1. Események
  2. DEMÉNY GYÖRGY

DEMÉNY GYÖRGY

dr. (Georges Demény) (Douai /Franciao.1850. június 12- Párizs, 1917. dec. 20.) orvos, fiziológus, filmes, műkedvelő fényképész, feltaláló dr. (Georges Demény) (Douai /Franciao.1850. június 12- Párizs, 1917. dec. 20.) orvos, fiziológus, filmes, műkedvelő fényképész, feltaláló. Magyar származású, Bajomi Lázár Endre szerint az egyik volt Bercsényi huszár leszármazottja. Bátyja, Paul Demény irodalmár, aki Rimbaud jó barátja volt, s ő őrizte meg a költő legtöbb versét az utókornak. Ő fiziológusként, a fotó- és a filmtechnika egyik úttörője Párizsban tornászegyesületet alapított, ott végzett fiziológiai kísérletei révén ismerkedett meg Jules Marey professzorral, akivel közösen 1892-ben kidolgozott egy felvevő- és vetítőgépet, amelyet Phonoskopnak nevezett el, szabadalmaztatták, és bemutatták a párizsi Nemzetközi Fényképészeti Kiállításon. Ez a szerkezet sorozat-felvételeket készített egy beszélő ember arc- és szájmozgásáról. Az elkészült képeket ugyanilyen sebességgel levetítette. A La Nature című párizsi lapban ezt írta: „Az arc kifejezését éppúgy fogják megőrizni, mint a fonográf a hangot, és hogy a kettőt összekapcsolhassuk, egyesíteni fogják a Phonoscopot a fonográffal.” Marey professzorral 1893-ban létrehozták a világ első fiziológiai intézetét, ahol Demény az „élőképek” elméletét vizsgálta. Újabb találmánya egy felvevőgép lett, amelyben a filmszalagot kalapácsos filmforgató szerkezet továbbítja. Szabadalmai alapján készítette el a Gaumont gyár 1895-ben a Bioscope, majd a Biograph, majd a Chronophotograph nevű mozgófilmfelvevő és -vetítő gépeket, amelyek világhírnevet szereztek a cégnek. A Demény-féle készüléket továbbfejlesztve Léon Gaumont Chronophon Gaumont néven 1902-ben hozta forgalomba az első igazi hangosfilmfelvevő gépet. Még egy szabadalma Bécsi Szabadalmi Hivatalban. (másolat MFM) a Phonoscopba használt pozitív képekről. Demény György Párizsban hunyt el 1917. december 17-én. Nevét emléktábla őrzi a párizsi Boulevard des Capucines 14. számú házának falán.
Ma