Loading Events

« All Events

Váci kapuk – fotópályázat

július 1 - október 31

Pályázati felhívás

Vác Város Önkormányzata, a Madách Imre Művelődési Központ és Vác Város Levéltára pályázatot hirdet a váci önkormányzat kiadásában 2023-ban

Váci kapuk

című kiadványban megjelenő fotók elkészítésére.

A kiadvány egyrészt történetiségében, másrészt mai állapotában kívánja bemutatni azokat a váci kapukat, melyek jellemzőek, meghatározóak a városképben, és amelyekhez – kívánatos esetben – valamilyen tör- ténet is fűződik. (Ez utóbbi célt főként a váci kapukat ábrázoló másik pályázati felhívás fogalmazza meg, mely a váci kapukról készült archív felvételek gyűjtését célozza meg.)

A pályázaton bárki indulhat, aki az alábbi kiírásnak megfelelő szempontokat elfogadja és azoknak eleget tesz.

 1. Szükséges, hogy egy-egy kapuról áttekintő és a részleteit is ábrázoló, fekvő és álló felvételek iskészüljenek.
 2. A beküldendő digitális képek paraméterei: színes/fekete-fehér, 300 dpi, Tif/Jpg, méret 30×40 cm.Kérjük, hogy az esetleges kiadványban történő megjelenéshez őrizzék meg a kamera Raw-felvéte- leit is, amennyiben digitális képfelvétel készül. Minden más technikával (lyukkamera, analóg fény- kép stb.) készült felvételt is csak digitálisan rögzített formában lehet elküldeni.
 3. A pályázat esetén – ami nem titkos – közölni kell a beküldő nevét, értesítési címeit (lakcím, tele- fonszám, email-cím).
 4. A sorszámozott képfájlokról készüljön külön leírás Word-fájlban, mely tartalmazza a felvétel készí- tésének időpontját, a pontos helyszínt (utcanév, házszám), és esetleg a kapuhoz kapcsolódó tör- ténet rövid leírását.
 5. A beküldhető képek száma nincs meghatározva.
 6. A beadási határidó: 2022. október 31.
 7. A felvételeket elektronikus úton vagy külső adattárolón kell eljuttatni a következő címre:
  1. a)  Személyesen (előzetesen egyeztetett időpontban): Vác Város Levéltára, 2600 Vác, Múzeum u. 4; tel.: 06-27-305-444.
  2. b)  Elektronikus úton: email: igazgato@vacarchivum.hu. A nagy fájlküldés történhet mammut- maillel is ugyanerre az email-címre.
 8. A bírálóbizottság 2022. november első hetében dönt és nyilvánosan hirdet eredményt. Az anyagi- aktól függően kiállítást rendezünk a legjobb munkákból.
 9. A bírálóbizottság eszmei sorrendet (I–III. helyezett és különdíj) állapít meg a pályázatok között, és könyvjutalommal díjazza az eredményt elérőket.
 10. A beadott munkákat négytagú bírálóbizottság véleményezi: dr. Horváth Ferenc levéltár-igazgató, Koltai-Dietrich Gábor festőművész, Szabó Andrea építész és Zomborka Márta muzeológus.
 11. A beadott pályamunkákból a 2023-ban megjelenő kiadvány szerkesztősége – a szerző beleegyezé- sével, külön díjazás nélkül – választja ki a képeket.
 12. A beadott pályamunkákat a pályázat kiírója a kiadvány részeként felhasználhatja, ezért a pályázat benyújtásával a pályázók hozzájárulnak ahhoz, hogy külön jogdíj és jognyilatkozat nélkül a kiíró a pályamunkákat a szerzők nevének feltüntetése mellett felhasználja. A beérkezett pályamunkákkal kapcsolatban a kiíró tehát fenntartja magának a jogot arra és a pályázók a beadással ezt elfogadják, hogy a pályaműveket a jelen kiírásban foglaltak szerinti céloknak megfelelően, harmadik fél szá- mára feldolgozásra továbbadják.

Venue

Online