II. Ezüstkép fotópályázat | fototv.hu

0
0

A pályázat célja továbbra is a kortárs fotóművészet népszerűsítése, a felfedezett és még felfedezésre váró fotográfusok bemutatása, valamint a Falk Art Fórum rendezvényén keresztül egy találkozóra invitálni a művészeket, a művészetkedvelőket, a műgyűjtőket és minden fotográfia iránt érdeklődőt. A rendezők ezúton is szeretnék felhívni a figyelmet a fényképészet szerepére a kortárs művészetben, és a fotópályázattal támogatni a klasszikus hagyományokat megőrző fotóművészetet. 

 A pályázat kiírója:

FALK ART FÓRUM (a továbbiakban FAF)

Antik és Modern Művészeti Fesztivál (1055 Budapest, Falk Miksa u. 18-20.)


A pályázat témája:

A HÉT FŐBŰN

(a kevélység, a fösvénység, a bujaság, a harag, a torkosság, az irigység és a restség)

Pályázati kategóriák (a képek elkészítésének technológiája szerint):

1. ANALÓG (analóg, analóg-analóg)

2. HIBRID (analóg-digitális, digitális-analóg, digitális-digitális)

Díjak:

Analóg kategória         Hibrid kategória          Különdíj

1. díj 110 000 Ft          1. díj 110 000 Ft         60 000 Ft

2. díj 60 000 Ft            2. díj 60 000 Ft

3. díj 30 000 Ft            3. díj 30 000 Ft

A rendező FAF a tavalyi pályázatról áthozott (nem kiosztott díjakat) 160.000 Ft-ot arra használja fel, hogy megemeli az idei díjakat, valamint különdíjat ad ki. A díjak ajándékutalvány formájában kerülnek kiosztásra.


Pályázati naptár:

Képek leadása: 2009. március 16-31.

Zsűrizés időpontja: 2009. április 1-6.


Nevezési díj:

3 000 Ft/pályázó (bruttó), melyet a Trimly Kft. 10422142-52481013 számú számlájára kell átutalni vagy postai csekken befizetni. A megjegyzés rovatban kérjük feltüntetni: "Fotópályázat nevezési díja".

Nevezési lap:

Nevezési lap és a kísérőjegyzék a www.falkart.hu weboldalról tölthető le.


Pályázati anyag beadása:

A pályázati anyagot postai úton a Falk Art Fórum (FAF) 1055 Budapest, Falk Miksa u.

18-20. címre kell elküldeni.

A kép(ek) hátoldalán a következőket kérjük feltüntetni:

– pályázó jeligéje

– választott kategória

– kép címe

– sorozat esetén a sorszámot

A kitöltött nevezési lapo(ka)t, a nevezési díj befizetését igazoló csekk másolatával együtt, külön borítékban kell mellékelni. A borítékon csak a Pályázó jeligéje szerepelhet.

A pályázati anyagot személyesen a Moró Antikvitás, V., Budapest, Falk Miksa u. 13. (tel: 311-0814, 06-20-4541945) vagy Bujanovics Eduárdnál, az V., Budapest, Falk Miksa u. 18-20. alatt lévő üzletekben, hétfőtől-péntekig 10-13 óráig lehet leadni.


A pályázattal kapcsolatos kérdéseket a palyazat@falkart.hu címre lehet küldeni.

Pályázati feltételek:

1. Pályaműként csak olyan mű küldhető be, amely más pályázaton még nem vett részt.

2. Egy pályázó maximum 7 egyedi képpel és/vagy 2 sorozattal pályázhat.

3. Beadható képméret: min. 30×30, max. 50×70 cm.

4. A zsűri a kivitelezési technikára nem tesz kikötést, de reméli a hagyományos ezüst alapú papírképek minél nagyobb számú beérkezését.

5. A képeket egy zárt borítékba helyezett kitöltött nevezési lappal és a kísérőlappal a határidő lejártáig (2009. március 31. 18 óra) kérjük beküldeni. A borítékra kérjük ráírni FAF Fotópályázat.

6. A határidő lejárta után érkező pályázatokat a zsűri nem veszi figyelembe.

7. A postázás, szállítás során bekövetkező sérülésekért a rendező nem vállal felelősséget, ezért kérjük, a pályázókat, fordítsanak figyelmet a képek védelmére!

8. A pornográf, gyűlöletkeltésre alkalmas vagy személyek vallási meggyőződését sértő képeket a zsűri automatikusan kizárja!

9. A pályázó tudomásul veszi, hogy a beadott képek elkészítésével vagy azok bemutatásával (kiállításával) okozott személyi és szerzői jogsértésnél a felelősség a beadó pályázót terheli, beleértve a jogsértés anyagi felelősségét is.

10. A résztvevő a pályázati anyag beküldésével automatikusan elfogadja a pályázati feltételeket, és egyben hozzájárul, hogy a rendezők a pályázattal kapcsolatos publikációkban képeit térítésmentesen felhasználják.

A díjazott képek – külön díjazás nélkül – a rendező (FAF) tulajdonába kerülnek.

11. A rendező (FAF) vállalja, hogy a beérkezett – a zsűri által kiválasztott – pályaművekből kiállítást rendez a Haas Galériában a FAF 2009. április 18.-án tartandó rendezvényén. A kiállítás május 9-éig tart.

A kiállításra kerülő képek szerzőit a szervezők emléklappal ajándékozzák meg, amelyet a kiállítás megnyitóján vehetnek át. A ki nem állított képeket a szerzők a Moró Antikvitásban Budapest V., Falk Miksa u. 13. címen 2009. április. 30-ig vehetik át. Az el nem vitt képeket a rendező tovább nem tárolja.

A Zsűri tagjai:

Hász András – fotográfus, a zsűri elnöke

Tasnádi László – fotográfus, képzőművész

Szipál Márton – fényképész

Kolovratnik Krisztián – színművész

Berki Beáta – fényképész

A zsűri döntése szerint a rendezők 2009. április 8-án honlapjukon közzéteszik a díjazottakat és a kiállításra kerülő képek szerzőit, majd a Falk Art Fórum 2009. április 18-i rendezvényén eredményt hirdetnek és kategóriánként az első három helyezettet díjazásban részesítik.

A zsűri, illetve a szervezők fenntartják a jogot, hogy amennyiben a pályázatra beérkező anyag nem felel meg minőségi elvárásainak, úgy díjakat nem oszt ki és kiállítást sem szervez.

Minden pályázónak eredményes munkát kívánunk!

FAF Szervezői