IVO PŘEČEK: KONCEPT, KARAKTER, REFLEXIÓ | fototv.hu

0
0

Az olomouci Modern Művészetek Múzeuma és a Nessim Galéria közös

kiállításán a cseh fotográfia egyik legmarkánsabb alakjával ismerkedhetünk

meg.  

Přeček 1935-ben született Olomoucban. Fotográfusként az ötvenes évek végén, a hatvanas években jelentkezett és

barátjával, Griborskyval együtt, ahhoz a nemzedékhez tartozott mely először a

szűkebb környezet vizuális elemeit átértelmezve, majd pedig attól elszakadva

egyre határozottabb, a szürrealizmustól a konceptuális munkák felé haladva

adta a gerincét a cseh neoavantgárd fotográfiának.

A kiállítást, Štěpánka Bieleszová, az olomouci fotográfiai gyűjtemény kurátora

nyitja meg 2009. március 25-én, este 19.00 órakor.

A közös kiállításhoz létrehozott katalógus a Cseh Centrum támogatásával jött

létre.

A kiállítás 2009. március 25-től, április 30-ig lesz látogatható.

image

TOVÁBBI AJÁNLOTT CIKK!