1. Események
  2. BANDAT HORST

BANDAT HORST

(Budapest, 1895. március 30.- Paramus /New York elővárosa,1982. december 9.) geológus, légi fotós, néprajzi gyűjtő. A Pázmány Péter Tudományegyetemen 1921-ben kémiából, geológiából és ásványtanból szerzett doktori címet. Az egyetem Földtani Intézetében Papp Károly professzor tanársegéde volt 1921-től, ugyanitt magántanári képesítést szerzett 1928-ban. Kőolaj-geológusi pályája 1924-ben kezdődött. 1925-1926-ban Dél-Albániában, 1926-ban Lengyelországban (Galíciában), 1927-ben pedig Ausztriában (Burgenland) végzett geológiai kutatásokat. Később Szumátra szigeten (1929), Németországban (Harz-hegység,1932), Ny-Celebeszen (1933) és Kubában (1938-40) keresett kőolajat. Légifotó-geológiával foglalkozott. A Bataafshe Petroleum Mattshappij kutatójaként 1936-1938 között először végzett fotógeológiai értékelést. Ez az expedíció volt az első a világon, amely a légi fotók interpretálását 100.000 négyzetkilométernyi területen végezte el. 1937-ben holland geológus kollégájával N.E. Weissborddal írt jelentésük: Introduction to the Photogeology of Dutch New Guinea. 1937. a fotogeológiai kutatások világviszonylatban első jelentős műve. 1940-ben tért vissza Magyarországra. A Magyar Királyi Földtani Intézetben helyezkedett el, ahol, mint főgeológus működött. Az Erdélyi-medence északi részében (Mezőség) 1941-1943 között végzett kőolajföldtani térképező kutatásokat irányította. Ezek a kutatások jelentős földgáztelepek feltárásához vezettek, amelyek elsősorban az ő fotogeológiai gyakorlatának és az általa alkalmazott új módszernek voltak köszönhetők. Kárpátalja és Nyugat-Magyarország területén a kőolaj- és a földgázkutatás fő konzultánsa. 1947-től amerikai feleségével az USA-ban telepedett le, és mint a légifotó-geológia elismert szakértője a Gulf Oil kötelékébe lépett, és az Egyesült Államok különböző területein kutatott a következő helyeken: Kuba, Kuvait, Szaud-Arábia, Irak, Tunézia, Líbia, Olaszország, Jemen, Brit-Honduras, Guatemala, Peru, Bolívia és az USA különböző területein.1956-tól független kőolaj-geológiai konzultáns. Sok hazai és külföldi tudományos egyesületnek volt tagja. Emlékét Magyarországon a felesége által 1986-ban a Magyar Állami Földtani Intézet fiatal kutatói részére létesített Bandat Horst Alapítvány és az intézet épületének falán 1988-ban elhelyezett emléktábla őrzi. Keleti néprajzi gyűjteményét a budapesti Néprajzi Múzeum őrzi.
Ma