl. állat- és növényvilágról való közvetett gondoskodás, etetők állítása, erdőtelepítés, tudatos erdőgondozás, stb.)

2.   Lenyomat az élővilágonkategóriába olyan képeket várunk, amelyek az 

 • emberi környezetszennyezés állatokra és növényekre gyakorolt hatásait ábrázolják (pl. falopás, erdőirtás negatív következményei, vadászat, lég- és zajszennyezés hatása az erdő életvilágára, stb.)
 • az érintetlen természet, illetve a szennyezett környezetközötti kontrasztot bemutató alkotások (pl. elhanyagolt erdőrészek, az illegális szemét-lerakóhelyek kreatív bemutatása, stb.)

 A pályázatra az alábbi kategóriákban lehet pályázatokat beadni:

 1. Hobbi– Háborítatlan természet
 2. Hobbi – Lenyomat az élővilágon
 3. Professzionális – Háborítatlan természet
 4. Professzionális – Lenyomat az élővilágon
 5. Junior (mindkét témában lehet pályázni, de csak egy nyertes kép kerül díjazásra)
 6. 3D (mindkét témában lehet pályázni, de csak egy nyertes kép kerül díjazásra)
 7. Mobil (mindkét témában lehet pályázni, de csak egy nyertes kép kerül díjazásra)

 
 A pályázat díjazása:A fotók elbírálását és a díjak odaítélését a Bayer Hungária Kft. (továbbiakban Rendező) által felkért, neves fotóművészekből és szakemberekből álló szakmai zsűri (továbbiakban Zsűri) végzi.A Professzionális (hivatásos természetfotós vagy a fotózást foglalkozásszerűen űző), a Hobbi (nem professzionális természetfotós és a fotózást nem foglalkozásszerűen űző), a Junior (14-18 év közötti fiatalok), a 3D és a Mobil kategóriában pályázók alkotásai külön-külön kerülnek elbírálásra.Minden kategóriában egy-egy nyertes kerül meghirdetésre a fotópályázat lezárultával. A Professzionális kategória nyertesei, valamint a Hobbi, Junior (14-18 év közötti) 3D és Mobil kategóriák győztesei értékes, fotózáshoz és/vagy telekommunikációhoz kapcsolódó tárgyakra beváltható utalványban részesülnek.A fent említett díjakon kívül egy Közönségdíj is átadásra kerül, melyet a közönség által legjobbnak ítélt felvétel alkotója nyer el. A közönségszavazásról bővebb információ a „Pályázaton való részvétel módja” fejezetben olvasható.Mindegyik fotó csak egyszer díjazható.A képek megítélésénél a Zsűri számára elsőrendű szempont a Rendező szándéka szerinti legmagasabb szintű művek kiválasztása. A Zsűri tagjai:Dr. Juhász Árpád – geológus, a zsűri elnökeMáté Bence – fotográfus, BBC Wildlife Photographer of the Year 2010Radisics Milán – a „naturArt” Magyar Természetfotósok Szövetségének elnökeZsila Sándor – fotográfus, a „Találkozás a Természettel – Az év természetfotósa” című pályázat többszöri győztese, a ’naturArt’, valamint a Természetfotósok Nemzetközi Szövetségének tagjaKudász Gábor Arion – fotográfus, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem oktatója Pályázati és részvételi feltételek:A pályázaton részt vehet mindenhobbi- és hivatásos – Magyarországon élő és alkotó –fotográfusA pályázaton csak digitális fényképezőgéppel vagy 3D digitális fényképezőgéppel készült, legalább 5 megapixel (2582×1936) felbontású fényképekkel, valamint mobiltelefonnal készült fényképekkel lehet részt venni, melyek kicsinyített (1400×1000) változatát kell feltölteni a pályázati oldalon. A pályázatra fénykép csak digitális formában nyújtható be!Pályázniszerzőnként maximum 8 (nyolc) darab2010. július 1-je után Magyarország területén készített olyan eredeti, egyedi fotográfiával lehet, melyeknek szerzői jogával alanyi jogon korlátozás nélkül rendelkezik a Pályázó, és amellyel a pályázat benyújtásának időpontját megelőzően más fotóversenyen nem ért el eredményt.A pályázati képek utómunkájánál bizonyos korrekciók megengedettek!A korrekció állhat a teljes képre vonatkozó kismértékű digitális módosításokból: a szintek (levels), gradációs görbék (curves), színegyensúly (color balance), színezet/telítettség (hue/saturation) és fényerő/kontraszt (brightness/contrast) beállításából, összhatásuknak azonban természetesnek kell maradni. Megengedett továbbá az eredeti kép készítése közben keletkezett technikai hibák eltávolítása: karc, vegyszerfolt, a fényérzékelőre tapadt por hagyta nyom. A kép egyes részeinek egyéb módosítása, retusálása (pixelretus) nem megengedett!A kép aránya vágással megváltoztatható és több kép felhasználható egyetlen kép elkészítésénél (panoráma, HDR, mélységélesség-növelő technikák alkalmazása).3D kategóriában a képeket (a 3D kép-pár egyik felét) JPG formátumú nézőkép formájában lehet feltölteni.Mobil kategóriában a zsűri az egyedi ötletet, a látásmódot, a koncepciót és az újszerűséget díjazza. A mobiltelefonnal készült képek esetében nincs méret-meghatározás, a pályázat ezen szakaszában ebben a kategóriában szintén nézőképet várunk.Fotósorozattal a pályázaton való részvétel nem megengedett. Képfile technikai feltételek:Filetípus: JPEG, a legmagasabb képminőséggel elmentveMéret: hosszabbik oldal fekvő kép esetén 1400 pixel, álló kép esetén 1000 pixel, eredeti arányának megtartásával kicsinyítve.3D: Az előzsűrizésre JPEG képet kérünk (a 3D képpár egyik felét), továbbjutás esetén kérjük a sztereó formátumú MPO kiterjesztésű képet. A pályázaton való részvétel módja:A pályázaton való részvétel előfeltétele, hogy a Pályázó elfogadja a nevezési feltételeket és regisztrálja magát a pályázat weboldalán.bayerfotopalyazat.fotoklikk.huoldalon történő regisztráció és belépés után a Pályázóknak lehetősége nyílik online feltölteni a fenti paramétereknek megfelelő képeket, a kategória megjelölésével, címmel, illetve rövid koncepció leírással együtt.Koncepció leírás:a Pályázók vállalják, hogy minden egyes feltöltött fotó mellé egy-egy rövid 3-4 mondatos leírást csatolnak, amely elmagyarázza, hogyan kapcsolódik a fotó az erdő élővilágának megóvásához és/vagy mire szeretnék felhívni a figyelmet a fotóval.A feltöltött képek, címek és koncepciók a pályázat lejártáig módosíthatóak.A pályázati oldalon a regisztráció2011. május 9-től aktív, azaz ettől az időponttól kezdődően2011. június 12-én 24 óráig lehet feltölteni a felvételeket. A határidő leteltével újabb képek feltöltésére nincs lehetőség. Az utolsó napokban a pályázati feltöltés lassulhat, ezért kérjük a Pályázókat, hogy lehetőség szerint minél hamarabb kezdjék meg a pályázati feltöltést! A zsűrizés több fordulós. A Zsűri (már a pályázati idő alatt) online (zárt rendszerben, nem nyilvánosan) szűkíti le a pályaművek számát. A nyilvános zsűrizés elé csak az előzsűrizett, formai feltételeknek, valamint a kategória tartalmának megfelelő, etikailag kifogásolhatatlan, előzsűrizett fotók kerülhetnek.Nagyméretű képek feltöltése:Az előzsűrizett, zsűrizésre beválogatott képek gazdáit 2011. június 17-én e-mailben kiértesítjük. A Pályázók vállalják, hogy amennyiben értesítést kapnak, a minőségi zsűrizés és a kiállítás létrehozása érdekében2011. június 17. és 20.között a beválasztott képet az eredeti, nagyméretű nagyítás létrehozására alkalmas formátumban (eredeti digitális fájlnak megfelelő méretben) feltöltik abayerfotopalyazat.fotoklikk.hu weboldalra. 3D kategóriában az MPO formátumú, Mobil kategóriában szintén az eredeti méretben készült, lehető legnagyobb felbontású képeket várjuk.Abban az esetben, ha ez nem történik meg, a Pályázó automatikusan kizárásra kerül!A Zsűri az előzsűrizett képekből2011. június 22-énválasztja ki a nyertes, illetve a kiállításra szánt fotókat. A zsűrizés zárt, de annak folyamata online, afotoklikk.hucímen követhető.A zsűrizés során 15 kép kiválasztásra kerül, melyek közül a közönség szavazás során ítéli meg a díjat a legjobbnak tartott munkának. (A 15 kép nem tartalmazza a 7 kategória nyertes képeit.) Aközönségszavazásbayerfotopalyazat.huweboldalon kerül megrendezésre,2011. június 24-én 0 órától 2011. június 30-án 24 óráig. A közönségszavazás módjáról további információ abayerfotopalyazat.hu és a bayerfotopalyazat.fotoklikk.hu weboldalonolvasható.A nyertes képek valamint a Zsűri által kiválasztott, kiállításra szánt alkotások2011. június 23-tól Budapesten valódi kiállítás, országszertetöbb nagyvárosban pedigvirtuális kiállításkeretein belül is megtekinthetőek lesznek. Díjátadás:A Zsűri2011. június 23-ántart eredményhirdetést. A nyerteseket levélben és telefonon is értesítjük.Az odaítélt díjakat a Zsűri 2011. július 7-én sajtótájékoztatóval egybekötött ünnepélyes átadó keretében osztja ki.Az átadót követően a nyertes és a közönségszavazásra/kiállításra kiválogatott képek a fizikai formában létrejövő kiállítás mellett a pályázat weboldalán, és augmented reality (kiterjesztett valóság) alkalmazáson keresztül is megtekinthetőek lesznek. Szerzői és szomszédos jogok:Tekintettel arra, hogy a pályázaton a kiírás feltételei alapján csak első felhasználásúnak minősülő fotók vehetnek részt, a Pályázók tudomásul veszik, hogy szerzői jogdíj őket a pályázaton résztvevő fotókkal kapcsolatban nem illeti meg.A Pályázó tudomásul veszi, hogy a beadott képek elkészítésével vagy azok nyilvános bemutatásával (kiállításával) okozott személyiségi és szerzői jogsértésekért minden felelősség a Pályázót terheli, beleértve a jogsértéssel bekövetkező anyagi felelősséget is.A Pályázó a pályázati anyag beküldésével automatikusan elfogadja a pályázati feltételeket, és egyben hozzájárul, hogy a rendezők a pályázattal és kiállítással kapcsolatos publikációkban képeiket térítésmentesen használják akár a pályázat és a kiállítás zárása után is.A Pályázó szintén hozzájárul, hogy a zsűrizés internetes közvetítése során a képeket a fotoklikk.hu oldalon megjelenítsék és a pályázat archívumában megőrizzék.A nyertes és a kiállításon részt vevő Pályázók hozzájárulnak, hogy pályaműveiket a pályázat kiírói ellenszolgáltatás nélkül felhasználhassák afotoklikk.hu és a bayerhungaria.huweboldalon, a mindenkori pályázattal kapcsolatos kommunikációban, valamint a Bayer – UNEP „Élet az erdőben” Klímavédelmi Fotópályázat kiállítási helyszínein.A Pályázónak a zsűriesetleges kérésére az eredeti file-t be kell mutatnia. A Pályázó tudomásul veszi, hogy amennyiben a Zsűri tudomására kerül bármilyen szabálytalanság elkövetése, elfogadja az azonnali kizárás jogát.A Pályázó a regisztrációval vállalja, hogy a zsűrizés alapján eredményesnek ítélt munkájuk eredeti, nagyméretű nagyítás létrehozására alkalmas formátumát (eredeti digitális fájl megfelelő méretben) a kiállítás létrehozása érdekében, előzetes értesítés után a rendezőnek határidőre átadják. Jelen feltétel nem teljesítése a pályázatból történő kizárást vonja maga után.A Pályázó a regisztrációval hozzájárul személyes adatai rögzítéséhez, nevének és a képek címének a pályázattal kapcsolatos nyilvánosságra hozatalához. A Pályázó beleegyezik, hogy részére a fotoklikk.hu és a bayerhungaria.hu a Bayer Hungária Kft. mindenkori pályázatához kapcsolódó hírlevelet küldjön, melyet igény esetén visszaigazoló emailben lemondhat.A Zsűri tagjai, hozzátartozóik, a Bayer Hungária Kft. és a 2Republic BTL Reklámügynökség alkalmazottai valamint hozzátartozóik nem nyújthatnak be pályázatot. Idén is kihirdették a Bayern már-már hagyományosnak nevezhető természetfotó pályázatát, mely 2011-ben az „élet az erdőben” alcímet viseli.  image

Related Articles

Egy Klikkhez tartozunk!

5,484RajongókTetszik
197KövetőKövetés
664FeliratkozóFeliratkozás

Latest Articles