Események betöltése

« Összes Események

  • Ez az esemény elmúlt.

Fesztiválok Éve 2010 – fotópályázat

2009, augusztus 27 @ 20:00 - 2009, november 10 @ 01:00 CEST

pirates.jpg

A Magyar Turizmus Rt. idén is beindította hagyományosan lenyúlós fotópályázatát

A pályázat részvételi feltételei

A pályázat nyílt, azon életkortól, lakóhelytől, foglalkozástól függetlenül bárki részt vehet, kivéve a Magyar Turizmus Zrt. alkalmazottai és azok családtagjai, a Fotóház.hu Kft. alkalmazottai és azok családtagjai, a zsűri tagjai és családtagjai.
Hivatásos és amatőr fotósok egyaránt pályázhatnak.

A Magyar Turizmus Rt. idén is beindította hagyományosan lenyúlós fotópályázatát

A pályázat részvételi feltételei

A pályázat nyílt, azon életkortól, lakóhelytől, foglalkozástól függetlenül bárki részt vehet, kivéve a Magyar Turizmus Zrt. alkalmazottai és azok családtagjai, a Fotóház.hu Kft. alkalmazottai és azok családtagjai, a zsűri tagjai és családtagjai.
Hivatásos és amatőr fotósok egyaránt pályázhatnak.
Az amatőr kategóriákba pályázónként kategóriánként maximum 10-10 fotó nevezhető. A profi kategóriába maximum 30 fotó küldhető be.
A pályázónak nevezéskor saját maga választja ki, hogy amatőr vagy profi kategóriában kíván résztvenni a pályázaton. A zsűri a kategóriák képeit névtelenül, külön-külön, tehát nem pályázónként értékeli.
Kizárólag Magyarországon, a pályázó által készített képek vehetnek részt a pályázaton.

A fotópályázat kiírói
Magyar Turizmus Zrt., Magyarország nemzeti turisztikai hivatala, a kultura.itthon.hu honlap üzemeltetője és a FOTÓARÉNA.HU közösségi fotóportál, a www.fotoarena.hu.
A díjak felajánlója a Magyar Turizmus Zrt. és a DigiLabor.net.

Amatőr kategóriák
• Mi, fesztiválozók (a közönség, portrék, életképek és hangulatképek)
• Ezt láttuk (fellépők és rendezvények)
• Több, mint fesztivál (különlegességek, érdekességek a fesztiválon és környékén)

Formai követelmények
Pályázni fekete-fehér és színes képekkel lehet. A fotókat digitálisan kérjük feltölteni a fotopalyazat.itthon.hu honlapra.

A nevezéshez kérjük feltüntetni az alábbi adatokat:
• a pályázó neve
• címe
• telefonszáma
• e-mail címe

A fotófeltöltéshez kérjük megadni:
• a fotó címét
• a fotó készítésének helyét (megye, település/legközelebbi település)
• rendezvény neve
• készítés időpontja

A beküldhető fotók paraméterei:
• kizárólag jpg és jpeg fájlok tölthetők fel
• a felbontás minumum 2 MP maximum 12 MP
• maximális fájlméret 4 MB

Elnyerhető díjak
• Mi, fesztiválozók (a közönség, portrék, életképek és hangulatképek)
1. helyezett:
2 éjszakás tartózkodás 2 fő részére a Somogy Kertje Üdülőfaluban
2. helyezett:
25.000,- Ft értékű fotókidolgozás a DigiLabor.net jóvoltából
3. helyezett:
15.000,- Ft értékű fotókidolgozás a DigiLabor.net jóvoltából
• Ezt láttuk (fellépők és rendezvények)
1. helyezett:
2 éjszakás tartózkodás 2 fő részére a Nádas Panzióban Tiszafüreden
2. helyezett:
25.000,- Ft értékű fotókidolgozás a DigiLabor.net jóvoltából
3. helyezett:
15.000,- Ft értékű fotókidolgozás a DigiLabor.net jóvoltából
• Több mint fesztivál (különlegességek, érdekességek a fesztiválon és környékén)
1. helyezett:
2 éjszakás tartózkodás 2 fő részére a Napvirág Vendégházban Zsirán
2. helyezett:
25.000,- Ft értékű fotókidolgozás a DigiLabor.net jóvoltából
3. helyezett:
15.000,- Ft értékű fotókidolgozás a DigiLabor.net jóvoltából
• Profi kategória
A beküldött pályaművekből a Magyar Turizmus Zrt. a felhasználni kívánt fotók jogait megvásárolja. Az első három helyezett fotó jogainak megvásárlása garantált.
1. helyezett:
100 000 forint + ÁFA
2. helyezett:
80 000 forint + ÁFA
3. helyezett:
50 000 forint + ÁFA

Beküldés
A fotókat kizárólag digitális formában fogadjuk és a fotopalyazat.itthon.hu portálra kérjük feltölteni. Egy nap maximum 4 fotó tölthető fel.
A feltöltés kezdete 2009. szeptember 1. 12.00 óra,
beküldési határidő2009. november 10. 12:00 óra.
A képek folyamatosan kerülnek fel a fotopalyazat.itthon.hu honlapra.

Értékelés
A pályamunkákat a Magyar Turizmus Zrt. és a FOTOARENA.HU munkatársaiból álló zsűri értékeli.

Eredményhirdetés
2009. november 30.

Szerzői jog, a felhasználási jog terjedelme
A pályázatra csak olyan képek nevezhetők, amelyeket a pályázó maga készített. Az amatőr kategóriákba beküldött pályaművek – tehát nem csak az első három helyezett, hanem valamennyi fotó – tekintetében a pályázat kiírói megszerzik a fotóknak az alábbiakban részletezett felhasználási jogát. A kiírók a fotókat, változatlan formában jogosultak felhasználni (az átméretezés nem minősül változtatásnak). A kiírók nem jogosultak a fotókra harmadik személynek felhasználási jogot adni.
A Magyar Turizmus Zrt. a fotókat a www.itthon.hu honlapon és tematikus, régiós, valamint piacspecifikus honlapjain, valamint további marketingeszközein (például kiadvány, hirdetés stb.) jogosult felhasználni korlátlan ideig. A FOTÓARÉNA.HU közösségi fotóportál a fotókat a www.fotoarena.hu honlapon 2010. december 31-ig jogosult felhasználni. A pályázat kiíróinak felhasználási joga nem kizárólagos, tehát a pályázó a fotókat továbbra is szabadon felhasználhatja, és rendelkezhet velük. A pályázó szavatol azért, hogy az átadott fotók felhasználása semmilyen akadályba nem ütközik, a fotók jogtiszták, senki felhasználási-, kiadói-, személyiségi jogát nem sértik. A pályázó a fentiekért teljes körű felelősséget vállal, és helytáll bármilyen utóbb felmerült jogdíjigényért vagy egyéb követelésért. A pályázat kiíróinak jogutódlással történő megszűnése esetén a felhasználási jog változatlan tartalommal átszáll a jogutódra. A pályázó neve a honlapokon, marketingeszközökön szerzőként lehetőség szerint feltüntetésre kerül. A pályázó utóbb a neve feltüntetésének elmaradása miatt semmiféle igénnyel nem élhet. A felhasználási jog fentiek szerinti átadásáért a pályázót külön díjazás nem illeti meg.
A profi kategóriába nevezett pályaművek felhasználási jogát a pályázóval történt egyedi megegyezés alapján a kiíró megvásárolhatja.

Egyéb feltételek
A Kiírók a beérkezett fotókat előzsűrizik, és az általánosan elfogadott szakmai követelményeknek nem megfelelő, valamint a jogszabályba ütköző, a közízlést vagy a közerkölcsöt sértő tartalmú képeket a versenyből kizárják.
Érvénytelen az a pályázat, amelynek nevezési lapja hiányos vagy valótlan adatokat tartalmaz.
A Kiírók fenntartják a jogot a pályázati feltételek megváltoztatására, amiről a módosítás a fotopalyazat.itthon.hu honlapon történő közzétételével értesítik az érintetteket.
A pályázati feltételek elfogadásával a Pályázó hozzájárul, hogy adatai a Magyar Turizmus Zrt. adatbázisába kerüljenek és azokat a Magyar Turizmus Zrt. saját marketingtevékenysége céljából a továbbiakban – a hozzájárulás érintett általi visszavonásáig – felhasználja, és ennek keretében a pályázót elektronikus levélben vagy postai úton megkeresse és részére kereskedelmi ajánlatokat küldjön.
Az adatok kezelését és feldolgozását a Magyar Turizmus Zrt. (1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113.) végzi.
Az a Pályázó, aki nem kíván a jövőben névre szóló kereskedelmi ajánlatot kapni, írásbeli nyilatkozattal adatai törlését kérheti a kutatas@itthon.hu e-mail címen vagy a Magyar Turizmus Zrt. 1519 Budapest, Pf. 545 postai címre küldött levélben.
A nyertesek nevét a Kiírók az eredményhirdetésen közzéteszik.
A Magyar Turizmus Zrt. kötelezi magát, hogy a személyes adatokat harmadik személynek csak és kizárólag saját akciói lebonyolítása érdekében adja tovább, üzleti célokra nem.
Az adatkezelésre, valamint a Pályázó jogaira és jogorvoslati lehetőségeire vonatkozó rendelkezéseket az 1992. évi LXIII. törvény szabályozza az alábbiak szerint:
1. Az érintett
a) tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről,valamint
b) kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését.
2. Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.
3. Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges;
b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.
Az adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő köteles az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetni és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben az érintett az adatkezelő döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – e törvény szerint bírósághoz fordulhat.
4. Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
A pályázók a nevezéssel és a fotók megadott címre történő feltöltésével a jelen pályázati kiírás feltételeit elfogadják.

Részletek

Kezdés:
2009, augusztus 27 @ 20:00
Vége:
2009, november 10 @ 01:00
Esemény kategória:
Honlap:
http://fotopalyazat.itthon.hu/kiiras