Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Ukrajnában: Háborús sebhelyek

March 25 - April 16

A kiállítás Makszim Dongyuk és Jána Kononova, ukrán fotográfusok háborús munkáiból válogat, akik 2022 februárja óta dokumentálják Oroszország teljes körű invázióját Ukrajnában.

megnyitó: március 24-én, 18:00-kor

A kiállítást megnyitja: Grexa Liliána, ukrán nemzetiségi parlamenti szószóló

A megnyitó műsora:
Szemző Tibor: Metszetek – az Izmaili Tekercsekből, előadja a DUO SERA (Razvaljajeva Anasztázia – hárfa, Seleljo Erzsébet – szaxofon)

A megnyitón jelen lesz Jána Kononova, az egyik kiállító művész.

Dongyuk és Kononova egyedülállóan empatikus nézőpontot dolgozott ki, melyből lefegyverzően közvetlen módon ábrázolják a háborút, a pusztítással és a halállal szembenézve. Bár munkáik energiája nagyon különböző, egymás mellé helyezve úgy egészítik ki egymást, mint a jin és jang, miközben a modern történelem egyik legnagyobb emberiesség elleni bűncselekményének többszólamú gyászénekét szólaltatják meg.

Makszim Dongyuk (sz. 1983) ukrán képzőművész, dokumentumfotós. Művészetében több médiumot integrál, beleértve a fotográfiát, videót, szöveget és archív anyagokat. Munkájában Dongyuk a történelemmel, az emlékezettel, a konfliktusokkal és azok következményeivel kapcsolatos kérdéseket tár fel. „Ukránként és dokumentumfotósként nem maradhatok távol egy az ország számára ennyire fontos történelmi időszaktól. Tehát továbbra is megörökítem Ukrajnát most is, amikor újra megerősíti önmagát független országként.”
Dongyuk színes képei hol a heves harcok csatatere fölött cikázó hurrikán szeméből tudósítanak, hol alanyaival vállvetve áll, mikor életük legpusztítóbb napjait élik túl. A kiállítás bemutatja Dongyuk UKRAJNA 2014/23 című projektjének kivonatát, az ország függetlenségért, identitásért és Oroszországtól való megszabadulásért folytatott hosszan elhúzódó harcának krónikáját.
A projekt 2022-ben elnyerte a W. Eugene Smith Grant-díjat, kiállították a Rencontres d’Arles fesztiválon, és egyik fotója a TIME magazin címlapján is megjelent.

Jána Kononova (sz. 1977) társadalomtudományos háttérrel rendelkezik, szociológiából szerzett PhD fokozatot. Kononova Azerbajdzsánban, a Kaszpi-tengeren fekvő Pirallahi-szigeten született – ma az olajkitermelés egyik fontos helyszíne. Az első hegyi-karabahi háború idején családja Ukrajnába emigrált. A Trahtemiriv-félsziget geológiailag és kulturálisan gazdag vidékére költözve Kononova a fotózás felé fordult. A kiállításon bemutatott alkotások két csoportra bonthatók: A háború sugárzása és az X-Scapes című festői projektek a háború fizikai megnyilvánulásait és sajátosságait vizsgálják. Közép- és nagy formátumú analóg kameráival kontemplatív pozícióból dolgozik, mélyre meríti a nézőt a háborús jelenetek monokromatikus csendjébe és zúgásába, avagy gondosan megjeleníti egy emberi arc érzelmi tájait. 2022-ben Kononova kiállította munkáit a londoni Wembley Parkban, a bostoni Szépművészeti Múzeumban, és megkapta a Hariban-díjat. 2023-ban jelölték a rangos FOAM Paul Huf-díjra.

A kiállítás kurátorai Ira Lupu, Fred Ritchin és Dohi Gabriella

ENG
IN UKRAINE: BATTLE SCARS
Exhibition of Maxim Dondyuk and Yana Kononova in 2b Galéria, Budapest, Hungary.
Location: 2B Galéria, Ráday Street 47, Budapest, Hungary.
Opening: 24 March 2023. 18.00
Availability: 2023.03.24.-04.16.
The exhibition will be open by: Liliána Grexa, Parliamentary Representative of the Ukrainian Minority in Hungary
The program of the opening:
Jána Kononova, one of the exhibiting artists, will be present at the opening.
Tibor Szemző: Slices – from the Izmail Rolls
performed by Duo SERA – Anastasia Razvalyaeva – harp, Erzsébet Seleljo – saxophone.
About further event will be informed in facebook event.

IN UKRAINE: BATTLE SCARS is an exhibition of selected wartime work by the Ukrainian photographers Maxim Dondyuk and Yana Kononova, who have been documenting the full-scale Russian invasion of Ukraine since February 2022. The show opens on March 24, 18:00 in 2B Gallery in Budapest, Hungary.
Dondyuk and Kononova have developed a singularly compassionate angle to portray war, facing destruction and death in a disarmingly straightforward way. Merged together in the exhibition, their energetically dissimilar work is as complementary as yin and yang while it polyphonically laments one of the greatest crimes against humanity of modern history.
Maxim Dondyuk (b. 1983) is a Ukrainian visual artist working in the field of documentary photography. His practice integrates multiple mediums, including photography, video, text, and archival material.
In his work, Maxim explores history, memory, and conflict. “As a Ukrainian and a documentary photographer, I can’t stay apart from such an important historical time for the country. So I continue chronicling Ukraine in its period of self-affirmation as an independent country,” he says. Dondyuk reports in color from the eye of the storm, hovering above the heated battlefield or standing shoulder to shoulder with his subjects as they survive the most devastating days of their lives.
The exhibition features an outtake from UKRAINE 2014/23, a chronicle of the country’s long-running struggle for independence, identity, and freedom from Russia. In 2022, it won the W. Eugene Smith Grant, was exhibited at the Rencontres d’Arles festival, and was published on the cover of TIME magazine.
Yana Kononova (b. 1977) has an academic background in social sciences and holds a PhD in sociology. She was born on Pirallahi island in the Caspian Sea, Azerbaijan – now an essential site of oil extraction. During the First Nagorno-Karabakh War, her family emigrated to Ukraine. Having relocated to the geologically and culturally rich countryside of the Trachtemiriv peninsula, Kononova turned to photography.
The show boasts two chapters of Yana’s conflict work: Radiations of War and X-Scapes, two painterly projects that scrutinize the physical manifestations and idiosyncrasies of the war. With her steady medium and large format analog cameras, Kononova takes a contemplative position, plunging the spectator deep into the monochromatic silence and roar of every war scene, or carefully translating the emotional landscapes of a human face.
In 2022, Kononova exhibited her work in Wembley Park, London, Museum of Fine Arts, Boston, and became the recipient of the Hariban Award. In 2023, she was nominated for a prestigious FOAM Paul Huf Award.

The exhibition curated by Ira Lupu and Gabriella Dohi

UKR
В УКРАЇНІ: БОЙОВІ ШРАМИ
Виставка Максима Дондюка та Яни Кононової в галереї 2b, Будапешт, Угорщина.
Адреса: 2B Galéria, вулиця Ráday Street 47., Будапешт, Угорщина.
Відкриття: 24 березня 2023 р. 18.00
Відкрито: 2023.03.24.-04.16.
Виставку відкриє: Ліліана Грекса, представник українців в Парламенті Угорщини,
Програма відкриття:
На відкритті буде присутня художниця Яна Кононова.
Tibor Szemző: Скибки – з Ізмаїльських рулетів, виконує Дует SERA – Анастасія Разваляєва – арфа, Ержебет Шелейло – саксофон.

(«В Україні: Бойові шрами») – це виставка вибраних робіт українських фотографів Максима Дондюка та Яни Кононової, які документують повномасштабне вторгнення Росії в Україну з лютого 2022 року. Відкриття виставки відбудеться 24 березня о 18:00 у галереї 2В в Будапешті, Угорщина.
Дондюк і Кононова зображують війну у відвертий, але винятково співчутливий спосіб. Їхні відмінні за внутрішньою енергетикою роботи несподівано органічно доповнють один одного — ніби фотографічний інь і ян. Об’єднані у виставці, вони багатоголосно оплакують один із найбільших злочинів проти людства сучасної історії.
Максим Дондюк (1983 р.н.) — український митець, який працює в галузі документальної фотографії. Його практика поєднує фотографію, відео, текст і архівні матеріали.
У своїх роботах Максим досліджує історію, пам’ять і конфлікт. «Як український фотограф і документальний фотограф, я не можу залишитися осторонь такого важливого для країни історичного часу. Тож я продовжую хроніку України в період її самоствердження як незалежної держави», – каже він. Дондюк кольорово звітує з самої гущі подій — то ширяючи над розпеченим полем бою, то переживаючи пліч-о-пліч з героями своїх фото найруйнівніші моменти їх життя.
На виставці представлено останні роботи з UKRAINE 2014/23 — проекту-хроніки тривалої боротьби країни за незалежність, ідентичність і свободу від Росії, який Дондюк розпочав у 2014-му з подій на Майдані. У 2022 році проект отримав грант W. Eugene Smith, і був виставлений на фестивалі Rencontres d’Arles. Одна з світлин попала на обкладинку журналу TIME.
Яна Кононова (1977 р. н.) має академічну освіту в галузі соціальних наук, і ступінь доктора соціологічних наук. Вона народилася на острові Піралахі в Каспійському морі, Азербайджан – нині важливому місці видобутку нафти. Під час Першої Нагірно-карабаської війни її родина емігрувала в Україну. Переїхавши в геологічно та культурно багату сільську місцевість півострова Трахтемирів, Кононова звернулася до фотографії.

Виставка включає два Яниних військових проекти, Radiations of War («Випромінювання війни») та X-Scapes, які детально досліджує фізичні прояви війни на тілі соціального. Виважено знімаючи на середньо- та великоформатні аналогові камери, Кононова займає споглядальну позицію, занурюючи глядача глибоко в чорно-сіро-білу тишу та гуркіт кожної сцени війни, та уважно ретранслюючи емоційні пейзажі людського обличчя.
У 2022 році Кононова виставляла свої роботи в Wembley Park, London, Museum of Fine Arts, Boston, і стала лауреатом премії Hariban Award. У 2023 році вона була номінована на престижну премію FOAM Paul Huf Award.

https://www.facebook.com/events/514216080890438/

Details

Start:
March 25
End:
April 16
Event Category:
Website:
https://www.facebook.com/events/514216080890438/

Organizer

2B Galéria
Phone:
(06 1) 215 4899
Email:
noreply@facebookmail.com
View Organizer Website

Venue

2B Galéria
Ráday utca 47
Budapest, 1092 Magyarország
+ Google Map
Phone:
+36 (20) 993 9361
View Venue Website