Események betöltése

« Összes Események

GÉMES Péter: Pseudo Collage

április 13 - június 10

GÉMES Péter
Pseudo Collage
2022 április 12 – június 10
megnyitó: április 12-én 18 órától
megnyitja: Dékei Kriszta művészettörténész
A kiállítás megtekinthető
keddtől péntekig 14-18 óráig
valamint online

GÉMES Péter: Pseudo Collage


„Érdekelte a nem mindig mindenki számára észrevehető különbség a nemes anyag és az imitáció, a valódi és a másolat, a sokszorosítás, az utánzás között, a valóság és annak tükörképe között.”– emlékezett vissza Gémes Péter korai lengyelországi korszakára Stanisław Zbigniew Kamieński 1988-ban. Ezekből az 1975 és 1980 között készített, a festészet, a fotográfia és a grafika határainak kitágítására törekvő és a korban aktuális művészeti kérdéseket felvető munkákból mutat be egy válogatást a Vintage Galéria tárlata, mely címét is Gémes egyik kiállított 1979-es művétől kölcsönzi.
A lengyelországi oktatási rendszer működése révén grafikai tanulmányai mellett Gémesnek festészeti stúdiumokat is folytatnia kellett, illetve az iskolai feladatok részeként a fotográfia képzőművészeti felhasználásával is kísérletezhetett, amely sokszorosító grafikai tevékenységére is hatással volt. A nyomatok elkészítésekor Gémes folyóiratokból és prospektusokból kiragadott fényképek után, illetve személyes tárgyait alapul véve a litográfkő felületére a személyes érintkezést kiiktató szórópisztollyal vitte fel a tintát, azonban festői eszközeivel és az optikai leképzés sajátosságait imitálva egyfajta egyéni „fotó-látás” jegyében technikailag is kiemelkedő, oldott és finoman elmosódott felületeket hozott létre litográfiáin.
Az aktuális nemzetközi irányzatokban jól tájékozott, ámde még a közép-kelet-európai régión belül is egyaránt a lengyel és a magyar művészeti világ perifériájára szorult Gémes számára az 1970-es évek második felében hangsúlyossá vált és felnagyítódott a személyes „Belső tér” (1979) és az őt körülvevő tárgyi világ, melynek egyes elemei a „Transzpozíciós gyakorlatok” (1979) esetlegesen elképzelhető játékszabályait követve rendkívül sokrétűen értelmezhetőek a globális, és az egyes lokális kontextusokban is.
RÁTKAI Zsófia
GÉMES Péter (1951-1996) képzőművész. Gémes Péter művei az 1970-es évektől kezdve egyszerre illeszkedtek a kortárs lengyel és a magyar képzőművészeti közegbe, valamint kapcsolódtak az egyetemes művészettörténet hagyományaihoz a felhasznált motívumok révén. Gémes tanulmányait 1972 és 1976 között a varsói Képzőművészeti Akadémia grafika szakán folytatta, ezt követően néhány év múlva visszatért Magyarországra. Az 1980-as évektől fordult a fotográfia felé, ettől fogva egy egyedi megvilágítási technika alkalmazásával saját testéről és modellekről negatív hatású, fekete-fehér felvételeket készített. Műveinek kiindulópontját ebben az évtizedben elsődlegesen az antik művészet és a görög mitológia, valamint a későbbiekben a filozófia és a keresztény szimbólumok jelentették. Ezekből kiindulva, de egyéni képalkotási technikájával az elvonatkoztatást lehetővé tevő viszonyt kialakítva olyan általános érvényű kérdések foglalkoztatták, mint a fizikai és szellemi, valamint a köztes lét, a túlvilág mibenléte, vagy a sötétség és a fény. Az 1990-es években a saját testéről, egyes testrészeiről készített felvételek felhasználásával, egyre kevésbé felismerhető, elvont elemekből építette fel nagyléptékű rendszereit. Sorozatai, szekvenciái olykor spirituális ihletésűek voltak (Apokrif, 1993; Fekete négyzet, 1993), máskor olyan elvont témák jelentek meg bennük, mint például az idő (Napló – Egy hét, 1994; Napló – Piramis, 1995). Ezen munkái, valamint a szintén ekkoriban készült, és az alig két évtizedet felölelő munkásságát lezáró, lábszármotívumokból összeállított Oszlopok (1995) sorozat művészetének összegzésének tekinthetőek. 2000-ben a budapesti Műcsarnokban rendezték meg egyéni retrospektív tárlatát, munkái megtalálhatóak többek között a Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum és a Magyar Nemzeti Galéria (Budapest), a Muzeum Sztuki Współczesnej (Radom), valamint a Staatsgalerie (Stuttgart) gyűjteményében.
Illusztráció: GÉMES Péter: Pseudo Collage, 1979
litográfia, ed. 4/4, 67×96,5 cm
//
GÉMES Péter
Pseudo Collage
12 april – 10 june 2022
opening: 12 april 6pm
opening speech: Kriszta Dékei, art historian
the exhibition can be visited during opening hours
tuesday-friday 2-6pm
and online

GÉMES Péter: Pseudo Collage

“He was interested in the difference between noble matter and imitation, in the distinction of the authentic and the copy, and in the cases of reproduction, imitation, reality and its reflection, which were not always noticeable to everyone.” – recalled Stanisław Zbigniew Kamieński his memories on Péter Gémes’ early years spent Poland in 1988. Vintage Galéria’s current exhibition – borrowing its title from a piece made in 1979 – displays a selection from these works created between 1975 and 1980, seeking to expand the boundaries of painting, photography and graphics and addressing contemporary artistic subject matters.
Due to the principles of the Polish education system, in addition to his studies in graphics, Gémes also had to pursue studies in painting, and as part of his school assignments, experiment with photography, which also influenced his artistic practice. When making his prints based on photographs taken from magazines and brochures, and also keeping his eye on his own belongings, Gémes applied the ink to the surface of the lithographic limestone using the airbrush technique and thus eliminating personal contact. As a result of his partially painterly approach and the imitation of the peculiarities of optical imaging, he created technically outstanding, dissolved and subtly blurred surfaces in his lithographs in the spirit of some kind of individual “photo-vision”.
For Gémes, who was well-informed regarding the current international trends, but was still stuck on the periphery of both the Polish and Hungarian art scene in the Central and Eastern European region, his intimate „inner space” or – to quote the title of one of the works – personal “Interior” (1979) became more prominent and enlarged in the second half of the 1970s, and so did the objects surrounding him. Playing along the imaginary rules of his Transpositional Exercises (1979), some elements of this world created by him can be interpreted in an extremely diverse way when we consider the all the global, regional, local and even individual contexts.
RÁTKAI Zsófia
Péter Gémes (1951-1996) visual artist. From the 1970s onwards, the works of Péter Gémes were related both to the contemporary Polish and Hungarian art scene, and to the traditions of international art. Gémes studied graphics at the Academy of Fine Arts in Warsaw between 1972 and 1976, and few years later he returned to Hungary. From the 1980s, he turned towards photography and developed his unique lighting technique, and created negative-like black-and-white shots of his own body and models. The starting point of his works in this decade was primarily ancient art and Greek mythology, then later philosophy and Christian symbols also became significant in his work. Inspired by these fields and utilizing his individual imaging technique, he was dealing with the universal issues of physical and mental existence, the intermediate state, the nature of the afterlife and darkness and light. In the 1990s, he created his large-scale systems from less and less recognizable elements still using images of his own body parts. His series and sequences were sometimes “spiritually” inspired (Apocryph, 1993; Black Square, 1993), and at other times abstract subject matters such as time appeared in them (Diary – One Week, 1994; Diary – Pyramid, 1995). These works, as well as the Columns (1995) series compiled from leg motifs, can be considered as a summary of his artistic practice spanning only two decades. Gémes’ retrospective exhibition was organized at Kunsthalle Budapest in 2000, his works can be found in the collections of the Ludwig Museum – Museum of Contemporary Art, Hungarian National Gallery (Budapest), Muzeum Sztuki Współczesnej (Radom) and Staatsgalerie (Stuttgart), among others.
Illustration: GÉMES Péter: Pseudo Collage, 1979
lithography, ed. 4/4, 67×96,5 cm
https://www.facebook.com/events/670942710775987/

Részletek

Kezdés:
április 13
Vége:
június 10
Esemény kategória:
Esemény címkék:
https://www.facebook.com/events/670942710775987/

Szervező

Vintage Galéria
E-mail:
noreply@facebookmail.com

Helyszín

Vintage Galéria
Magyar u. 26.
Budapest, - 1053 Magyarország
+ Google Térkép
Telefon:
(06 1) 337 0584