11.1 C
Budapest
vasárnap, szeptember 27, 2020
Hirdetés
Események betöltése

« Összes Események

  • Ez az esemény elmúlt.

Lapker Rt. – LAPKER Ösztöndíjprogram

2003, december 31 @ 01:00 - 2004, február 29 @ 01:00 CET

Ingyenes

A LAPKER-Ösztöndíjprogram nyilvános pályázata a jövőre helyezi a hangsúlyt és bízik a pályázó fiatalok, a tehetséges újságírók, szerkesztők, fotósok, lapkészítők mecenatúra-jellegű támogatásában.

A LAPKER-Ösztöndíjprogram nyilvános pályázata a jövőre helyezi a hangsúlyt és bízik a pályázó fiatalok, a tehetséges újságírók, szerkesztők, fotósok, lapkészítők mecenatúra-jellegű támogatásában.

Magyarország legnagyobb lapterjesztő vállalata, a LAPKER Rt. 2003-ban ünnepelte alakulásának ötéves évfordulóját. A Társaság üzleti filozófiájának részeként az évforduló alkalmából, a magyarországi nyomtatott sajtó jövője iránti elkötelezettségtől vezérelve tehetségkutatási és mecenatúra-jellegű támogatási programot hoz létre.

A kizárólag az írott sajtó területén dolgozók számára létrehívott támogatási rendszer átlátható, nyilvános és rendszeres formában, 2004-től elkülönített költségvetéssel, szakmai kuratórium felkérésével

LAPKER-ÖSZTÖNDÍJPROGRAM

néven kezdi meg működését.

Befektetés a jövőbe

A LAPKER-Ösztöndíjprogram általános célja, hogy a tehetségkutatáshoz, a fiatal újságírók tapasztalatszerzéséhez, illetve az újságírói munkához kapcsolódó, kiemelkedő eredménnyel biztató, vagy jelentős költségvonzattal járó, az írott sajtóhoz kötődő projektek finanszírozását teremtse meg az elnyerhető támogatás segítségével.

A hazai sajtóban jelenleg működő alapítványi jellegű pályázat-finanszírozás elsősorban értékelő jellegű, a támogatott múltbéli teljesítményéhez, eredményközpontú, adott konkrét produktumához (cikkhez, életműhöz, műsortípushoz, stb.) kötődő díjazást részesíti előnyben. A LAPKER-Ösztöndíjprogram nyilvános pályázata ezzel szemben a jövőre helyezi a hangsúlyt és bízik a pályázó fiatalok, a tehetséges újságírók, szerkesztők, fotósok, lapkészítők mecenatúra-jellegű támogatásában.
A LAPKER Rt. hitvallása szerint a program elsősorban befektetés a jövő szakembereibe, ugyanakkor érdemi hozzájárulás a szabad magyar sajtó érdekében végzett szakmai munkához.

Kategóriák

– “LAPKER Tehetség” tehetségkutatási ösztöndíj

– “LAPKER Kutatás” témakutatási ösztöndíj

– “LAPKER Budget” sajtóprojektek költségtámogatási ösztöndíja

Tehetségkutatási ösztöndíj

Ez a kategória alapvetően fiatal, tehetséges, pályakezdő újságírók, szerkesztők, riporterek számára biztosít havi rendszeres juttatást médiaszakmai tanulmányaik finanszírozása és/vagy jövedelem-kiegészítés céljából. Ez a kategória ad lehetőséget elsősorban a fejlesztésre, bővítésre érdemes sajtószakmai ismeretekkel bíró, minimális gyakorlattal rendelkező, elhivatott fiatal újságírók számára.

Témakutatási ösztöndíj

A kategória elsősorban egy-egy, hosszabb előtanulmányt, tényfeltárást, elmélyült szakmai kutatást, szakirodalom tanulmányozását, önálló kutatási program kivitelezését támogatja.
A támogatandó program elsősorban új, mások által még fel nem dolgozott, kevésbé populáris, mélyebb összefüggéseket felmutató szakmai ismereteket, kutatói alaposságot kell, hogy igényeljen. Ez a kategória lehet alkalmas nagyobb lélegzetű társadalomtudományi témájú tanulmányok, esszék, sajtótörténeti művek, médiatémájú doktori disszertációk, nemzetközi kommunikációs kutatási programok támogatására.

Sajtóprojektek költségtámogatási ösztöndíja

A kategória alapvetően sajtószakmai tevékenység költségeinek fedezésére szolgál. Ebben a keretben nyílik mód ún. ‘dologi’ költségelszámolásra, azaz utazási, szállás, telekommunikációs, fordítási, technikai stb. költségek utólagos megtérítésére. Eséllyel pályázhatnak a tényfeltáró újságírás területén dolgozók, a fotósok, a külpolitikai és krízistudósítók valamint a tudományos ismeretterjesztés fiatal művelői is.

Feltételek

A pályázó:

  • magyar állampolgár
  • a pályázni kívánt kategória életkori előírásának megfelel
  • határidőben beküldi a kitöltött és aláírt pályázati adatlapot, valamint annak mellékleteit
  • sem a pályázó, sem közvetlen hozzátartozója nem áll a LAPKER-cégcsoport alkalmazásában
  • főtevékenysége, munkaviszonya magyar nyelvű írott sajtóorgánum/ok/hoz köti

A pályázaton részt vehetnek az írott sajtóban ún. “külsős” jogviszonyban állók és szabadúszó újságírók, fotóriporterek, szerkesztők is. A pályázat nyitott a szakirányú (állami és alapítványi) középiskolai és felsőoktatási intézmények nappali/levelező/esti tagozatán tanulmányokat folytatók számára is.

A kiíró a LAPKER-ÖSZTÖNDIJPROGRAMOT alapvetően fiatal, pályakezdő pályázók számára hozta létre. Ennek megfelelően a pályázók életkorában az alábbi korlátozásokat határozza meg pályázati feltételként:

– A “LAPKER Tehetség” tehetségkutatási ösztöndíj az 1974. január 1. után született pályázók számára,

– A “LAPKER Kutatás” témakutatási ösztöndíj 1969. január 1. után született pályázók számára,

– A”LAPKER Budget” sajtóprojektek költségtámogatási ösztöndíja 1974. január 1. után született pályázók számára jelent pályázati lehetőséget.

Határidők

A pályázat nyilvános meghirdetésének határideje: 2003. december 31.

A pályázati csomag feladásának (a postabélyegző legkésőbbi dátumának) határideje: 2004. február 29.

Az ösztöndíjprogram elbírálásának határideje: 2004. április 30.

A támogatás folyósítására az elfogadott költségvetésnek megfelelően, de legkorábban 2004. május 15-től kerülhet sor.

Költségvetés

A LAPKER Rt. a teljes ösztöndíjprogram finanszírozására évente és kategóriánként maximum 2-2 millió forintot, 2004-ben összesen 6 millió Ft-ot különített el.
A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a nem minden kategóriában ad ki díjat, illetve a kategóriák között átjárhatóságot biztosit. A kuratórium javaslata alapján az egyes kategóriák megosztására is sor kerülhet.

A pályázat elbírálásának rendje:

A pályázaton való indulás előfeltétele a pályázati csomag megvásárlása amely utánvéttel és személyesen egyaránt beszerezhető. A technikai részleteket is tartalmazó kiírás minden év utolsó negyedévében megjelenik a hazai írott sajtóban.

A határidőig beérkezett pályázati anyagot a LAPKER Rt. által felkért szakmai kuratórium bírálja el több fordulóban. Az első forduló keretében a pályázatok formai és alapvető tartalmi vizsgálatára kerül sor amely alapján egy rövidített technikai lista készül a szakmai zsűri részére.
Az előzetes technikai kiválasztást követően a kuratórium által kijelölt három albizottság mindhárom kategóriában legfeljebb öt pályázót javasol a rövidített listára, akik közül a zsűri tagjai egyszerű többséggel, – szükség esetén a jelöltek személyes meghallgatása után – szavazzák meg a nyerteseket. Az értékelésben a LAPKER Rt. képviselője vétójoggal vesz részt. A pályázat eredményéről minden pályázó írásban kap értesítést. A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy pályázati anyagot nem őriz meg és nem küld vissza.

A kuratórium kategóriánként egy eredményes pályázót kíván ösztöndíjban részesíti, valamint fenntartja a jogot, hogy nem megfelelő színvonalú pályázatok esetén nem minden kategóriában ad ki díjat.

Mikor és hogyan pályázzunk ?

Kérjük a pályázókat, hogy az alábbi határidőket vegyék figyelembe a pályázatok beadásakor:

A pályázat nyilvános meghirdetésének határideje: 2003. december 31.

A pályázati csomag feladásának (a postabélyegző legkésőbbi dátumának) határideje: 2004. február 29.

Az ösztöndíjprogram végső elbírálásának határideje: 2004. április 30.

A támogatás folyósítására az elfogadott költségvetésnek megfelelően, de legkorábban 2004. május 15-től kerülhet sor.

A nem eredményes pályázatok anyagát adatvédelmi szempontok miatt 2004. május 30-án megsemmisítjük.

FIGYELEM !

A pályázatok benyójtása díjköteles, beadott pályázatonként 3.000,-Ft + 25 %ÁFA, azaz 3.750,- Ft.
Ezt az összeget eredménytelen pályázat esetén sem térítjük vissza !

A 3.750,- Ft befizetése történhet a pályázó által igényelt befizetési lappal (sárga csekk) illetve átutalással a pályázatot lebonyolító Multi-Marketing Group Kft. bankszámlájára: 11705008-20444952
A pályázati díjról kérésre számlát küldünk.

A pályázat beadása kizárólag postai úton, az 1465 Budapest Pf. 1818. címen történhet. Személyes beadásra nincs lehetőség !

A pályázat beadása az adatlap részletese kitöltésével, a pályázó által szükségesnek tartott mellékletek együttes megküldésével történik.
A pályázati adatlaphoz tetszőleges számú kiegészítés, referencia, pótlap, ajánlólevél, önéletrajz illetve a pályázó által fontosnak tartott kiegészítés csatolható. A mellékletek ugyanakkor nem kötelező elemei a pályázatnak, csupán a bírálók munkáját segítik. Ezeket a dokumentumokat elegendő másolatban csatolni, ugyanis visszaküldésükre általában nem tudunk lehetőséget biztosítani és adatvédelmi okokból a pályázati adatlapokat 2004. május 30-án megsemmisítjük.

Kérjük, hogy a pályázati űrlapot szíveskedjék aláírni! Adatlap letöltése.

Ki fogja elbírálni a pályázatomat ?

A pályázati anyagokat az adatvédelmi szabályok szigorú betartásával a LAPKER Rt. által felkért szakértői zsűri fogja elbírálni. Ennek a vezetője Martin József, újságíró, az Európai Újságírók Szövetségének elnöke.

A zsűri tagjai:
Földes Anna újságíró, az irodalomtudomány kandidátusa
Kloss Andor, a TVR7 lapcsalád főszerkesztője
Molnár Gabriella, a Nők Lapja főszerkesztője
Nagy N. Péter, a Népszabadság rovatvezetője
Pető János, a Magyar Lapkiadók Egyesületének főtitkára
, fotóművész

A LAPKER Rt-t a zsűriben Bosznay Péter vezérigazgató-helyettes képviseli. A Multi-Marketing Kft. ügyvezető igazgatója dr. Suha György.

Részletek

Kezdés:
2003, december 31 @ 01:00 UTC+0
Vége:
2004, február 29 @ 01:00 UTC+0
Összeg:
Ingyenes
Esemény kategória:
Esemény címkék: