Események betöltése

« Összes Események

Syporca Whandal (L1-tag): Pataphysics L1-portrésorozat másképp KIRAKAT! IZLOG!

május 8 - június 8

Az L1 Egyesület alkotóművészei kollázs labirintusban.
Portré sorozat másképp – kiállítás.
Megnyító performansz május 7. 19:30.
Jelenlét: Syporca Whandal – Fakan Gabriella
Hang: Baján Simon Lázár.
„Bármi következik a semmiből.”
Intim. Demokratikus. Őszinte. Abszurd.
A Pataphysics fotó alapú kollázs sorozat, mely az L1 Egyesület művészeinek modellként való közreműködésével jött létre.
„Bármi következik a semmiből.” Az emberiséget meghatározó princípiumok vallás, filozófia, technikai találmányok, orvoslási metódusok nagy része oximoronokon nyugszik. Egy napom folyamán szivacsként szívom magamba a a legtriviálisabb ábrákat, marketinget, trendeket, logókat, zenetöredékeket, politikát, közhangulatot, eszméket, vallásokat, reklámot, mozdulatokat, háztartási hulladékokat, mimikát, ikonnak dagadó sztárokat, emblematikus műtárgyakat, szlogeneket,hogy minden esztétikai és etikai és logikai kontrollt vesztve, megalkossak belőle egy intim rendet.
Intim.
Térképet adok csupán. Harsánysága ellenére, a bejövő információk agresszivitását szolid indirekt közlésbe folytja.
Demokratikus.
Nem ad előre emésztett támpontokat. Nincs instant szájbarágás, csak apró betűs rejtett költségek.
Őszinte.
Mindent beemel az eszköztárába ami fluxál a MOST-ban.
Abszolút.
Túllépi a valóságot, olyan kontextust dekódol, ami tű pontosan jelzi a társadalmi- történelmi tendenciákat. Ahogyan az esti alvás álmodása ráncba szedi a nappal élményeit, úgy a kollázs is látszólagos zűrzavarával rendezi egybe a világ és ember szavakkal ki nem fejezhető rendszerét.
Egy nosztalgikus snitt:
5 évesen a Videoton színes tv monitora előtt álok a kapcsolópanelen villám gyorsasággal váltogatom a csatornákat: híradó szignál, fabulonos mosoly, hangyafoci, lottósorsolás, hangyafoci, delta hóvihar, skálakópé, panoráma írógépkattogás, hangyafoci, zenebutik-zenebutik, hangyafoci.
Az epileptikusan felvillanó képek másodpercéből tudom, hogy milyen a világ az Operencián túl.
A kollázs sorozatommal az L1 egyesületi alkotótásrakat ebben, az Operencián túli minőségükben mutatom be.
Alkotó: Syporca Whandal
Modellek: Berger Gyula, Farkas Kristóf, Horváth Ádám Márton, Koroknai Zsolt, Kovács Emese, Kovács István, Ladjánszki Márta, Varga Zsolt, Veres Flóra (L1-tagok).

Támogatók: L1 Egyesület, EMMI, Műhely Alapítvány, Streamlet Art Association
www.L1.hu
——————————————
L1 Association’s artists in collage labyrinth.
L1-Portrait series otherwise – exhibition.
Opening performance May 7 at 7:30 p.m.
Performance: Syporca Whandal – Gabriella Fakan
Sound: Simon Lázár Baján
“Anything comes from nothing.”
Intimate. Democratic. Honest. Absurd.
Photo-based collage series, featuring L1 Association’s artists as a model created. “Anything comes from nothing.”
Most of the principles that determine humanity are religion, philosophy, technical inventions, and remedial methods based on oxymorons. During my day, like a sponge, I draw into the most trivial figures, phrasebooks, marketing, trends, logos, music fragments, politics, mood, ideas, religions, advertising, gestures, household waste, mimics, star-shaped stars, emblematic artworks, slogans, losing ethical and logical control, create an intimate order.
Intimate.
I’ll just give you a map. In spite of its rigidity, the aggressiveness of incoming information is carried out in solid indirect communication.
Democratic.
Do not give pre-digested points. There is no instant mouth-blowing, only tiny hidden costs.
Honest.
He puts everything in his toolbox fluxing in the NOW. Absolute. It transcends reality and decodes a context that pinpoints social-historical tendencies. As the dream of sleeping in the evening grabs your day’s experiences, the collage also organizes the world and man’s unspeakable system with the apparent confusion. A nostalgic snit. At the age of 5, I stood at the switchboard with the fast-paced speed of the Videoton color TV monitor: news signal, Fabulon smile, antfootball, lottery, antfootball, delta’s snowstorm, panorama’s typewriter, antfootball, musicboutique-musicboutique, antfootball. From the second of the epileptic flashes, I know what the world is beyond the Operence. With my collage series, I present the artwork of the L1 Association’s members in their quality beyond Operence.
Artist: Syporca Whandal
Models: Gyula Berger, Kristóf Farkas Ádám Márton Horváth, Zsolt Koroknai, Emese Kovács, István Kovács, Márta Ladjánszki, Zsolt Varga, Flóra Veres (L1-members).
Supported by L1 Association, EMMI, Workshop Foundation, Streamlet Art Association
#L1 #syporcawhandal #zurielwaise #streamletart #collage #performance #contemoprary #exhibition #pataphysics
#concept #serbia #magyarkanizsa
https://www.facebook.com/events/3255175481435963/

Részletek

Kezdés:
május 8
Vége:
június 8
Esemény kategória:
https://www.facebook.com/events/3255175481435963/

Szervező

Streamlet Art Association
E-mail:
noreply@facebookmail.com

Helyszín

Streamlet Art Association
Glavna 2
Magyarkanizsa, - 24420 Szerbia
+ Google Térkép