hétfő, november 29, 2021
Kezdőlap!ajánlottCikkajánló: Válogatás a szocialista állami vállalatoknak készített promóciós reklámfotókból 2. rész

Cikkajánló: Válogatás a szocialista állami vállalatoknak készített promóciós reklámfotókból 2. rész

A magyar reklámfotó, mint ,,alkal­mazott művészfoto”, mindezideig nagyobb sikereket ért el külföldön, mint hazánkban. Kül­kereskedelmi vállalataink évek óta nagy sikerrel használják fel idegennyelvű reklám kiadványaikban a magyar fotóművé­szek kiváló reklámfotóit.

Belföldön azonban az idegenforgalmi propagandán és a divatreklámon kívül alig van terület, ahol élnénk a művészi megoldású reklámfotó lehetőségei­vel. Bizonyos korlátozásokat a szűk techni­kai lehetőségek is szabnak, de az adott körülményeken belül is igen tág tere lenne a fotónak, mint reklámeszköznek a felhasz­nálására.
Úgy hisszük, hogy a jelenlegi helyzetnek elvi okai is vannak.

A sajtóban, egy-egy prospektusban meg­jelennek reklámfotók. Ezek színvonala kevéskivétellel nem reprezentálja a magyar rek­lámfotó külföldön is elismert színvonalát. Kétségtelen, hogy e művészeti ág lebecsülését kell feltételeznünk az olyan szervek és vál­lalatok részéről, amelyek nem fordítanak elég gondot arra, hogy a reklámfotókat szakemberek, a szakma művészei készítsék. Ismeretes, hogy a reklám területén amúgyis gyakran talál­kozunk a dilettantizmus különböző meg­nyilvánulásaival, amelyek oka — többek között -— az a tévhit, hogy a „reklám min­denkihez szól, tehát a reklámhoz mindenki ért”. Az amatőrfényképészek örvendetesen növekvő száma a maga kultúrpolitikai jelen­tősége mellett -— mintegy vadhajtásként — azt is eredményezi, hogy a lelkes ama­tőrök közül néhányan egy-egy jól sikerült kép alapján fotóművésznek képzelik magukat. – olvashatjuk Vért András gondolatait a Foto magazin ötven évvel ezelőtt megjelent számában. […]

Forrás: punkt.hu

Fotó: Camea márkájú kozmetikai cikket reklámozó plakátok; Modell: Szalma Piroska

További friss hírek