Események betöltése

« Összes Események

  • Ez az esemény elmúlt.

DOBOKAY Máté: SHC – Megnyitó

április 28 @ 18:00 - 19:00 CEST

Dobokay Máté: SHC
acb Attachment
2022. április 29 – június 10.
Dobokay Máté (1988) konceptuális művei a fotográfia határait feszegetik: a fotográfia belső struktúráit, nyersanyagait, kémiai és fizikai összetevőit tárják fel, gyakran kamera nélkül, hosszas kísérletező kutatómunka eredményeként. Analitikus műveiben a papír, a fényérzékeny anyagok, valamint a kémiai reakciók mind a művészi vizsgálódás eszközeiként szolgálnak.
Az acb Attachment büszkén mutatja be Dobokay Máté második acb-ben rendezett egyéni kiállítását, SHC címmel. A kiállítás középpontjában a fotográfia alapszerkezete, szemcsézettsége, valamint a fényérzékeny felületeket alkotó ezüsthalogenid kristályok állnak. Az alkotó a fotográfia kémiai tulajdonságaival az elmúlt három év során végzett kísérleteinek és tanulmányainak formát adó művek szisztematikus szemléletmódról tesznek tanúbizonyságot, melynek keretében a fiatal művész az ezüstöt mint a fényérzékeny anyagok alapelemét emeli ki. Dobokay Máté már korábbi, a Capa Központ Project Roomban (Ag, 2017), az acb Attachmentben (Denzitás, 2017) és a Pincében (AgGregation, 2021) megrendezett egyéni kiállításain is foglalkozott – közelebbről vagy éppen lazábban megközelítve – ezzel a témával.
A kiállításon szereplő, az ezüst lényegét különböző nézőpontokból megmutató válogatás a festészet, a metszet és a fotográfia kapcsolatával foglalkozik. Az ezüstoldatokat különböző halmazállapotokban és különböző hordozófelületeken bemutató művek különféle műegyüttesekben materializálódnak, azaz a digitális nyomatoktól a vászonra készült darabokon és cinklemezekről készült papírnyomatokon át egészen az ezüstözött titáncink lemezekig. A fizikai művek vizuális és konceptuális bevezetéseként szolgáló, különböző fotótörténeti kiadványokból kinagyított digitális nyomatok mikroszkopikus nézetben mutatják meg az ezüsthalogenid kristályok alapvető szerkezetét, és azt, ahogyan aktiválódásuk és exponálódásuk nyomán megváltozik a formájuk, alakzatuk, és kontúrjuk.
Silver on Titan Zinc című sorozatában a művész elektrolízist hajtott végre, hogy a használt fixír oldatból oldott ezüstöt nyerjen, majd a kémiai elem anyagi, kézzelfogható lényegét titán cinklemezeken örökítette meg. Az így létrejövő vizuális hatások, textúrák és mintázatok makrokozmikus áramlatokra vagy mikrokozmikus ásványi, illetve szerves alakzatokra emlékeztetnek.
A Silverprint on Paper műegyüttes olyan monotípiákból áll, amelyeket a művész oldott ezüsttel bevont cinklemezek rézkarc-papírra nyomásával hozott létre. Az általuk közvetített törékeny, szinte kísérteties, testetlen vizuális hatás az anyag romlását, erózióját és elhalványuló fizikai/kémiai emlékét idézi.
A Silver on Canvas című műcsoportban a művész ezüstoldatokat csepegtetett nyersvászonra, ami rétegzett, sűrűsödött felületű alakzatokat eredményezett, melyekben az ezüstmaradványok felhalmozódtak, és alakátvitelre vagy Rorschach-tesztekre emlékeztető mintákat hoztak létre.
A kiállítás a Budapest Photo Festival programjának keretén belül valósul meg.
///////////////////////////////////////////////////////////////////
Máté Dobokay: SHC
acb Attachment
29 April – 10 June, 2022
Máté Dobokay’s (1988) body of conceptual artworks pushes the boundaries of photography: they uncover the inner structures, raw materials, chemical and physical components of photography, often without a camera and as a result of lengthy research experimentation. In his analytical pieces, the paper, the photographic substances, as well as the chemical reactions all serve as means of artistic examination.
Acb Attachment is proud to present SHC, Máté Dobokay’s second solo show at acb. The exhibition focuses on the basic structure of photography, its granularity as well as the silver halide crystals that compose light sensitive surfaces. Giving form to the experiments and studies he conducted on the chemical properties of photography in the last three years, the works show the systematic approach of the young artist in highlighting silver as the fundamental element of light sensitive materials. Máté Dobokay already worked on this topic – with a closer or even a looser approach – in his previous solo exhibitions held at Capa Center Project Room (Ag, 2017), his earlier show at acb Attachment (Density, 2017), and at Pince (AgGregation, 2021).
Showing the essence of silver from different perspectives, the selection featured in the exhibition articulates the connection between painting, etching and photography. Presenting silver solutions in various states and on different support surfaces, the works materialize in different ensembles, i.e. from digital prints to pieces on canvas, prints on paper from zinc sheets and titanium zinc sheets with silver. As a visual and conceptual introduction to the physical works, the digital prints, blown up from different historical publications dedicated to photography, are microscopic views showing the basic structures of silver halide crystals and the way they are changing in form, shape and contour after their activation and exposure to light.
In his series entitled Silver on Titan Zinc, the artist performed electrolysis to obtain dissolved silver from used fixer solution and then captured the material, tangible essence of the chemical element on titan zinc sheets. The resulting visual effects and textural patterns are reminiscent of macrocosmic currents or microcosmic mineral, organic observations.
The ensemble Silverprint on Paper consists of monotypes obtained by pressing zinc sheets loaded with dissolved silver on etching paper. The fragile, almost ghostly, disembodied visual effect they convey evokes the deterioration, erosion and fading physical/chemical memory of the matter.
In the group of works entitled Silver on Canvas, the artist dribbled silver solutions through raw linen canvases, resulting in shapes with layered, condensed surfaces where silver residues accumulate and create patterns resembling shape transfers or Rorschach Tests.
The exhibition is framed by the Budapest Photo Festival.
https://www.facebook.com/events/515039026820806/

Részletek

Dátum:
április 28
Időpont:
18:00 - 19:00 CEST
Esemény kategóriák:
,
Esemény címkék:
https://www.facebook.com/events/515039026820806/

Szervező

Acb Attachment
E-mail:
noreply@facebookmail.com

Helyszín

Acb Attachment