Baki Péter: A Vasárnapi Újságban publikáló fényképészek névrepertóriuma (1884-1914) [A-D]

0
127

Megjelent Baki Péter: A Vasárnapi újság és a fotográfia kapcsolata, Magyar Fotográfiai Múzeum 2002 (A kiadó és a szerző engedélyével)

A Vasárnapi Újság 1884. évi évfolyamának 769. oldalán jelent meg az első olyan fénykép, amelynek szerzőjét a képaláírás segítségével azonosítani tudjuk. Az utolsó szignált felvételt pedig 1921-ben, az újság 271. oldalán jelentették meg.
A repertórium az első világháborúig kíséri nyomon a képanyagot. A háborús évek termését nagy terjedelme miatt, hely hiányában, nem áll módunkban nyomtatásban közzé tenni.
A fényképészek neveinél és a képek címeinél egyaránt megőriztük az eredeti nyelvi változatot, a korabeli helyesírást, de a fotósok nevénél szögletes zárójelben megadtuk az azonosítást segítő kiegészítéseket.

Abdullah, Fréres, Örmény háremhölgy, 1895. 50. sz. 829. o.
Abdullah, Fréres, Török háremhölgy, 1895. 50. sz. 829. o.
Abdullah, Fréres, Görög háremhölgy, 1895. 50. sz. 829. o.
Abdullah, Fréres, Cserkesz háremhölgy, 1895. 50. sz. 829. o.
Abdullah, Fréres, Konstantinápolyi képek, 1895. 50. sz. 832. o.
Abdullah fivérek, A karakői nagy híd és környéke Konstantinápolyban, 1895. 52. sz. 861. o.
Abdullah fivérek, Török katonaság, 1896. 1. sz. 4. o.
Abdullah fivérek, Kis-ázsiai zejbekek, 1896. 1. sz. 4. o.
Abdullah fivérek, Dragonyos testőr ezred, 1896. 1. sz. 5. o.
Abdullah fivérek, Albán gyalog ezred, 1896. 1. sz. 5. o.
Abdullah fivérek, Arab testőr ezred, 1896. 1. sz. 5. o.
Abdullah fivérek, Kis-ázsiai török zaptie, 1896. 1. sz. 6. o.

Abeniacar, A tripolisi háború. A háborúba induló olasz katonák behajózása a genuai kikötőben, 1911. 41. sz. 813. o.

Ács Lipót, A sárközi népéletből, 1-4. 1911. 22. sz. 433. o.
Ács Lipót, A sárközi nép művészetéből. 1-5. 1911. 22. sz. 435. o.

Adéle, Károly Lajos főherczeg gyermekei. Ferdinánd Károly Lajos főherczeg, 1889. 7. sz. 109. o.
Adéle, Károly Lajos főherczeg gyermekei. Mária Annunciata és Erzsébet főherczegnők, 1889. 7. sz. 109. o.
Adéle, Károly Lajos főherczeg gyermekei. Margit Zsófia főherczegnő, 1889. 7. sz. 109. o.
Adéle, Margit Zsófia főherczegnő, 1896. 22. sz. 357. o.
Adéle, Mensdorff Klotild grófnő, 1897. 7. sz. 105. o.
Adéle, Gróf Somssich József és Szögyény-Marich Kamilla, 1899. 4. sz. 61. o.
Adéle, Erzsébet főherczegnő és férje Windisch-Graetz Ottó herczeg, 1902. 4. sz. 49. o.
Adéle, Salm Emanuel herczeg és Mária Krisztina főherczegnő, 1902. 19. sz. 305. o.
Adéle, Ferencz Ferdinánd trónörökös nejével és gyermekeivel, 1905. 14. sz. 212. o.
Adéle, Beniczkyné Bajza Lenke, 1905. 15. sz. 225. o.
Adéle, Mária Annunciata főherczegnő, 1907. 2. sz. 26. o.

Adler, Hegedűs miniszter fogadtatása a tusnádi vasúti állomáson, 1900. 30. sz. 497. o.
Adler, A zsilvölgyi kőszénbányákról. 15, 1909. 27. sz. 561-562. o.
Adler, Képek a Zsil völgyéből. 1-7. 1909. 27. sz. 563-565. o.

Adler A. [Alfréd] , A Nyergestetőn állított honvédemlék leleplező ünnepélye, 1897. 34. sz. 561. o.

Adorján Andor, A háborús országokból, 1912. 47. sz. 943. o.

Ágoston Antal, Képek Galvestonból. A Market Street, 1900. 38. sz. 632. o.
Ágoston Antal, Képek Galvestonból. Vitorlás hajók kikötője, 1900. 38. sz. 632. o.
Ágoston Antal, Képek Galvestonból. A nagy vasúti híd, 1900. 38. sz. 632. o.
Ágoston Antal, Képek Galvestonból. A bírósági palota, 1900. 38. sz. 632. o.

Albert, Gróf Pongrácz Károly, 1895. 22. sz. 356. o.
Albert, Wlassics Gyula, br. Rudnyánszky József, Schwicker Henrik és Rohonyi Gyula, 1895. 22. sz. 356. o.
Albert, Bohus Zsigmond és ifj. báró Wodianer Albert, 1895. 22. sz. 356. o.
Albert, Josipovich Imre képviselők társaságában, 1895. 22. sz. 356. o.
Albert, Szász Károly, 1895. 22. sz. 356. o.
Albert, Széll Kálmán, 1895. 22. sz. 356. o.
Albert, Gr. Batthyány Tivadar, több képviselővel, 1895. 22. sz. 356. o.
Albert, Báró Bánffy Dezső miniszterelnök és több főrendiház tag, 1895. 22. sz. 356. o.
Albert, Báró Vay Béla, a főrendiház alelnöke, 1895. 22. sz. 356. o.
Albert, Gróf Széchenyi Gyula kir. Főajtónállómester, 1895. 22. sz. 356. o.
Albert, Képek a Kieli csatorna megnyitásáról. 1-5. 1895. 28. sz. 461. o.
Albert, Fényképek az ünnepélyekről. 1-5. 1896. 20. sz. 325. o.

Albertini János, Részletek a Concordia-Gőzmalomból az égés után. 1-2. 1902. 6. sz. 92. o.

Áldor István, Azok a helyek Temesvárott, a hol Damjanich és neje lakott a szabadságharcz előtt. 1-3. 1910. 9. sz. 182. o.

Alexy [Rezső] , A budapesti Népopera megnyitó előadásáról. 1-2. 1911. 51. sz. 1031. o.
Alexy [Rezső] , A budapesti országos dalosversenyről. Közönség a Tattersallban, 1912. 27. sz. 549. o.

Alföldi Béla, Pillanatfölvételek a Képviselőházból és a Képviselőház előtt. Reich Aladár, Molnár Jenő, Barabás Béla és Makkay Zsigmond a folyosón, 1903. 28. sz. 457. o.
Alföldi Béla, Pillanatfölvételek a Képviselőházból és a Képviselőház előtt. Endrey Gyula, Pichler Győző és Kubik Béla a folyosón, 1903. 28. sz. 457. o.
Alföldi Béla, Pillanatfölvételek a Képviselőházból és a Képviselőház előtt. Gróf Khuen-Héderváry miniszterelnök kocsiba ül a Ház ülése után, 1903. 28. sz. 457. o.
Alföldi Béla, Pillanatfölvételek a Képviselőházból és a Képviselőház előtt. Gróf Andrássy Tivadar és gróf Andrássy Gyula, 1903. 28. sz. 457. o.
Alföldi Béla, Pillanatfölvételek a Képviselőházból és a Képviselőház előtt. Eötvös Károly (mögötte Bolgár Ferencz, baloldalán Endrey Gyula és Lengyel Zoltán), 1903. 28. sz. 457. o.
Alföldi Béla, Az Országház folyosójáról, 1903. 32. sz. 533. o.
Alföldi Béla, Gróf Khuen-Héderváry miniszterelnök a képviselőház augusztus 10-iki ülésén bejelenti a kormány lemondását, 1903. 33. sz. 543. o.

Alt és Stern, A cseklészi kastély, 1901. 27. sz. 432. o.
Alt és Stern, Mária Terézia-korabeli huszárok, 1901. 27. sz. 435. o.
Stern és Alt [Alt és Stern] , Koburg Fülöp herczeg vadásztársasága, 1901. 5. sz. 75. o.

Alvinczy Roland, A káposztásmegyeri vízműveknél, 1904. 35. sz. 601. o.
Alvinczy Roland, A “hengermalom” udvarán, 1904. 35. sz. 601. o.

Ambrosetti, Kossuth Arczképei. Ambrosetti turini fényképe a 80-as évek elejéről. 1-2. 1902. 37. sz. 595. o.

Andrássy Gyuláné, gróf és Andrássy Klára, gróf, Gróf Andrássy Gyula utazása a Balkán-félszigeten. 1-9. 1914. 20. sz. 394-395. o.

Andrássy László, A rimaszombati bányász-kongresszusról, 1897. 43. sz. 712. o.

Angerer V. [Viktor] , Rudolf trónörökös legutolsó (1889. évi) arczképei. Könnyű vadászöltözetben, 1889. 6. sz. 97. o.
Angerer V. [Viktor] , Rudolf trónörökös legutolsó (1889. évi) arczképei. Vadászbundában, 1889. 6. sz. 97. o.
Angerer V. [Viktor] , Rudolf trónörökös legutolsó (1889. évi) arczképei. Katonai egyenruhában, 1889. 6. sz. 97. o.
Angerer V. [Viktor] , Clam Gallas tábornok, 1891. 14. sz. 226. o.
Angerer Viktor, Mária Terézia főherczegnő kedvenc lovával, 1896. 17. sz. 258. o.
Angerer [Viktor] , Dr. Müller Herman, 1898. 44. sz. 771. o.
Angerer [Viktor] , Gróf Széchenyi Miklós, nagyváradi püspök, 1911. 13. sz. 243. o.

Angyal Árpád, A johannesburgi nagy dinamitrobbanás. 1-8. 1896. 13. sz. 199-200. o.

Apponyi Adél, gróf, Parasztlóverseny gróf Károlyi László birtokán, Puszta-Radványon. 1-4. 1911. 42. sz. 841. o.

Attomyr Mihály, A marokkói harcztérről. Attomyr Mihály magyar légionárusnak lapunk számára készített fölvételei. Sidi Bon Djenan határőrség az algib-marokkói határon, 1908. 4. sz. 75. o.
Attomyr Mihály, A marokkói harcztérről. Attomyr Mihály magyar légionárusnak lapunk számára készített fölvételei. A martimpreyi táborból tüzelnek a táborra lövöldöző Agball-törzsre, 1908. 4. sz. 75. o.
Attomyr Mihály, A marokkói harcztérről. Attomyr Mihály magyar légionárusnak lapunk számára készített fölvételei. A martimpreyi tábor nyugati oldala, egy század légionárussal és egy szakasz hegyi tűzérséggel, 1908. 4. sz. 75. o.
Attomyr Mihály, Az algír-marokkói határról. Arab kávés sátra, a háttérben franczia tábor, 1908. 10. sz. 187. o.
Attomyr Mihály, Az algír-marokkói határról. Franczia katonák tojást vásárolnak az araboktól, 1908. 10. sz. 188. o.
Attomyr Mihály, Az algír-marokkói határról. Az aghbali vásár, 1908. 10. sz. 188. o.
Attomyr Mihály, Az algír-marokkói határról. Az arabok megvendégelik a franczia katonákat, 1908. 10. sz. 188. o.

Auerlich, [Wilhelm] , A vízaknai Sós-Gyógyfürdő-telep a Zöld- és Vörös-fürdő tavakkal, 1890. 33. sz. 532. o.

Auguszta főherczegnő, Az Országos Művészi és Tudományos Fényképkiállításról. Lloyd-gőzös a tengeren, 1908. 23. sz. 467. o.

Babás J., Tompa Mihály szobra Rimaszombatban. Holló Barnabás szoborműve, 1902. 23. sz. 369. o.

Bachmann, H., dr., Külföldi fényképek a Nemzetközi Fénykép-kiállításon. Nyírfák a hóban, 1910. 24. sz. 511. o.

Bachó Zoltán, A Balaton összetorlódott jege a lellei partnál, 1913. 10. sz. 181. o.
Bachó Zoltán, Jégtorlaszok, melyeket a Balaton somogyi partján halmozott fel a vihar. 1-2. 1913. 10. sz. 185. o.
Bachó Zoltán, Pentelei Molnár János festőművész “Gili” nevű kisvitorlása, melylyel a Balatoni Jacht Club balatonszemesi versenyén I. díjat nyert, 1913. 36. sz. 718. o.

Badovinszky [Pál] , Erzsébet királyné alakja Fadrusz Erzsébet-szobor pályaművén, 1903. 44. sz. 727. o.
Badovinszky [Pál] , Fadrusz János szoborművei. Mátyás király alakja a kolozsvári Mátyás király-szobron, 1903. 44. sz. 728. o.
Badovinszky [Pál] , Fadrusz János szoborművei. Wesselényi Miklós szobra Zilahon, 1903. 44. sz. 728. o.
Badovinszky [Pál] , Fadrusz János szoborművei. Mátyás király szobra Kolozsvártt, 1903. 44. sz. 729. o.
Badovinszky [Pál] , Fadrusz János a halottas ágyon, 1903. 44. sz. 736. p
Badovinszky [Pál] , A budai szerb templom új harangjának fölszentelése, 1907. 26. sz. 526. o.

Bajtai György, A Klotild szeretetház felavatásának ünnepélye, 1903. 23. sz. 373. o.
Bajtai György, A növendékek ipari foglalkozása a Klotild-szeretetház régi épületének udvarán, 1903. 23. sz. 374. o.
Bajtai György, A Klotild-szeretetház új épülete a Budakeszi-úton, 1903. 23. sz. 374. o.
Bajtai György, Klotild főherczegnő mellszobra, Strobl Alajostól, 1903. 23. sz. 374. o.

Baker Alajos, A selmeczbányai Bányászati és Erdészeti Akadémia új épületének fölavatási ünnepélyéről, 1892. 28. sz. 493. o.

Balázs, A nagysurányi vizslaversenyről. József Ágost főherczeg a vadásztársaság tagjaival, 1901. 40. sz. 643. o.
Balázs, A nagysurányi vizslaversenyről. Vadászok vizslákkal, 1901. 40. sz. 643. o.
Balázs, Győry Elek, 1902. 7. sz. 105. o.

Bálint János, A délvidéki árvíz. 1-4. 1913. 28. sz. 551. o.
Bálint János, A leégett államvasúti főműhely Debreczenben. 1-4. 1914. 17. sz. 331. o.

Balló Géza, dr., Pillanatnyi fényképek a június 8-iki díszmenetből. 1-4. 1896. 24. sz. 400. o.
Balló Géza, dr., A közlekedési tanfolyam tanárainak kirándulása Visegrádra a “Leányfalu” nevű gőzhajón, 1898. 30. sz. 516. o.
Balló Géza, dr., Horánszky Nándor temetése. A temetési menet a Döbrentey-téren, 1902. 17. sz. 267. o.

Balogh Rudolf, A képviselőház augusztus 10-ki ülése. A középső padsorok, 1903. 33. sz. 544. o.
Balogh R. [Rudolf] , Fadrusz János ravatala műtermében, 1903. 44. sz. 726. o.
Balogh R. [Rudolf] , Fadrusz János műterméből. Mátyás király, 1903. 44. sz. 730. o.
Balogh R. [Rudolf] , Fadrusz János műterméből. Mátyás király. Mátyás-szobor egyik mellékalakja. Wenckheim Béla szobra, 1903. 44. sz. 730. o.
Balogh R. [Rudolf] , A szoba, melyben Fadrusz meghalt, 1903. 44. sz. 736. o.
Balogh R. [Rudolf] , Fadrusz János szülőháza Pozsonyban, 1903. 45. sz. 747. o.
Balogh R. [Rudolf] , Fadrusz János sírja a kerepesi-úti temetőben, 1903. 45. sz. 747. o.
Balogh R. [Rudolf] , Az Orczy-ház Budapesten, 1903. 46. sz. 766. o.
Balogh R. [Rudolf] , Az Orczy-ház beomlott része, 1903. 46. sz. 767. o.
Balogh [Rudolf] , A Kossuth halálának tizedik évfordulóján rendezett gyászünnepély Budapesten. 1-3. 1904. 13. sz. 204. o.
Balogh R. [Rudolf] , A “Bodrog” monitor vízrebocsátása az újpesti Danubius-hajógyárban. 1-3. 1904. 16. sz. 262. o.
Balogh Rezső [Balogh Rudolf] , Pillanatfelvételek a vasúti sztrájkról. 1-4. 1904. 17. sz. 284. o.
Balogh Rezső [Balogh Rudolf] , A vasúti sztrájk napjaiból. 1-3. 1904. 18. sz. 301-302. o.
Balogh Rezső [Balogh Rudolf] , A király és kísérete a virágkiállításon, 1904. 19. sz. 309. o.
Balogh Rezső [Balogh Rudolf] , A király Budapesten, 1904. 19. sz. 312. o.
Balogh Rezső [Balogh Rudolf] , A virágkiállítás megnyitásáról. 1-2. 1904. 19. sz. 313. o.
Balogh Rezső [Balogh Rudolf] , A Műcsarnok előtt, a virágkiállítás megnyitásakor, 1904. 19. sz. 314. o.
Balogh Rezső [Balogh Rudolf] , Jókai temetése. A király képviselőjének, gróf Apponyi udvarnagynak eltávozása a temetésről, 1904. 20. sz. 335. o.
Balogh Rezső [Balogh Rudolf] , Jókai temetése. 1-4. 1904. 20. sz. 336-337. o.
Balogh Rezső [Balogh Rudolf] , Jókai temetése. Fővárosi hajdúk a gyászmenetben, 1904. 20. sz. 339. o.
Balogh Rezső [Balogh Rudolf] , Jókai temetése. Jókai sírja a kerepesi-úti temetőben, 1904. 20. sz. 341. o.
Balogh Rezső [Balogh Rudolf] , Pillanatfölvételek a budapesti lóversenytérről a “Király-díj” napján. 1-2. 1904. 21. sz. 352. o.
Balogh Rezső [Balogh Rudolf] , A pusztaszentlőrinczi harmadik nemzetközi czéllövőversenről. 1-8. 1904. 21. sz. 353. o.
Balogh Rezső [Balogh Rudolf] , Az automobil-virágkorzóról. 1-6. 1904. 21. sz. 355-356. o.
Balogh Rezső [Balogh Rudolf] , Az Akadémia május 15-iki ünnepi közüléséről, 1904. 21. sz. 358. o.
Balogh [Rudolf] , A király látogatása a budapesti új Telefon-palotában. 1-2. 1904. 22. sz. 373. o.
Balogh Rudolf, Trefort szobrának leleplezési ünnepélyéről, 1904. 24. sz. 403. o.
Balogh Rezső [Balogh Rudolf] , A Szilágyi-emlék a Tátrában, 1904. 33. sz. 557. o.
Balogh Rezső [Balogh Rudolf] , A Szilágyi-emlék a Tarajkán a tarpataki úton, 1904. 33. sz. 558. o.
Balogh Rezső [Balogh Rudolf] , Tátrafüredi képek. 1-3. 1904. 33. sz. 559. o.
Balogh Rezső [Balogh Rudolf] , A belgrádi koronázási ünnepélyek. 1-11. 1904. 39. sz. 665-677. o.
Balogh Rezső [Balogh Rudolf] , Falusiak a banyiczai katonai szemlét nézve, 1904. 40. sz. 684. o.
Balogh Rezső [Balogh Rudolf] , Lotz Károly temetése. 1-4. 1904. 43. sz. 733-734. o.
Balogh Rudolf, Mikszáth Kálmán fogarasi választói közt. 1-6. 1904. 46. sz. 785. o.
Balogh Rudolf, A képviselőház ülésterme deczember 13-ikán délután, 1904. 51. sz. 879. o.
Balogh Rezső [Balogh Rudolf] , Karácsonyfa-vásár Budapesten, a Vámház-térnél, 1904. 52. sz. 895. o.
Balogh Rezső [Balogh Rudolf] , Pillanatfelvételek a fővárosi képviselőválasztásokról. Szavazókat vívő kocsik az Andrássy-úton, 1905. 5. sz. 76. o.
Balogh Rezső [Balogh Rudolf] , Pillanatfelvételek a fővárosi képviselőválasztásokról. Huszár-őrség a Király-utczában, 1905. 5. sz. 76. o.
Balogh Rezső [Balogh Rudolf] , Pillanatfelvételek a fővárosi képviselőválasztásokról. A Tisza-párt bejárata a szavazó helyiséghez, 1905. 5. sz. 76. o.
Balogh Rezső [Balogh Rudolf] , Pillanatfelvételek a fővárosi képviselőválasztásokról. Az Andrássy-párt bejárása a szavazó helyiséghez, 1905. 5. sz. 76. o.
Balogh Rezső [Balogh Rudolf] , Pillanatfelvételek a fővárosi képviselőválasztásokról. A Hieronymi-párt helyisége a választásnál, 1905. 5. sz. 77. o.
Balogh Rezső [Balogh Rudolf] , Pillanatfelvételek a fővárosi képviselőválasztásokról. Ideiglenes utczai telefonállomás, 1905. 5. sz. 77. o.
Balogh Rezső [Balogh Rudolf] , Pillanatfelvételek a fővárosi képviselőválasztásokról. Az Andrássy-út a Nagymező-utczánál a választás napján, 1905. 5. sz. 77. o.
Balogh Rezső [Balogh Rudolf] , Részletek a máramarosi erdészvölgyből. Bagolyvár, 1905. 6. sz. 85. o.
Balogh Rezső [Balogh Rudolf] , Részletek a máramarosi erdészvölgyből. A Sárkány-barlang, 1905. 6. sz. 85. o.
Balogh Rezső [Balogh Rudolf] , Részletek a máramarosi erdészvölgyből. A Kuzi patak, 1905. 6. sz. 85. o.
Balogh Rezső [Balogh Rudolf] , Részletek a máramarosi erdészvölgyből. A Rudolf-pihenő, 1905. 6. sz. 85. o.
Balogh Rezső [Balogh Rudolf] , Szappanos István kecskeméti képviselő, a kecskeméti küldöttséggel az Országház előtt, 1905. 9. sz. 139. o.
Balogh Rezső [Balogh Rudolf] , Pillanatfelvételek a képviselőház előtt a márczius 8-iki ülés után. Gróf Andrássy Gyula gróf Vass Bélával, 1905. 11. sz. 171. o.
Balogh Rezső [Balogh Rudolf] , Pillanatfelvételek a képviselőház előtt a márczius 8-iki ülés után. Báró Podmaniczky Frigyes, 1905. 11. sz. 171. o.
Balogh Rezső [Balogh Rudolf] , Pillanatfelvételek a képviselőház előtt a márczius 8-iki ülés után. Áchim András szocziálista képviselő egy békéscsabai küldöttség tagjaival, 1905. 11. sz. 171. o.
Balogh Rezső [Balogh Rudolf] , Pillanatfelvételek a képviselőház előtt a márczius 8-iki ülés után. Három disszidens képviselő: Gróf Esterházy Mihály, Blaskovics Sándor és gróf Hadik Sándor, 1905. 11. sz. 171. o.
Balogh Rezső [Balogh Rudolf] , Folyó partján, 1905. 13. sz. 197. o.
Balogh Rezső [Balogh Rudolf] , Kossuth-gyászünnepélyről, 1905. 13. sz. 203. o.
Balogh Rezső [Balogh Rudolf] , Pillanatnyi fényképek a puszta-szentlőrinczi nemzetközi czéllövő versenyről. Szemere Miklós a rendezőkkel, 1905. 21. sz. 336. o.
Balogh Rezső [Balogh Rudolf] , Pillanatnyi fényképek a puszta-szentlőrinczi nemzetközi czéllövő versenyről. Márkus József polgármester, Somló Sárika, Somlóné és Márkus Emilia, 1905. 21. sz. 336. o.
Balogh Rezső [Balogh Rudolf] , Pillanatnyi fényképek a puszta-szentlőrinczi nemzetközi czéllövő versenyről. A czéllövés, 1905. 21. sz. 336. o.
Balogh Rezső [Balogh Rudolf] , Pillanatnyi fényképek a puszta-szentlőrinczi nemzetközi czéllövő versenyről. Öreg honvédek, 1905. 21. sz. 336. o.
Balogh Rezső [Balogh Rudolf] , A Szabadság-tér Budapesten, 1905. 24. sz. 376-377. o.
Balogh Rezső [Balogh Rudolf] , József főherczeg temetése Budapesten. A közönség a ravatal megtekintésére megy, 1905. 26. sz. 415. o.
Balogh Rezső [Balogh Rudolf] , József főherczeg temetése Budapesten. A honvédtisztek eltávoznak a temetés után, 1905. 26. sz. 415. o.
Balogh Rezső [Balogh Rudolf] , József főherczeg temetése Budapesten. Tábornokok a temetésről távozóban, 1905. 26. sz. 416. o.
Balogh Rezső [Balogh Rudolf] , József főherczeg temetése Budapesten. Honvédhuszárok, 1905. 26. sz. 416. o.
Balogh Rezső [Balogh Rudolf] , József főherczeg temetése Budapesten. A temetésre várakozók gyülekezése a várudvar bejáratánál, 1905. 26. sz. 416. o.
Balogh Rezső [Balogh Rudolf] , József főherczeg temetése Budapesten. A közönség a Szent György-téren a várudvar bejárata előtt, 1905. 26. sz. 416. o.
Balogh Rezső [Balogh Rudolf] , Pillanatfényképek a szoczialisták augusztus 13-iki körmenetéről. Gyülekezés a lipótvárosi bazilika mellett, 1905. 34. sz. 549. o.
Balogh Rezső [Balogh Rudolf] , Pillanatfényképek a szoczialisták augusztus 13-iki körmenetéről. Elindulás a váczi körútról, 1905. 34. sz. 549. o.
Balogh Rezső [Balogh Rudolf] , A Photo-Club kiállításából. Tájkép, 1905. 38. sz. 610. o.
Balogh Rezső [Balogh Rudolf] , Pillanatfölvételek a Képviselőház szeptember 15-iki ülése alkalmával. A tömeg az Országház-téren az Igazságügyi Palota előtt, 1905. 39. sz. 621. o.
Balogh Rudolf, A Photo-Club kiállításából. Tó partján, 1905. 39. sz. 627. o.
Balogh Rudolf, A Gellért-hegy átalakítása. Kilátás Pest felé a Felső-Hegy-utczából, 1905. 40. sz. 637. o.
Balogh Rudolf, A Gellért-hegy átalakítása. A Gellért-szobor és a Gellért-hegy dunai oldalának átalakított része a Döbrentei-tér felől, 1905. 40. sz. 637. o.
Balogh Rudolf, A Gellért-hegy átalakítása. A Döbrentei-tér az Erzsébet-híd oszlopa alól nézve, 1905. 40. sz. 638. o.
Balogh Rudolf, A Gellért-hegy átalakítása. A Fáczan-utcza utolsó háza, 1905. 40. sz. 638. o.
Balogh Rudolf, A Gellért-hegy átalakítása. A hegy bontása, 1905. 40. sz. 638. o.
Balogh Rudolf, A Gellért-hegy átalakítása. Az Alsóhegy-utcza, 1905. 40. sz. 638. o.
Balogh Rezső [Balogh Rudolf] , A budapesti tőzsde új palotája a Szabadság-téren, 1905. 44. sz. 709. o.
Balogh Rezső [Balogh Rudolf] , Gyulai Pál az Akadémia tanácstermében, 1906. 3. sz. 41. o.
Balogh Rezső [Balogh Rudolf] , Szánkázó gyerekek a budai Naphegyen, 1906. 6. sz. 97. o.
Balogh Rezső [Balogh Rudolf] , Hóembert csináló gyerekek, 1906. 6. sz. 97. o.
Balogh Rezső [Balogh Rudolf] , Hazafelé a vásárról, 1906. 7. sz. 104. o.
Balogh Rezső [Balogh Rudolf] , Téli kép a budai Városmajorból, 1906. 7. sz. 104. o.
Balogh Rezső [Balogh Rudolf] , Honvédhuszárok táborozása a képviselőház előtt február 19-én, 1906. 8. sz. 117. o.
Balogh Rezső [Balogh Rudolf] , Pillanatfölvételek a képviselőház február 19-iki ülése alkalmával. 1-2. 1906. 8. sz. 125. o.
Balogh Rezső [Balogh Rudolf] , Pihenő, 1906. 9. sz. 145. o.
Balogh [Rudolf] , Márczius tizenötödike Budapesten. 1-3. 1906. 12. sz. 188. o.
Balogh Rezső [Balogh Rudolf] , A budavári Halász-bástya, 1906. 13. sz. 197. o.
Balogh Rezső [Balogh Rudolf] , Képek a budai Halász-bástyáról. 1-2. 1906. 13. sz. 199. o.
Balogh Rudolf, Az új kormány tagjainak fogadtatása Budapesten. 1-2. 1906. 15. sz. 243. o.
Balogh Rezső [Balogh Rudolf] , Húsvét hétfői búcsú a Gellérthegyen. 1-3. 1906. 16. sz. 261. o.
Balogh Rudolf, József főherczeg és Auguszta főherczegnő a virágkiállítás megnyitásán, 1906. 19. sz. 297. o.
Balogh Rezső [Balogh Rudolf] , A Photo-Club kiállításából. Jó étvágy, 1906. 20. sz. 321. o.
Balogh Rezső [Balogh Rudolf] , A Szent-István szobor leleplezési ünnepélyéről. Strobl Alajos magyarázza a királynak a szobor részleteit, 1906. 21. sz. 333. o.
Balogh Rezső [Balogh Rudolf] , A rákos-szentmihályi felhőszakadás. 1-3. 1906. 21. sz. 336. o.
Balogh Rezső [Balogh Rudolf] , A Szent-István szobor és a Halászbástya, 1906. 22. sz. 349. o.
Balogh Rezső [Balogh Rudolf] , Lubiczkoló gyerekek, 1906. 22. sz. 349. o.
Balogh Rezső [Balogh Rudolf] , Az érsekújvári ünnepről. 1-3. 1906. 25. sz. 408. o.
Balogh Rudolf, Az ó-budai búcsúról. 1-3. 1906. 27. sz. 445. o.
Balogh Rudolf, Jó pajtások, 1906. 29. sz. 473. o.
Balogh Rudolf, Aratási képek. 1-3. 1906. 29. sz. 475. o.
Balogh Rudolf, A Gellérhegy környékéről. 15. 1906. 30. sz. 483-484. o.
Balogh Rudolf, A Gellérthegy Duna-felöli részén folyó építkezés. 1-3. 1906. 30. sz. 485. o.
Balogh Rudolf, Politikai mozgalmak a fővárosban. 1-4. 1906. 30. sz. 493. o.
Balogh Rudolf, Patak partján, 1906. 31. sz. 504. o.
Balogh Rudolf, A Balaton Keszthelynél, 1906. 32. sz. 513. o.
Balogh Rudolf, Tihanyi bazalttufa sziklák a remetelakásoknál, 1906. 32. sz. 514. o.
Balogh Rudolf, Balatoni képek. 1-12. 1906. 32. sz. 516-520. o.
Balogh Rudolf, Balatonmelléki zalai parasztház, 1906. 32. sz. 519. o.
Balogh Rudolf, Arató-ünnep Lovasberényben. 1-2. 1906. 33. sz. 533. o.
Balogh Rudolf, Arató-ünnep Lovasberényben. A házi kisasszony kiosztja az ételt, 1906. 33. sz. 536. o.
Balogh Rudolf, A budai királyi várkertből. 1-3. 1906. 34. sz. 552. o.
Balogh Rudolf, Nyomtatás, 1906. 34. sz. 553. o.
Balogh Rudolf, Képek a Margitszigetről. 1-9. 1906. 36. sz. 580-583. o.
Balogh Rudolf, Gróf Apponyi Albert Jászberényben. 1-7. 1906. 37. sz. 596-597. o.
Balogh Rudolf, Lakás-nyomor a fővárosban. 1-6. 1906. 41. sz. 660-661. o.
Balogh Rudolf, Rákóczi és társai hamvainak bevonulása Budapestre. 1-7. 1906. 44. sz. 712-713. o.
Balogh Rudolf, Ősz az erdőben, 1906. 50. sz. 817. o.
Balogh Rudolf, Falusi udvar, 1907. 6. sz. 109. o.
Balogh Rudolf, Kirándulás a Balaton jegére. Indulás Siófokról, 1907. 8. sz. 154. o.
Balogh Rudolf, Kirándulás a Balaton jegére. A víz hőmérsékének mérése a jég alatt, 1907. 8. sz. 154. o.
Balogh Rudolf, Kirándulás a Balaton jegére. Vitorlás szán Balaton-Földváron, 1907. 8. sz. 154. o.
Balogh Rudolf, Kirándulás a Balaton jegére. Rianás, 1907. 8. sz. 154. o.
Balogh Rudolf, Kirándulás a Balaton jegére. Fakutya, 1907. 8. sz. 154. o.
Balogh Rudolf, Kirándulás a Balaton jegére. Halászás a jég alatt, 1907. 8. sz. 155. o.
Balogh Rudolf, Kirándulás a Balaton jegére. Tihany előtt, 1907. 8. sz. 155. o.
Balogh Rudolf, Kirándulás a Balaton jegére. A Balaton partja Tihanynál, 1907. 8. sz. 155. o.
Balogh Rudolf, A Magyar Amateurök Országos Szövetségének fénykép-kiállításáról. Erdőben, 1907. 14. sz. 282. o.
Balogh Rudolf, A Magyar Amateurök Országos Szövetségének fénykép-kiállításáról. Könnyű léptek, 1907. 14. sz. 282. o.
Balogh Rudolf, A Magyar Amateurök Országos Szövetségének fénykép-kiállításáról. Toroczkói udvar, 1907. 14. sz. 284. o.
Balogh Rudolf, A Mezőgazdasági Múzeumból. Ősfoglalkozások, 1907. 24. sz. 476. o.
Balogh Rudolf, A Mezőgazdasági Múzeumból. Állattenyésztés, 1907. 24. sz. 476. o.
Balogh Rudolf, A Mezőgazdasági Múzeumból. Vizi szárnyasok és nemes vadak, 1907. 24. sz. 477. o.
Balogh Rudolf, A Mezőgazdasági Múzeumból. Vadászat, 1907. 24. sz. 477. o.
Balogh Rudolf, A Mezőgazdasági Múzeumból. Állami ménes birtokok és a gödöllői koronauradalom, 1907. 24. sz. 478. o.
Balogh Rudolf, A Mezőgazdasági Múzeumból. Erdészet, 1907. 24. sz. 478. o.
Balogh Rudolf, Ferdinánd bolgár fejedelem gyermekeivel a pohorellai parkban, 1907. 32. sz. 633. o.
Balogh Rudolf, Ferdinánd bolgár fejedelem a Garam partján, 1907. 32. sz. 634. o.
Balogh Rudolf, Vízesés a pohorellai parkban, 1907. 32. sz. 635. o.
Balogh Rudolf, Ferdinánd bolgár fejedelem gyermekeivel és kíséretével a Királyhegy tövében, 1907. 32. sz. 636. o.
Balogh Rudolf, Ferdinánd bolgár fejedelem és családja Pohorellán, 1907. 32. sz. 637. o.
Balogh Rudolf, Boris bolgár trónörökös, 1907. 32. sz. 637. o.
Balogh Rudolf, Eudoxia herczegnő, 1907. 32. sz. 637. o.
Balogh Rudolf, A pohorellai új templom belseje, 1907. 32. sz. 639. o.
Balogh Rudolf, Ferdinánd fejedelem lepkét mutogat gyermekeinek, 1907. 32. sz. 640. o.
Balogh Rudolf, Ferdinánd fejedelem automobilon az Ágost-huta előtt, 1907. 32. sz. 640. o.
Balogh Rudolf, A vasárnapi turisták. 1-9. 1907. 33. sz. 666-667. o.
Balogh Rudolf, A budapesti nyári lóversenyekről. 1-6. 1907. 35. sz. 706-707. o.
Balogh Rudolf, Pannonhalma, 1907. 37. sz. 733. o.
Balogh Rudolf, Pannonhalmi képek. 1-5. 1907. 37. sz. 736-737. o.
Balogh Rudolf, Képek a dobsinai jégbarlangból. 1-5. 1907. 39. sz. 776-777. o.
Balogh Rudolf, Képek a sztraczenai völgyből. 1-5. 1907. 39. sz. 779-780. o.
Balogh Rudolf, Erzsébet királyné szegedi szobrának leleplezése, 1907. 40. sz. 793. o.
Balogh Rudolf, Erzsébet királyné szegedi szobra Ligeti Miklóstól, 1907. 40. sz. 793. o.
Balogh Rudolf, A szegedi Erzsébet-szobor leleplezési ünnepéről. 1-4. 1907. 40. sz. 794-795. o.
Balogh Rudolf, Fényképezés távcső lencsével. 1-6. 1907. 51. sz. 1030-1036. o.
Balogh Rudolf, Fényképezés távcső lencsével. A budai vár a Gellérthegyről, távcső-lencsével fölvéve, 1907. 51. sz. 1030-1031. o.
Balogh Rudolf, A Budapesti Egyetem új elme- és idegkórtani klinikájából. 1-5. 1910. 10. sz. 198-199. o.
Balogh Rudolf, A budapesti állatkert építkezése. 1-8. 1910. 10. sz. 200-201. o.
Balogh Rudolf, A Budapesti Szobrászati Mesteriskolából. Strobl Alajos szobrász-tanár műtermében, 1910. 11. sz. 217. o.
Balogh Rudolf, A Budapesti Szobrászati Mesteriskolából. 1-2. 1910. 11. sz. 219. o.
Balogh Rudolf, Gróf Tisza István Körmenden és Őriben. 1-5. 1910. 17. sz. 355. o.
Balogh Rudolf, Az Urániában április 25-én és 26-án tartott Mikszáth-ünnep élőképeiből. 1-4. 1910. 18. sz. 375. o.
Balogh Rudolf, A gödöllői művésztelepről. 1-7. 1910. 19. sz. 398-399. o.
Balogh Rudolf, A Kertészeti Egyesület nemzetközi kiállítása az Iparcsarnokban. 1-7. 1910. 20. sz. 426-427. o.
Balogh Rudolf, A király Budapesten. 1-5. 1910. 21. sz. 444-445. o.
Balogh Rudolf, A Király-díj nyertese a budapesti lóversenyen. 1-3. 1910. 21. sz. 452. o.
Balogh Rudolf, Az országos ebkiállításról. 1-11. 1910. 21. sz. 453. o.
Balogh Rudolf, A budapesti államrendőrség új egyenruházatának bemutatása a mosonyi-utczai rendőrlaktanyában. 1-4. 1910. 21. sz. 455. o.
Balogh Rudolf, A király az új Műegyetem zárókövének letételénél. 1-3. 1910. 23. sz. 487. o.
Balogh Rudolf, A Nemzetközi Fényképkiállításról. Út a temető felé, 1910. 25. sz. 525. o.
Balogh Rudolf, Az épülő Budapest. 1-8. 1910. 26. sz. 550. o.
Balogh Rudolf, A váczi vásár. 1-5. 1910. 27. sz. 573. o.
Balogh Rudolf, A legújabb városrész Budapesten. Új villatelep a Gellérthegy déli oldalán, 1910. 32. sz. 661. o.
Balogh Rudolf, A legújabb városrész Budapesten. 1-8. 1910. 32. sz. 663-665. o.
Balogh Rudolf, Munkástüntetés a lakbérdrágaság miatt. 1-4. 1910. 32. sz. 675. o.
Balogh Rudolf, A nyolczvan éves király, 1910. 34. sz. 701. o.
Balogh Rudolf, A király a vérmezői csapatszemlén, 1910. 34. sz. 706. o.
Balogh Rudolf, A király Budapesten, Ferencz Ferdinánd trónörökössel, 1910. 34. sz. 707. o.
Balogh Rudolf, Hogy nyaral a pesti ember?1-8. 1910. 35. sz. 731. o.
Balogh Rudolf, A Szent István-napi lóverseny Budapesten. 1-3. 1910. 35. sz. 734. o.
Balogh Rudolf, Székely Bertalan temetése Szadán. 1-6. 1910. 36. sz. 748-749. o.
Balogh Rudolf, Strobl Alajos művészotthona Őrtűzön. 1-4. 1910. 37. sz. 764. o.
Balogh Rudolf, A losonczi Kossuth-szobor leleplezési ünnepélye. 1-4. 1910. 39. sz. 803. o.
Balogh Rudolf, A váraljai régi Balassa-kastély kertjének bejárata, 1910. 39. sz. 804. o.
Balogh Rudolf, A váraljai régi Balassa-kastélyból. 1-4. 1910. 39. sz. 805. o.
Balogh Rudolf, Építkezések Budapesten. 1-6. 1910. 39. sz. 807. o.
Balogh Rudolf, Arany János szobra Nagykőrösön, Strobl Alajostól, 1910. 40. sz. 821. o.
Balogh Rudolf, Arany János nagykőrösi szobrának leleplezése. 1-6. 1910. 40. sz. 823. o.
Balogh Rudolf, A veszprémi székesegyház mai restaurált állapotában, 1910. 41. sz. 841. o.
Balogh Rudolf, A restaurált veszprémi székesegyház. 1-8. 1910. 41. sz. 844-845. o.
Balogh Rudolf, Vámbéry Ármin íróasztalánál, 1910. 42. sz. 861. o.
Balogh Rudolf, Vámbéry Ármin dolgozó-szobája, 1910. 42. sz. 863. o.
Balogh Rudolf, Vámbéry és felesége, 1910. 42. sz. 863. o.
Balogh Rudolf, Vámbéry legújabb arczképe, 1910. 42. sz. 863. o.
Balogh Rudolf, A szolnoki művésztelepről. 1-8. 1910. 43. sz. 890-891. o.
Balogh Rudolf, A “Balga szűz” előadása a Nemzeti Színházban. 1-4. 1910. 44. sz. 904-905. o.
Balogh Rudolf, ” A testőr” előadása a Vígszínházban. 1-5. 1910. 48. sz. 994-995. o.
Balogh Rudolf, Házbontások a fővárosban. 1-4. 1910. 50. sz. 1033. o.
Balogh Rudolf, A budapesti ref. egyház új skót elemi iskolája és internátusa a Vörösmarty-utczában. 1-2. 1911. 1. sz. 9. o.
Balogh Rudolf, A “Herczegkisasszony” operett előadása az Operaházban. 1-3. 1911. 1. sz. 10. o.
Balogh Rudolf, Hopp Ferencz japán gyűjteménye. 1-8. 1911. 2. sz. 30-31. o.
Balogh Rudolf, A Postatakarékpénztár hold-utczai palotájából. 1-5. 1911. 5. sz. 88-89. o.
Balogh Rudolf, Bródy Sándor “A medikus” czímű színdarabja a Vígszínházban. 1-3. 1911. 6. sz. 106. o.
Balogh Rudolf, Csokonai “Özvegy Karnyóné”-ja a “Nyugat” matinéján a Vígszínházban. 1-5. 1911. 6. sz. 107. o.
Balogh Rudolf, ” Az arczkép”, Földes Imre színdarabja a Magyar Színházban. 1-3. 1911. 7. sz. 128-129. o.
Balogh Rudolf, Téli sport a budai hegyekben. 1-4. 1911. 7. sz. 131. o.
Balogh Rudolf, Az Operaházban rendezett Izabella-bál. 1-6. 1911. 8. sz. 150-151. o.
Balogh Rudolf, Gróf Andrássy Gyula budai palotájából. 1-4. 1911. 9. sz. 170-171. o.
Balogh Rudolf, Gerhardt Gusztáv gyűjteményéből. 1-7. 1911. 11. sz. 209-211. o.
Balogh Rudolf, Rákosi Jenő és Szabados Béla “A bolond” czímű operája az Operaházban. 1-5. 1911. 12. sz. 231. o.
Balogh Rudolf, Nagy Endre “A zseni” czímű darabjának előadása a Vígszínházban. 1-2. 1911. 12. sz. 232. o.
Balogh Rudolf,“Tessza”; Erlanger Frigyes operájának előadása a budapesti Operaházban. 1-5. 1911. 17. sz. 342. o.
Balogh Rudolf, Az English Wanderer és a Ferenczvárosi Torna Klub foot-ball mérkőzése a klub üllői-úti új pályáján. 1-7. 1911. 17. sz. 343-344. o.
Balogh Rudolf, Hieronymi Károly temetése. 1-5. 1911. 20. sz. 395-396. o.
Balogh Rudolf, Képek a turini nemzetközi tornaünnepélyről. 1-6. 1911. 22. sz. 437. o.
Balogh Rudolf, Strauss Richárd “A rózsalovag” operája a budapesti Operaházban. 1-5. 1911. 22. sz. 442-443. o.
Balogh Rudolf, Gróf Andrássy Géza budapesti palotájának műkincseiből, 1911. 25. sz. 493. o.
Balogh Rudolf, Fröhlich Izidor, a Budapesti Egyetem új rektora, 1911. 25. sz. 495. o.
Balogh Rudolf, A kispesti Kossuth-szobor leleplezése. 1-2. 1911. 25. sz. 498. o.
Balogh Rudolf, Gróf Andrássy Géza budapesti palotájának műkincseiből. 1-5. 1911. 25. sz. 502-503. o.
Balogh Rudolf, Munkácsy Mihály síremlékének leleplezése. 1-4. 1911. 26. sz. 522-523. o.
Balogh Rudolf, Az Áchim-pör tárgyalása Gyulán. 1-2. 1911. 26. sz. 524. o.
Balogh Rudolf, A hajmáskéri katonaváros látképe, 1911. 30. sz. 593. o.
Balogh Rudolf, A hajmáskéri katonaváros fölszentelése július 13-án. 1-8. 1911. 30. sz. 596-597. o.
Balogh Rudolf, A miniszterelnök látogatása Kecskeméten a földrengés után. 1-3. 1911. 30. sz. 599. o.
Balogh Rudolf, A lágymányosi új dohánygyár. 1-8. 1911. 31. sz. 613-617. o.
Balogh Rudolf, Horvay János, a Kossuth-szobor készítője műtermében, 1911. 33. sz. 653. o.
Balogh Rudolf, A hol a Kossuth-szobor készül. 1-2. 1911. 33. sz. 656. o.
Balogh Rudolf, A készülő Kossuth-szobor mellékalakjai: 1848-iki minisztérium. 1-2. 1911. 33. sz. 657. o.
Balogh Rudolf, Vadász Miklós a műtermében, 1911. 36. sz. 713. o.
Balogh Rudolf, Az észak-magyarországi hadgyakorlatok színhelyéről. 1-10. 1911. 37. sz. 742-743. o.
Balogh Rudolf, Jókai Mór ereklyetárgyai, melyeket az állam megvásárolt. 1-6. 1911. 41. sz. 821. o.
Balogh Rudolf, Szüret Egerben, az irgalmasok cseglődi-hegyi szőlőjében. 1-9. 1911. 43. sz. 868-869. o.
Balogh Rudolf, Liszt Ferencz rokonai, kik a művész végrendeletét pörrel szándékoznak megtámadni, 1911. 44. sz. 884. o.
Balogh Rudolf, A M. Kir. Operaház újdonságai. 1-3. 1911. 48. sz. 971. o.
Balogh Rudolf, A Népopera, Budapest most megnyíló új színháza, 1911. 49. sz. 981. o.
Balogh Rudolf, Képek a most megnyíló budapesti Népoperáról. 1-2. 1911. 49. sz. 983. o.
Balogh Rudolf, Az “Aranyos öregek”, Móricz Zsigmond vígjátékának szereplői a Nyugat vígszínházi matinéján: Vendrei, Hegedűs, Blaháné, Szerémi, hátul Kemenes és Lenkeffy Ilona. (A vígjátékot idei karácsonyi albumában a “Vasárnapi Újság” fogja közölni.), 1911. 49. sz. 989. o.
Balogh Rudolf, A “Sumurun” némajáték a Vígszínházban. 1-6. 1911. 49. sz. 990-991. o.
Balogh Rudolf, Baccarat-jelenet Földes Imre “Nincs tovább” czímű darabjából a Vígszínházban, 1911. 51. sz. 1030. o.
Balogh Rudolf, A galgóczi vár. 1-12. 1912. 1. sz. 1. 10-11. o.
Balogh Rudolf, A Poliklinikai Egyesület javára rendezett előadás résztvevői. 1-4. 1912. 2. sz. 30. o.
Balogh Rudolf, Feszty Árpád műtermében, 1912. 3. sz. 41. o.
Balogh Rudolf, Paolo és Francesca, Ábrányi Emil operája az Operaházban. 1-5. 1912. 3. sz. 46-47. o.
Balogh Rudolf, Benczúr Gyula műtermében, 1912. 5. sz. 81. o.
Balogh Rudolf, Bíró Lajos “Rabló lovag” czímű darabjának előadása a Magyar Színházban. 1-3. 1912. 5. sz. 87. o.
Balogh Rudolf, Benczúr Gyula bajza-utczai műterme. 1-5. 1912. 5. sz. 90-91. o.
Balogh Rudolf, A városligeti nagy jégről. 1-5. 1912. 6. sz. 101-109. o.
Balogh Rudolf,“Györgyike drága gyermek”, Szomory Dezső színműve a Vígszínházban. 1-2. 1912. 6. sz. 107. o.
Balogh Rudolf, Részlet Sonnenfeld Zsigmond gyűjteményéből, Munkácsy “Ecce homo” vázlatával, 1912. 7. sz. 121. o.
Balogh Rudolf, Puccini “A nyugat leánya” szereplői között a Magyar Királyi Operaházban. 1-3. 1912. 9. sz. 170-171. o.
Balogh Rudolf, A márczius 4-iki választójogi tüntetés. A népgyűlés a milleniumi emléknél, 1912. 10. sz. 181. o.
Balogh Rudolf, A márczius 4-iki választójogi tüntetés. 1-3. 1912. 10. sz. 185. o.
Balogh Rudolf, Gróf Zichy Géza “Rodostó” czímű operája a Magyar Királyi Operaházban. 1-4. 1912. 12. sz. 224-225. o.
Balogh Rudolf, A Magyar Testgyakorlók Körének pályafelavató ünnepe. 1-5. 1912. 14. sz. 269. o.
Balogh Rudolf, Tavasz a Gellérthegyen, 1912. 15. sz. 289. o.
Balogh Rudolf, A Bishop Aucland és a Ferenczvárosi Tornaklub football mérkőzése húsvét hétfőjén az üllői-úti pályán. 1-3. 1912. 15. sz. 299. o.
Balogh Rudolf, Képek az egri elmegyógyintézetből. 1-6. 1912. 18. sz. 363. o.
Balogh Rudolf, A Király-díj a budapesti lóversenyen. 1-3. 1912. 20. sz. 395. o.
Balogh Rudolf, Az Ernst-múzeum és Szinyei-Merse Pál kiállítása. 1-10. 1912. 20. sz. 398-399. o.
Balogh Rudolf, Kerti ünnep a gróf Károlyi-palotában. 1-6. 1912. 21. sz. 412. o.
Balogh Rudolf, Alszeghy Kálmánt negyven éves jubileumán üdvözli gróf Bánffy Miklós kormánybiztos, 1912. 21. sz. 421. o.
Balogh Rudolf, A május 23-iki utczai zavargások. Katonák behatolnak egy szabadság-téri kávéházba, 1912. 22. sz. 437. o.
Balogh Rudolf és Jelfy Gyula, A május 23-iki utczai zavargások. 1-25. 1912. 22. sz. 441-443. o.
Balogh Rudolf, A Budapesti Polo-Klub május 22-iki lovasjátékai. 1-5. 1912. 22. sz. 449. o.
Balogh Rudolf, A parlamenti viharok napjaiból. Honvédek a képviselőház kapujában, 1912. 24. sz. 477. o.
Balogh Rudolf, A parlamenti viharok napjaiból. 1-14. 1912. 24. sz. 480-487. o.
Balogh Rudolf, A parlamenti viharok napjaiból. (Az utolsó üléskor). 1-4. 1912. 24. sz. 485. o.
Balogh Rudolf, Zala György műtermében a Beniczky család síremléke mellett, 1912. 25. sz. 497. o.
Balogh Rudolf, Arany János szobra a Margitszigeten. Strobl Alajos szoborműve, melyet József főherczeg állíttatott fel, 1912. 26. sz. 517. o.
Balogh Rudolf, A Margitszigetről. 1-5. 1912. 26. sz. 520-521. o.
Balogh Rudolf, A “Hungária” evezős egylet nyolczasa, mely a stockholmi olimpiaszon indulni fog, 1912. 27. sz. 537. o.
Balogh Rudolf, Az egri lyceumból. 1-5. 1912. 28. sz. 562. o.
Balogh Rudolf, Egri képek. 1-3. 1912. 28. sz. 563. o.
Balogh Rudolf, Fraknó vára, 1912. 29. sz. 577. o.
Balogh Rudolf, Kilátás Fraknó várából, 1912. 29. sz. 585. o.
Balogh Rudolf, Fraknói képek. 1-10. 1912. 29. sz. 586-587. o.
Balogh Rudolf, Amerikai és magyar atléták mérkőzése Budapesten. 1-4. 1912. 31. sz. 623. o.
Balogh Rudolf, Budapest főváros új műterem-bérházaiból. 1-5. 1912. 32. sz. 647. o.
Balogh Rudolf, Szinyei-Merse Pál jernyei parkjában, 1912. 35. sz. 709. o.
Balogh Rudolf, Régi sárosmegyei kastélyok: báró Ghillány Fricsi kastélya, 1912. 36. sz. 717. o.
Balogh Rudolf, Régi sárosmegyei kastélyok. 1-9. 1912. 36. sz. 725-726. o.
Balogh Rudolf, Rippl-Rónai József kaposvári kertjében, 1912. 39. sz. 777. o.
Balogh Rudolf, Anella, Rippl-Rónai József kis franczia unokahúga szamár fogatán, 1912. 39. sz. 781. o.
Balogh Rudolf, Rippl-Rónai József kaposvári kertjében. A művész otthon, 1912. 39. sz. 782. o.
Balogh Rudolf, Rippl-Rónai József kaposvári kertjében. Anella fest, 1912. 39. sz. 782. o.
Balogh Rudolf, Rippl-Rónai József kaposvári kertjében. Rippl-Rónai József dolgozószobája kaposvári házában, 1912. 39. sz. 782. o.
Balogh Rudolf, Rippl-Rónai József kaposvári kertjében. Fasor a kertben, 1912. 39. sz. 783. o.
Balogh Rudolf, Rippl-Rónai József kaposvári kertjében. Társaság a ház előtt, 1912. 39. sz. 783. o.
Balogh Rudolf, Ferdinánd bolgár király Bulgáriába hazamenet kinéz a magyar vasúti kocsi ablakából, 1912. 41. sz. 817. o.
Balogh Rudolf, Péter szerb király, 1912. 41. sz. 819. o.
Balogh Rudolf, A “Királyfi és királyleány” az Operában. 1-4. 1912. 41. sz. 821. o.
Balogh Rudolf, A régi Hatvani-kapu maradványai, melyek a Zrínyi-ház bontásakor előtüntek, 1912. 42. sz. 843. o.
Balogh Rudolf,“Hamupipőke”. A Magyar Kir. Operaház újdonsága október 26-án. 1-3. 1912. 44. sz. 885. o.
Balogh Rudolf, A belgrádi vár erődítményei. (Szemben Zimony), 1912. 50. sz. 997. o.
Balogh Rudolf, A magyar-szerb határról. Orsova a szerb partról nézve, 1912. 50. sz. 1005. o.
Balogh Rudolf, A magyar-szerb határról. A szerb part, szemben Orsovával, a hol állítólag ágyúütegeket állítottak fel, 1912. 50. sz. 1005. o.
Balogh Rudolf, Strauss Richárd “Salome”-je az Operaházban, 1912. 51. sz. 1023. o.
Balogh Rudolf, Simay Imre szoborművei. Anyai szeretet, 1912. 51. sz. 1026. o.
Balogh Rudolf, Simay Imre szoborművei. A család, 1912. 51. sz. 1026. o.
Balogh Rudolf, Simay Imre szoborművei. Lovas relief, 1912. 51. sz. 1026. o.
Balogh Rudolf, Boldog újévet, 1912. 52. sz. 1041. o.
Balogh Rudolf, A budai királyi palota. Főhomlokzat a Duna felől, 1913. 1. sz. 1. o.
Balogh Rudolf, Orosz balett az Operaházban. 1-7. 1913. 1. sz. 4-5. o.
Balogh Rudolf, A budai királyi palota. Kihallgatási terem, 1913. 1. sz. 9. o.
Balogh Rudolf, A budai királyi palota. Lotz Károly freskója a Habsburg-teremben, 1913. 1. sz. 9. o.
Balogh Rudolf, A budai királyi palota. 1-4. 1913. 1. sz. 10-11. o.
Balogh Rudolf, Lappok a budapesti Állatkertben. 1-3. 1913. 6. sz. 107. o.
Balogh Rudolf, A Budapesti Korcsolyázó Egylet városligeti nagy jégpályája. Balogh Rudolf február 22-én készített felvétele, 1913. 9. sz. 172-173. o.
Balogh Rudolf, “Chabert ezredes”, Waltershausen operája a M. Kir. Operaházban, 1913. 10. sz. 188. o.
Balogh Rudolf, Gróf Andrássy Dénes temetése Krasznahorkán, 1913. 11. sz. 201. o.
Balogh Rudolf, Konek Ida festményei műtermében. 1-2. 1913. 11. sz. 208. o.
Balogh Rudolf, Kalivoda Kata és modellje, 1913. 11. sz. 209. o.
Balogh Rudolf, Gróf Andrássy Dénes temetése Krasznahorkán. 1-4. 1913. 11. sz. 210-211. o.
Balogh Rudolf, A Ferenczvárosi Tornaklub és a Magyar Testgyakorlók Köre mérközése márczius 16-án a ferenczvárosi pályán a football bajnokságért. 1-3. 1913. 12. sz. 232-233. o.
Balogh Rudolf, Húsvéti déli korzó a pesti Dunaparton, 1913. 13. sz. 245. o.
Balogh Rudolf, A főváros étkezője a városháza egyik folyosóján, melyet most rendeztek be a tisztviselők számára, 1913. 14. sz. 271. o.
Balogh Rudolf, Tavaszi turista-kirándulás a Bakonyban. 1-10. 1913. 15. sz. 294-295. o.
Balogh Rudolf, Tél a tavaszban. 1-4. 1913. 16. sz. 308. o.
Balogh Rudolf, Mozart: “Ámor játékai” az Operaházban. 1-2. 1913. 19. sz. 370. o.
Balogh Rudolf, Újdonságok a Magyar Királyi Operaházban. 1-3. 1913. 19. sz. 371. o.
Balogh Rudolf, A balatonendrédi csipkeverő iskola. 1-6. 1913. 19. sz. 379. o.
Balogh Rudolf, A Szépművészeti Múzeum újonnan berendezett szobortermei. 1-7. 1913. 20. sz. 395. o.
Balogh Rudolf, Ada Kalé, 1913. 21. sz. 405. o.
Balogh Rudolf, Adakaléi képek. 1-9. 1913. 21. sz. 409. o.
Balogh Rudolf, Az Erzsébet királyné-emlékmű pályázat. 1-8. 1913. 22. sz. 425-429. o.
Balogh Rudolf, A városligeti új Széchenyi-fürdő. 1-9. 1913. 23. sz. 445-449. o.
Balogh Rudolf, Ősmagyar ünnep a Margitszigeten. 1-5. 1913. 23. sz. 455. o.
Balogh Rudolf, A Magyar Gazdaszövetség kassai gyűlése és tállyai kirándulása. 1-12. 1913. 26. sz. 514-515. o.
Balogh Rudolf, A pécsi péter-pál-napi úgynevezett leányvásárról. A felső három képen magyar leányok ormánysági viseletben, a többiek sokácz nők. 1-9. 1913. 27. sz. 533. o.
Balogh Rudolf, Budapesti turisták kirándulása a Dobogókőre. 1-10. 1913. 27. sz. 534-535. o.
Balogh Rudolf, Márkus Emília hüvösvölgyi villájában, 1913. 28. sz. 548. o.
Balogh Rudolf, Márkus Emília hüvösvölgyi villája, 1913. 28. sz. 548. o.
Balogh Rudolf, Márkus Emília hüvösvölgyi villája. A hall, 1913. 28. sz. 549. o.
Balogh Rudolf, Márkus Emília hüvösvölgyi villája. A művésznő férjével a villa bejáratánál, 1913. 28. sz. 549. o.
Balogh Rudolf, Márkus Emília hüvösvölgyi villája. Szalon, 1913. 28. sz. 549. o.
Balogh Rudolf, Márkus Emília hüvösvölgyi villája. Az ebédlő, 1913. 28. sz. 549. o.
Balogh Rudolf, A Kassai Múzeum földszinti előcsarnoka, 1913. 29. sz. 565. o.
Balogh Rudolf, Gróf Szápáry László műkincseiből. 1-7. 1913. 30. sz. 585-595. o.
Balogh Rudolf, Legelésző juhnyáj a dobói hegyeken. 1-4. 1913. 31. sz. 610. o.
Balogh Rudolf, Képek az elkésett aratásról. 1-8. 1913. 31. sz. 613. o.
Balogh Rudolf, I. Ulászló magyar király síremléke a krakkói székesegyházban, 1913. 33. sz. 645. o.
Balogh Rudolf, Magyar emlékek Krakkóban. 1-9. 1913. 33. sz. 654-655 o.
Balogh Rudolf, A gloriette Esterházy herczeg kismartoni parkjában. 1-7. 1913. 34. sz. 665-669. o.
Balogh Rudolf, A bikási papírlemez-gyár. 1-3. 1913. 34. sz. 676. o.
Balogh Rudolf, Hogy készül a papír?1-6. 1913. 34. sz. 677. o.
Balogh Rudolf, Pest vármegye székháza, mely most lebontásra kerül, 1913. 38. sz. 745. o.
Balogh Rudolf, Pestvármegye székházából. 1-5. 1913. 38. sz. 748-749. o.
Balogh Rudolf, Paulay Erzsi kis fiával, 1913. 39. sz. 773. o.
Balogh Rudolf, Paulay Erzsi szalónja, 1913. 39. sz. 773. o.
Balogh Rudolf, Paulay Erzsi otthon, 1913. 39. sz. 773. o.
Balogh Rudolf, Az oravkai fatemplom, az árvamegyei gorálok legnevezetesebb épülete, 1913. 40. sz. 785. o.
Balogh Rudolf, Az árvamegyei gorál nép vidékéről. 1-10. 1913. 40. sz. 794-795. o.
Balogh Rudolf, A soproni új múzeum, melyet október 5-én nyitottak meg, 1913. 41. sz. 805. o.
Balogh Rudolf, Patricziusok régi síremlékei a soproni új múzeum udvarán, 1913. 41. sz. 808. o.
Balogh Rudolf, A soproni új múzeum. 1-6. 1913. 41. sz. 809. o.
Balogh Rudolf, Kertészeti kiállítás a városligeti Iparcsarnokban. 1-6. 1913. 42. sz. 833. o.
Balogh Rudolf, Szüreti-mulatság a régi Grassalkovich-szőlőben, Csőrögön. 1-3. 1913. 43. sz. 853-854. o.
Balogh Rudolf, Farkas Pál “A konventbiztos” czímű színműve a Nemzeti Színházban. 1-2. 1913. 44. sz. 870. o.
Balogh Rudolf, A tango figurái. A legújabb táncz, mely az idei saisonban lázba ejti egész Európa tánczosait. 1-6. 1913. 44. sz. 877. o.
Balogh Rudolf,XVII. századi barokk ház és kapuja Sopronban, az ott akkor működött kőfaragó-iskola legjelentősebb alkotása. Egy bécsi kereskedő meg akarja venni. A műemlékek lajstromába e ház nincs felvéve; itt hívtuk fel rá a megmentésére illetékes körök figyelmét. 1-2. 1913. 44. sz. 879. o.
Balogh Rudolf, Bogdanovics Luczián görög-keleti szerb patriárka temetése Karlóczán. 1-7. 1913. 45. sz. 889. o.
Balogh Rudolf, Sándor Erzsi otthonában. Részlet a török szobából, 1913. 46. sz. 914. o.
Balogh Rudolf, Sándor Erzsi otthonában. Az empire hálószobában, 1913. 46. sz. 914. o.
Balogh Rudolf, Sándor Erzsi otthonában. Sándor Erzsi férjével, lakásuk renaissance-szobájában, 1913. 46. sz. 915. o.
Balogh Rudolf, Sándor Erzsi otthonában. Rokokó szekrény, 1913. 46. sz. 915. o.
Balogh Rudolf, Sándor Erzsi otthonában. A művésznő zongorájánál, 1913. 46. sz. 915. o.
Balogh Rudolf, A parnó-terebesi falkavadászatok. 1-14. 1913. 48. sz. 945-955. o.
Balogh Rudolf, Az Országos Levéltárból. 1-10. 1913. 49. sz. 974-975. o.
Balogh Rudolf, Országos baromfi-kiállítás az Iparcsarnokban. Sárga orpington kakas, 1913. 50. sz. 989. o.
Balogh Rudolf, Országos baromfi-kiállítás az Iparcsarnokban. Bronzpulykák, 1913. 50. sz. 989. o.
Balogh Rudolf, Országos baromfi-kiállítás az Iparcsarnokban. Plimuth kakas, 1913. 50. sz. 989. o.
Balogh Rudolf, Országos baromfi-kiállítás az Iparcsarnokban. Utazó postagalambok, 1913. 50. sz. 989. o.
Balogh Rudolf, Országos baromfi-kiállítás az Iparcsarnokban. Emdeni libák, 1913. 50. sz. 989. o.
Balogh Rudolf, Országos baromfi-kiállítás az Iparcsarnokban. Angol golyvás galamb, 1913. 50. sz. 989. o.
Balogh Rudolf, Országos baromfi-kiállítás az Iparcsarnokban. Pekingi kacsák, 1913. 50. sz. 989. o.
Balogh Rudolf, Országos baromfi-kiállítás az Iparcsarnokban. Belga óriás nyúl, 1913. 50. sz. 989. o.
Balogh Rudolf, Országos baromfi-kiállítás az Iparcsarnokban. Hungária törzs, 1913. 50. sz. 989. o.
Balogh Rudolf, Országos baromfi-kiállítás az Iparcsarnokban. Törpe bantám kakas, 1913. 50. sz. 989. o.
Balogh Rudolf, Országos baromfi-kiállítás az Iparcsarnokban. Fehér orpington törzs, 1913. 50. sz. 989. o.
Balogh Rudolf, Országos baromfi-kiállítás az Iparcsarnokban. Paraszt leány a bronzpulykával, 1913. 50. sz. 989. o.
Balogh Rudolf, A Magyar Általános Hitelbank budapesti új palotája a József-téren, 1913. 51. sz. 1005. o.
Balogh Rudolf, A Magyar Általános Hitelbank új palotája. 1-8. 1913. 51. sz. 1008-1009. o.
Balogh Rudolf, Képek a mozgópostáról. 1-8. 1913. 52. sz. 1031. o.
Balogh Rudolf, A budapesti Szabadságszobor végleges mintája. Szamovolszky szoborműve, 1913. 52. sz. 1043. o.
Balogh Rudolf, Szobrok a Műcsarnok téli kiállításáról. Gács és Szamovolszky, 1914. 1. sz. 7. o.
Balogh Rudolf, Szobrok a Műcsarnok téli kiállításáról. Kisfaludy Strobl Zsigmond, 1914. 1. sz. 7. o.
Balogh Rudolf, Szobrok a Műcsarnok téli kiállításáról. Jankovics Gyula, 1914. 1. sz. 7. o.
Balogh Rudolf, Szobrok a Műcsarnok téli kiállításáról. Horvay János, 1914. 1. sz. 7. o.
Balogh Rudolf, Szobrok a Műcsarnok téli kiállításáról. Ligeti Miklós, 1914. 1. sz. 7. o.
Balogh Rudolf, Szobrok a Műcsarnok téli kiállításáról. Gémes-Gindert Péter, 1914. 1. sz. 7. o.
Balogh Rudolf, Szobrok a Műcsarnok téli kiállításáról. Pásztor János, 1914. 1. sz. 7. o.
Balogh Rudolf, Szobrok a Műcsarnok téli kiállításáról. Pick Lajos, 1914. 1. sz. 7. o.
Balogh Rudolf, Téli sport. A budapesti állatkerti jégpályán, 1914. 3. sz. 41. o.
Balogh Rudolf, Téli sport. 1-4. 1914. 3. sz. 50. o.
Balogh Rudolf, A Budapesti Tőzsde jubileuma. 1-3. 1914. 5. sz. 81-91. o.
Balogh Rudolf, A Budapesti Tőzsde palotája, 1914. 5. sz. 90. o.
Balogh Rudolf, Benczúr Gyula jubileuma. 1-5. 1914. 6. sz. 101-105. o.
Balogh Rudolf, Téli élet Budapesten. 1-8. 1914. 6. sz. 110-111. o.
Balogh Rudolf,“Oberon”, Weber dalműve az Operában. 1-4. 1914. 6. sz. 112. o.
Balogh Rudolf, Gül Baba sírja a budai Rózsadombon, 1914. 11. sz. 201. o.
Balogh Rudolf, Özvegy Gróf Andrássy Manóné temetése Krasznahorkán. 1-6. 1914. 14. sz. 267. o.
Balogh Rudolf, Ybl Miklós nevezetesebb építményei. A Gróf Károlyi-palota a Muzeum-utcza és Esterházy-utcza sarkán, 1914. 15. sz. 287. o.
Balogh Rudolf, Ybl Miklós nevezetesebb építményei. Ybl szobra a budai várbazár előtt, 1914. 15. sz. 287. o.
Balogh Rudolf, Ybl Miklós nevezetesebb építményei. A Margitszigeti Gyógyfürdő, 1914. 15. sz. 287. o.
Balogh Rudolf, Ybl Miklós nevezetesebb építményei. A M. Kir. Operaház baloldali Proscenium-páholyai, 1914. 15. sz. 288. o.
Balogh Rudolf, Ybl Miklós nevezetesebb építményei. A lipótvárosi bazilika főhomlokzata, 1914. 15. sz. 288. o.
Balogh Rudolf, Ybl Miklós nevezetesebb építményei. A budai Várkert építményeinek középső része, 1914. 15. sz. 288. o.
Balogh Rudolf, Ybl Miklós nevezetesebb építményei. A Budai Vár krisztinavárosi része, mely Ybl tervei szerint épült, 1914. 15. sz. 289. o.
Balogh Rudolf, Ybl Miklós nevezetesebb építményei. A M. Kir. Operaház nézőtere, 1914. 15. sz. 289. o.
Balogh Rudolf, Néhai Gróf Pálffy János bécsi palotája. 1-6. 1914. 16. sz. 314-315. o.
Balogh Rudolf, Húsvéti football-mérkőzések Budapesten. 1-2. 1914. 16. sz. 317. o.
Balogh Rudolf, A lánczhíd átépítése. 1-11. 1914. 17. sz. 334-335. o.
Balogh Rudolf, A delegátusok kirándulása Visegrádra. 1-6. 1914. 22. sz. 434. o.
Balogh Rudolf, A budapesti lovasverseny. (Concours Hippique). 1-9. 1914. 22. sz. 435. o.
Balogh Rudolf, A budapesti póló-versenyekről. 1-4. 1914. 22. sz. 437. o.
Balogh Rudolf, Kossuth Ferencz temetése. 1-8. 1914. 23. sz. 449-451. o.
Balogh Rudolf, A budapesti nemzetközi regatta június 14-én. 1-6. 1914. 25. sz. 495. o.

Barna Hugó, Kossuth szobrának leleplező ünnepélye Miskolczon, 1898. 23. sz. 393. o.
Barna Hugó, Kossuth szobra Miskolczon, 1898. 23. sz. 400. o.
Barna Hugó, A miskolczi iparművészeti kiállításról. 1-2. 1904. 36. sz. 610-611. o.

Bartos M. [Bartos Malvin] , A székesfejérvári Vörösmarty-ünnepről. Az ünnepély a Czisztercziek Rendháza előtt, 1900. 49. sz. 812. o.
Bartos M. [Bartos Malvin] , A székesfejérvári Vörösmarty-ünnepről. Az emléktábla leleplezése a nyéki szülőháznál, 1900. 49. sz. 812. o.
Bartos M. [Bartos Malvin] , A székesfejérvári Vörösmarty-ünnepről. Érkezés a Szent István Székesegyházhoz, 1900. 49. sz. 813. o.

Bátaszéki Ferencz, A Gőta-csatorna Svédországban. Robogó vonat a tolóhídon Söderköping mellett, 1905. 46. sz. 738. o.
Bátaszéki Ferencz, A Gőta-csatorna Svédországban. Zsilipek a Wenern tónál, 1905. 46. sz. 738. o.
Bátaszéki Ferencz, A Gőta-csatorna Svédországban. Zsilipek és felvonó a híd Roxen-tó mellett, 1905. 46. sz. 739. o.
Bátaszéki Ferencz, A Gőta-csatorna Svédországban. A Gőta-csatorna Toreboda mellett, 1905. 46. sz. 739. o.

Bauer V. Fülöp, A Photo-Club nemzetközi kiállításából. Téli tájkép, 1903. 15. sz. 241. o.

Beck Ödön, Képek a Vigadóban rendezett művész-ünnepről. 1-9. 1904. 16. sz. 259-260. o.

Becske A. [Becske Antal] , Erzsébet királyné szobrának leleplezése Veszprémben, 1901. 48. sz. 777. o.

Beer [Alajos] , Az “Árpád” csatahajó vízrebocsátása Triesztben. Beer klagenfurti fényképész fölvétele, 1901. 39. sz. 625. o.
Beer Alajos, A nemzetközi blokád az Adrián. 1-4. 1913. 16. sz. 314-315. o.

Behr Dezső, II. Vilmos császár megérkezése a Nemzeti Múzeumhoz, 1897. 39. sz. 643. o.
Behr Dezső, Wlassics miniszter érkezése a Nemzeti Múzeumhoz a német császár fogadására, 1897. 39. sz. 643. o.

Békei Ödön, Tóth Béla dolgozó szobájában, 1907. 15. sz. 294. o.

Békés Gy. [Békés Gyula] , Erkel Ferencz szobrának leleplezési ünnepélye Gyulán, 1896. 27. sz. 451. o.

Beller Rezső, A budapesti Lóvásártérről. Alkudozás, 1905. 40. sz. 645. o.
Beller Rezső, A budapesti Lóvásártérről. Az itató körül, 1905. 40. sz. 645. o.
Beller Rezső, A budapesti Lóvásártérről. Czigányok a vásáron, 1905. 40. sz. 645. o.
Beller Rezső, A Községi és Körjegyzők Országos Egyesületének díszközgyűlése a régi képviselőházban: Uszkay Bálint egyesületi elnök arany-érdemkersztjének átadása, 1911. 45. sz. 909. o.

Berecz Ede, Magas villám, 1905. 36. sz. 579. o.

Berger Jenő, A szász trónörökös és gyermekei Tátrafüreden. 1-4. 1904. 36. sz. 612. o.
Berger Jenő, Magyari testvérek zenekara Tátrafüreden, 1904. 36. sz. 614. o.

Berger Matild, Kossuth Ferencz Karlsbadban, 1906. 34. sz. 554. o.

Berger, Henry, Külföldi fényképek a Nemzetközi Fénykép-kiállításon. Egyedül, 1910. 24. sz. 511. o.

Berghammer J. [Berghammer János] , Bereg- és Máramarosmegyei rutén küldöttségek Darányi Ignácz földmívelési miniszter előtt a “Névtelen” havason, 1899. 33. sz. 548. o.
Berghammer J. [Berghammer János] , Állami Gulya a “Névtelen” havason, 1899. 33. sz. 549. o.
Berghammer J. [Berghammer János] , Verchovinai rutén kükdöttség a Volócz fölötti Firczák-havason, 1899. 33. sz. 550. o.

Berki Dezső [Berky Dezső] , Részletek Szatmár-Németiből az 1888. évi márcziusi árvíz idején. A “Gyehenna” városrészből, 1888. 17. sz. 277. o.
Berki Dezső [Berky Dezső] , Részletek Szatmár-Németiből az 1888. évi márcziusi árvíz idején. A kegyesrendűek temploma és zárdája, 1888. 17. sz. 277. o.
Berki Dezső [Berky Dezső] , Részletek Szatmár-Németiből az 1888. évi márcziusi árvíz idején. A Zrínyi-utczából, 1888. 17. sz. 277. o.

Bernoud A. [Alphonse Bernoud] , Türr István tábornok magyar garibaldistákkal Nápolyban. Bernoud A. 1860. évi nápolyi fényképe után, 1907. 27. sz. 536. o.

Berzenczei Kováts Géza, Hittérítő és neje Kiszinevben, Besszarábiában, 1902. 33. sz. 530. o.
Berzenczei Kováts Géza, Kis-oroszok Besszarábiában, 1902. 33. sz. 531. o.
Berzenczei Kováts Géza, Német falu Besszarábiában, 1902. 33. sz. 531. o.
Berzenczei Kováts Géza, Utazás Bakcsi-Szerájba. Baidar kapu, 1905. 41. sz. 659. o.
Berzenczei Kováts Géza, Utazás Bakcsi-Szerájba. Az “Ai Petri” csúcsán, 1905. 41. sz. 659. o.
Berzenczei Kováts Géza, Utazás Bakcsi-Szerájba. Cap-Sarits, Krim legdélibb pontja, a Fogadalmi templommal, 1905. 41. sz. 659. o.
Berzenczei Kováts Géza, Bakcsi-Szeráji képek. A Khánok palotájának bejárata, 1905. 42. sz. 675. o.
Berzenczei Kováts Géza, Bakcsi-Szeráji képek. A Hárem-kertek a Khánok palotájában, 1905. 42. sz. 675. o.
Berzenczei Kováts Géza, Bakcsi-Szeráji képek. A khánok temetője, 1905. 42. sz. 675. o.

Bethlen Zsófika, gróf, Szovátai képek. Részlet a Medve-tóról, 1905. 33. sz. 528. o.

Binder v. Kriegelstein, A Mandzsuországi orosz táborból. Csicserics vezérkari alezredes, Tőle balra Gróf Szepticzky kapitány, jobbra Spaits kapitány, 1905. 30. sz. 477. o.

Birchbauer K. [Birchbauer Károly] , Elektromos kapcsoló tábla az új Országház pinczéjében, 1902. 40. sz. 651. o.
Birchbauer K. [Birchbauer Károly] , Képek az új Országházból. A Dísz-lépcsőház, 1902. 40. sz. 652. o.
Birchbauer K. [Birchbauer Károly] , Képek az új Országházból. A Kupola-csarnok, 1902. 40. sz. 652. o.
Birchbauer K [Birchbauer Károly] . Képek az új Országházból. A főrendiház folyosója a dunai oldalon, 1902. 40. sz. 652. o.
Birchbauer K. [Birchbauer Károly] , Képek az új Országházból. Részlet a főrendiház nagy társalgójából, 1902. 40. sz. 652. o.
Birchbauer K. [Birchbauer Károly] , Képek az új Országházból. A duna felőli egyik kőtorony, 1902. 40. sz. 653. o.
Birchbauer K. [Birchbauer Károly] , Képek az új Országházból. A Duna felőli homlokzat részlete az egyik kőtoronnyal, 1902. 40. sz. 653. o.
Birchbauer K. [Birchbauer Károly] , Képek az új Országházból. A kupola, 1902. 40. sz. 653. o.
Birchbauer K. [Birchbauer Károly] , Képek az új Országházból. Az egyik udvar, 1902. 40. sz. 653. o.
Birchbauer K. [Birchbauer Károly] Képek az új Országházból. Oroszlán-szobrok a főbejáró előtt, 1902. 40. sz. 6