Események betöltése

« Összes Események

  • Ez az esemény elmúlt.

BALATON SPORT | Fotópályázat & Kiállítás

május 28 @ 19:15 - június 6 @ 23:45 CEST

A Balatoni Kultúrhang és a Sport Terrace Tihany fotópályázatot hirdet.
!!! balatonsportfotopalyazat@gmail.com
/Ide várjuk a képeket/
Partnereink :
• Tihanyi TDM szervezet
• Tihany Község Önkormányzata
• Sup Center Tihany
• Balaton Bike Tour Tihany
A pályázat részvételének feltételei:
• Bármilyen kamerával vagy mobillal készült fotó (álló és fekvő képek egyaránt érvényesek).
• Olyan pillanatokról szóljon a fénykép, mely Balatoni Sportokat örökít meg.
– foci
– lovaglás
– sup
– bicikli
– vitorlázás
– szörf
– horgászat
– wakeboard
– nordic walking
– jóga
– vizisí
– kajak
– futás, stb.
• Lehetőség van képszerkesztői programok használatára.
• A képeket bátran oszd meg saját instagram és facebook oldaladon, írj hozzá egy gondolatot, tedd hozzá a #balatonsportfotopalyazat #balatonsport hashtaget.
A pályázatra a fotókat 2022. május 27. és 2022. június 6. között várjuk a balatonsportfotopalyazat@gmail.com email címre.
A legjobb képek bekerülnek a Balaton Sport kiállítás tárlatába, ezenkívül média megjelenést kapnak. A kiállítás június 18-án nyitja meg kapuit Tihanyban, a Levendula Fesztivál keretein belül, a Sport Terrace csodás balatoni panorámájában.
Az első három helyezett, a különdíjas és a közönségdíjas, sport nyereményekkel is gazdagodik.
A pályázati fényképeket elbíráló zsűri tagjai:
– Kónya Péter, fotóművész
– Balogh István, fotóművész
– Tósoki Imre, polgármester
– Tóth Judit, önkormányzati képviselő
– Kurta István, fotóművész
– Tóth Szabina, zeneművész
A kiállításra kerülő képeket június 12-én 18:00 órakor tesszük közzé a www.balatonikulturhang.com honlapján, továbbá instagram és facebook oldalán.
Várjuk minden kedves érdeklődő fotóit!
A „BALATON SPORT FOTÓPÁLYÁZAT” RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA
(a továbbiakban: „Szabályzat”)
KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK ABBAN AZ ESETBEN VEGYÉL RÉSZT A PÁLYÁZATON, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ.
A PÁLYÁZAT SZERVEZŐ
1. A „BALATON SPORT FOTÓPÁLYÁZAT” (a továbbiakban: „Pályázat”) szervezője a BALATONI KULTÚRHANG EGYESÜLET (a továbbiakban: „Szervező”).
2. A Pályázat lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező látja el.
RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
3. A Pályázaton kizárólag az a 18. életévét betöltött, magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező, magyar állampolgár, a jelen Szabályzat 2.3. pontjában meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvőképes természetes személy (a továbbiakban: ”Pályázó”) vehet részt, aki a Pályázat 3. pontban írt időtartama alatt
2.1.1.2022. május 27. napján 19 óra 00 perctől kezdődően 2022. június 6. napján 23 óra 59 percig, a jelen Szabályzat 4.2. pontjában meghatározott feltételeket teljesíti és pályázik (a jelen Szabályzatban: „Pályázat”), továbbá aki
2.1.2.a Pályázattal egyben elfogadja (i) a jelen Szabályzatban meghatározott valamennyi feltételt.
2.1.3.Amennyiben a Pályázó cselekvőképességében korlátozott 18. életévét betöltött személy, úgy a Pályázatra csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult, a törvényes képviselő személyazonosságának igazolását követően. 2.1.4.Amennyiben a Pályázó 18. életévét betöltött cselekvőképtelen személy, úgy nevében kizárólag a törvényes képviselője járhat el, a törvényes képviselő személyazonosságának igazolását követően.
2.2. 1 (egy) Pályázó több, de maximum 5 (öt) darab beküldött fényképpel vehet részt a Pályázaton. A Pályázat akkor érvényes, amennyiben az megfelel a jelen Szabályzatban foglalt összes követelménynek.
2.3. A Pályázatból ki vannak zárva a Szervező, valamint a Lebonyolító dolgozói és ezen személyek Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli
hozzátartozói, valamint a Pályázat lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói.
2.4. A Pályázat kiírása a https://www.facebook.com/balatonikulturhangofficial/ és a www.balatonikulturhang.com oldalon történik meg, a Pályázók a pályázat során a Szervező rendelkezésre bocsátott alábbi adataik alapján kerülnek azonosításra: Név vagy Instagram felhasználó név.
2.5. Szervező a nem valós adatokkal résztvevő Pályázókat automatikusan kizárja a Pályázatból.
2.6. A Pályázatban való részvételével a Pályázó lemond a fényképéért, fényképeiért járó jogdíjról és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy Szervező az Aranyeső Alapítvány Az Egészséges Emberért és a Balatoni Kultúrhang kiállítsa azt/azokat.
2.7. A Pályázatból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Pályázók, akik akik nem valós adatokkal vesznek részt a Pályázatban, abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító Pályázók kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Pályázattal összefüggésben a Szervezőnek, Lebonyolítónak okoztak.
2.8. A Pályázat szempontjából szabálytalannak minősülnek azok a Pályázatok, amelyek (i) szexuális tartalmúak, (ii) sértik a jó ízlést, (iii) vallási, politikai, gyűlöletkeltő vagy egyéb sértő szövegeket tartalmaznak, (iv) alkohol/kábítószer/cigaretta fogyasztására utalnak, (v) a Pályázat témájától eltérő tárgyat, illetve a Szervezőtől „idegen” ábrát tartalmaznak, (vi) valamely internetes honlapról vagy bármely más oldalról letöltöttek, (vii) reklámnak minősülnek, vagy reklám értékűek, (viii) a Szervező jó hírnevét sértik, (ix) sértik valamely harmadik személy szerzői vagy egyéb jogát, valamint (x) jogsértők.
A Pályázat tartalmáért a Pályázó vállalja a felelősséget, az ebből eredő esetleges jogi vagy anyagi következményeket is kizárólag a Pályázó viseli. Ha személyiségi vagy szerzői jogok vonatkozásában harmadik személynek a Pályázattal kapcsolatban bármilyen kifogása merülne fel, az ezzel kapcsolatos felelősség kizárólagosan a Pályázót terheli, és az ilyen jellegű igényekből eredő követeléseket a Szervező jogosult a Pályázóra áthárítani. Szervező fenntartja a jogot, hogy a fenti alapelveket megsértő Pályázót a Pályázatból vagy a Szervező közösségi média oldalairól kizárja.
A PÁLYÁZAT IDŐTARTAMA

A Pályázat 2022. május 27. napján 19 óra 00 perctől kezdődően 2022. június 6. napján 23 óra 59 percig, vagy visszavonásig tart, (a jelen Szabályzatban együttesen: „Pályázat időtartama”).
A PÁLYÁZAT MENETE, NYERTES PÁLYÁZATOK, NYEREMÉNY
A Szervező megbízásából a Lebonyolító a Pályázat indításaként 2022. május 27. napján 19 óra 00 perckor élesíti a Weboldalt, amelyen a Pályázatban való részvételhez szükséges információk megtalálhatók.
A Pályázó feladatai a következők:
A részvételhez a Pályázónak erre az email címre kell elküldeni a képeket : balatonsportfotopalyazat@gmail.com Ne felejtsétek el az adatokat is megadni hozzá, hogy keresni tudjunk titeket.
Ha van, a saját nyilvános Instagram oldala a pályázónak akkor töltse fel, és a képet jelölje meg a #balatonsportfotopalyazat A közönségszavazásban azok a fotók vehetnek részt, melyek az instagram oldalra is felkerülnek és a #balatonsportfotopalyazat hashtaggel vannak ellátva.
1.
A Balaton Sport fotópályázat
összesen 15 (tizenöt) darab nyertes Pályázatot választ ki együttesen.
A Szervező szakmai zsűri bevonásával 2022. június 12-ig bezárólag 4.4. Nyeremény: A Pályázatban kiválasztásra került alkotások bekerülnek a Balatoni Kultúrhang – BALATON SPORT tárlatába.
4.5. A Pályázó kizárólag a Szervező által felkínált Nyereményre válhat jogosulttá, továbbá a Nyeremény paramétereit nem jogosult megváltoztatni.
4.6. A Szervező a Nyeremények paramétereinek megváltoztatásának jogát minden esetben fenntartja.
4.7. A Nyeremények másra át nem ruházhatóak, készpénzre át nem válthatóak, az értékükből készpénz nem adható vissza és más kedvezménnyel nem vonhatóak össze.
NYERTES PÁLYÁZÓK ÉRTESÍTÉSE
5.1. A Szervező 2022. Június 12-én 18 óra 00 perckor a nyertes Pályázók képeit közzé teszi a www.balatonikulturhang.com oldalon, és a Balatoni Kultúrhang Fotó Facebook és Instagram oldalon.
5.2. A Szervező a Nyeremények igénybevételének lehetőségét ezen feltételekkel tudja biztosítani. Amennyiben ezen együttműködési kötelezettségének egy nyertes Pályázó nem tesz eleget, és így adott Nyeremény jelen pontban írt feltételekkel történő igénybevétele meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező, illetve Lebonyolító terhére nem értékelhető.
5.3. A Szervező kizárja a Pályázatból azt a Pályázót, akivel a megadott felhasználó néven nem vehető fel a kapcsolat, vagy a feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázó egyéb okból nem felel meg a jelen Szabályzatban leírt személyi feltételeknek, így különösen nem töltötte még be a 18. életévét. A Pályázó téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.
ADÓZÁS, KÖLTSÉGEK
6.1. A Nyereményekhez tartozó esetleges jogdíjakról a Pályázó a Pályázat benyújtásával egyidőben lemond. Szervezőt ezért a nyertes pályázatokért a Pályázó felé jogdíjfizetési kötelezettség nem terheli.
VEGYES RENDELKEZÉSEK
8.1. A Szervező, a Lebonyolító kizárja a felelősségét minden, a Weboldalt, illetve az azokat működtető szervereket ért külső, ún. SQL támadások esetére. Tehát amennyiben a weboldalt, illetve szervereket ért támadás folytán a Pályázók téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező és a Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal.
8.2. Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Pályázó részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált felhasználó nevek létrehozását, illetve a Pályázat szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Pályázót azonnali hatállyal kizárja a pályázatból.
8.3. Ha a Pályázó a Pályázat közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező, illetve a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

8.4. Szervező, Lebonyolító kizárja a felelősségét a Weboldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.
8.5. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Pályázat feltételeit (ideértve a jelen Szabályzatot) indokolás nélkül módosítsa, ide értve a Pályázat megszüntetését is, figyelemmel a vonatkozó jogszabályokban foglalt korlátozásokra és szükség esetén az érintettek megfelelő időben történő előzetes tájékoztatásával. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező a Pályázat egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi, és valamennyi módosítás a tájékoztatás időpontjától hatályos. A módosítást követően a Pályázóok a módosítás időpontjáig megszerzett jogaikat maradéktalanul érvényesíthetik. A Pályázatban való részvétel előtt kérjük, hogy minden esetben figyelmesen olvassa el a jelen Szabályzatot különös tekintettel az esetleges módosításokra, hogy mindenkor tisztában legyen a Pályázat feltételeivel. A Pályázatban való részvétel önkéntes. A Pályázattal kapcsolatos felelősségkorlátozások és felelősségkizárások a vonatkozó jogszabályok által megengedett mértékben érvényesülnek.
8.6. Szervező nem tehető felelőssé a Pályázat téves meghirdetéséért abban az esetben, ha az a jóváhagyása nélkül történik.
8.7. A fentiek mellett a Szervezőt nem terheli felelősség a Szabályzattal kapcsolatban vagy az alapján a Résztvevő, vagy harmadik felek által elszenvedett bármely nem vagyoni, közvetett, illetve következményes kárért, költségért, kiadásért, ideértve egyebek mellett adatvesztést, bevételkiesést, nyereségkiesést, elmaradt hasznot, kereskedelmi és egyéb jó hírnév csökkenését vagy elvesztését, valamint harmadik személyek követelését.
8.8. Jelen Szabályzatra a magyar jogszabályok az irányadók és a Promócióban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak, figyelemmel a vonatkozó jogszabályokban foglalt korlátozásokra.
8.9. Amennyiben a jelen Szabályzat bármely rendelkezése a magyar jogszabályok szerint érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan, a jelen Szabályzat összes többi rendelkezése ettől függetlenül teljes mértékben érvényes és hatályos marad, és a jelen Szabályzat érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan rendelkezése (mindaddig, amíg érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan) elválasztásra kerül a jelen Szabályzattól. A Résztvevő és a Szervező minden elvárható erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy az érvénytelennek, jogellenesnek vagy végrehajthatatlannak
minősített (elválasztott) rendelkezést egy olyan érvényes, jogszerű és végrehajtható rendelkezéssel helyettesítsék, melynek joghatása a lehető legnagyobb mértékben megfelel az elválasztott rendelkezés célzott joghatásának.
8.10.A jelen Pályázat részvételi feltételei és szabályzata a Balatoni Kultúrhang facebook oldalon érhetőek el.
Tihany, 2022. május 26.
Balatoni Kultúrhang
Szervező
Minden jog fenntartva!
https://www.facebook.com/events/313814554272566/

Részletek

Kezdés:
május 28 @ 19:15 CEST
Vége:
június 6 @ 23:45 CEST
Esemény kategóriák:
,
Honlap:
https://www.facebook.com/events/313814554272566/

Szervező

Balatoni Kultúrhang
E-mail:
noreply@facebookmail.com

Helyszín

Sport Terrace Tihany
Fürdőtelepi u. 1.
Tihany, - 8237 Magyarország
+ Google Térkép