szombat, szeptember 25, 2021
Események betöltése

« Összes Események

  • Ez az esemény elmúlt.

Otvoritev fotografske razstave Tamása Dezsőja

augusztus 27 @ 19:00 - 20:30 CEST

𝗢𝘁𝘃𝗼𝗿𝗶𝘁𝗲𝘃 𝗳𝗼𝘁𝗼𝗴𝗿𝗮𝗳𝘀𝗸𝗲 𝗿𝗮𝘇𝘀𝘁𝗮𝘃𝗲 𝗧𝗮𝗺𝗮́𝘀𝗮 𝗗𝗲𝘇𝘀𝗼̋𝗷𝗮
Tamás Dezső raziskuje našo osebno identiteto in njeno kontinuiteto. Kaj je tista skrivnostna in nerazložljiva vez, ki povezuje našo osebnost skozi življenje?
Nepretrgoma doživljamo fizične spremembe: vsaka posamezna molekula človeškega telesa se nenehoma nadomešča z novimi. Tudi intelektualno smo podvrženi nehenim spremembam: naš način mišljenja se skozi življenje spreminja. Če bi lahko drug poleg drugega postavili sebe pri desetih in sebe pri petdesetih letih, bi med njima uzrli več razlik kot pa podobnosti. Kje je torej naša identiteta, kako lahko navkljub vsem tem spremembam sami sebe dojemamo kot isto osebo? Ključno je, da človeštvo najde odgovore na ta vprašanja, če želi ustvariti umetne superinteligentne agente.
Dezső je metaforo za ljudi našel v rastlinah, ki so narejene iz istih molekul in struktur kot mi. Ta abstraktna vzporednica ob pomoči lepo skladanih, visokokakovostnih in skrajno podrobnih, raznolikih slik, ki tvorijo nekakšen kabinet čudes, pripomore k temu, da bo raziskava temeljita in zadovoljiva.
Gozd se nenehno spreminja in je podvržen milijonom transformacij – listje se zamenja, drevesa, ki tvorijo gozd, pa živijo le kakšnih 100–150 let; kljub temu pa, tudi z ozirom na časovni razpon tisočletja, govorimo o tistem gozdu, če je le ostal na istem mestu. Toda kako lahko govorimo o istem gozdu, če pa so se vse njegove molekule in vse njegove celice zamenjale mnogokrat?
Serija se ukvarja z mikroskopsko bližino, do katere pridemo s položaja večje distance. Mikroskopski delci lesa ponazarjajo spremembo gozda v najmanjših strukturah – ki še vedno izkazujejo lastnosti drevesa. Vsaka rastlina ima svojo identiteto in rastlinsko vrsto lahko identificiramo tudi na podlagi enega od njenih drobnih delov. A hkratni ni niti ena rastlina enaka drugi, četudi sodita v isto vrsto.
Ob soočanju s klimatsko krizo smo soočeni z nujo, da obravnavamo rastline v skladu z njihovim pomenom in se resno potrudimo, da bi poleg človeške identitete razumeli tudi problematiko krhkega rastlinskega obstoja.
István Virágvölgyi, kurator
***
𝗧𝗮𝗺𝗮́𝘀 𝗗𝗲𝘇𝘀𝗼̋’𝘀 𝗣𝗵𝗼𝘁𝗼 𝗘𝘅𝗵𝗶𝗯𝗶𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗢𝗽𝗲𝗻𝗶𝗻𝗴
Tamás Dezső investigates our self-identity and its continuation. What is the mysterious and inexplicable link which connects our personalities throughout life?
We are in constant change physically: every single molecule of the human body is replaced by new ones continuously. We are in constant change intellectually: our way of thinking is changing throughout our lifespan. If we were able to place our ten and fifty-year-old self next to each other there would be more differences than similarities between the two. Where lies our identity then, how can we all along call ourselves the same in spite of all these changes? It is essential for humankind to find answers to these questions if we are to create superintelligent artificial agents.
Dezső finds a metaphor for people in plants that are made-up of the same molecules and structures as we are. This abstract parallel, together with the well composed, high quality and extremely detailed heterogeneous images that form a Wunderkammer of sorts, help the investigation to be satisfying and thorough.
A forest is constantly changing and undergoing millions of transformations – the leaves change, trees that make up the forest only live up to 100-150 years –; however, despite that, even over a thousand years, we speak about the same forest provided it remains in the same spot. How can we speak about the same forest when all its molecules and cells have been replaced many times?
The series approaches microscopic proximity having started off from a position of a greater distance. Microscopic wood segments present the change of the forest in the smallest structures – still carrying the features of a tree. Every plant has its own identity and the species of a plant can be identified even by one of its tiny parts. Yet no two plants are alike, even if they are of the same species.
In relation to the climate crisis it has become imperative that we handle plants in accordance with their significance, and make serious efforts in order to understand the issues of fragile vegetal existence besides human identity.
István Virágvölgyi, curator
***
𝗗𝗲𝘇𝘀𝗼̋ 𝗧𝗮𝗺𝗮́𝘀 𝗳𝗼𝘁𝗼́𝗸𝗶𝗮́𝗹𝗹𝗶́𝘁𝗮́𝘀 𝗺𝗲𝗴𝗻𝘆𝗶𝘁𝗼́
az önazonosságunkat s annak a folytatását vizsgálja. Mi az a rejtélyes és megmagyarázhatatlan kapcsolat, ami összeköti a személyiségeinket az életben?
Állandóan fizikai változásban vagyunk: az emberi test minden egyes molekulája folyamatosan újakkal van helyettesítve. Folyamatosan változunk intellektuálisan: a gondolkodásmódunk egész életünk során változik. Ha egymás mellé helyezhetnénk a tízéves és az ötvenéves önmagunkat, több lenne a különbség, mint a hasonlóság. Hol van akkor az identitásunk, hogyan nevezhetnénk magunkat mindezen változások ellenére? Az emberiség számára elengedhetetlen, hogy választ találjon ezekre a kérdésekre, ha szuperintelligens mesterséges szereket akarunk létrehozni.
Dezső metaforát talál az emberek számára azokban a növényekben, amelyek ugyanazokból a molekulákból és szerkezetekből állnak, mint mi. Ez az absztrakt párhuzam, a jól megkomponált, kiváló minőségű és rendkívül részletes heterogén képekkel együtt, amelyek egyfajta Wunderkammert alkotnak, segítik a vizsgálatot, hogy kielégítő és alapos legyen.
Egy erdő folyamatosan változik és milliónyi átalakuláson megy keresztül – a levelek változnak, az erdőt alkotó fák csak 100-150 évig élnek -; ennek ellenére még ezer év alatt is ugyanarról az erdőről beszélünk, feltéve, hogy ugyanazon a helyen marad. Hogyan beszélhetünk ugyanarról az erdőről, amikor annak összes molekulája és sejtje sokszor kicserélődött?
A sorozat megközelíti a mikroszkopikus közelséget, nagyobb távolságból indulva. A mikroszkópos fa szegmensek az erdő változását mutatják be a legkisebb szerkezetekben – még mindig egy fa jellemzőit hordozva. Minden növénynek megvan a maga identitása, s a növényfaj még az apró részek alapján is beazonosítható. Mégsem létezik két egyforma növény, még akkor sem, ha ugyanabból a fajból származnak.
A klímaváltozás kapcsán elengedhetetlenné vált, hogy a növényeket jelentőségüknek megfelelően kezeljük, és komoly erőfeszítéseket tegyünk annak érdekében, hogy az emberi identitás mellett megértsük a törékeny növényi lét kérdéseit is.
Virágvölgyi István, kurátor
https://www.facebook.com/events/4129761997120274/

Részletek

Dátum:
augusztus 27
Időpont:
19:00 - 20:30 CEST
Esemény kategóriák:
,
Esemény címkék:
https://www.facebook.com/events/4129761997120274/

Szervező

Madžarski kulturni inštitut – Magyar Kulturális Intézet
E-mail:
noreply@facebookmail.com