26.9 C
Budapest
péntek, augusztus 19, 2022
Kezdőlap!frissítveFotópályázat a Magyarországon élő bevándorlók társadalmi beilleszkedéséről | fototv.hu

Fotópályázat a Magyarországon élő bevándorlók társadalmi beilleszkedéséről | fototv.hu

A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal az Európai Integrációs Alap támogatásával fotópályázatot hirdet a Magyarországon élő bevándorlók társadalmi beilleszkedéséről.  

1. kategória: Ismeretlen kultúrák Magyarországon

Hogyan jelennek meg a 3. országbeli külföldiek a magyar társadalomban. Az e kategóriában készítendő fotóktól azt várjuk, hogy engedjenek bepillantást a távoli országokból érkezett, más kulturális és vallási háttérrel rendelkező, magyarul nem, vagy alig beszélő külföldiek magyar hétköznapokba való beilleszkedésébe, megtartva saját identitásukat és kulturális gyökereiket.

2. kategória: Ázsia arcai

A hazánkban nagyobb számban élő ázsiai országokból érkezett közösség tagjait illetve ezen személyek magyarországi életvitelét bemutató fotókat várunk.

3. kategória: (Elő)ítéletek nélkül

Az itt beérkező fotóknak a fogadó (magyar) társadalom és a külföldi által képviselt másság/különbözőség viszonyát, ennek pozitív megnyilvánulásait kell szemléltetniük.

Minden pályázó kategóriánként 6 db képet adhat be. Egyazon fotográfia nem szerepelhet több kategóriában! A díjazott valamint a legjobban sikerült képekből 2009. szeptember-októberében a Millenáris parkban kiállítást rendezünk.

Jelentkezési határidő: 2009. július 15.

Eredményhirdetés: 2009. augusztus

Díjkiosztó és kiállítás: 2009. szeptember vége

Minden kategóriában 3 díj kerül kiosztásra 400.000 Ft/kategória értékben. Valamennyi kategóriában induló pályamunka közül a Hivatal munkatársai által legjobbnak ítélt fotó készítője az Európai Integrációs Alap különdíjában részesítünk. A különdíj értéke 150.000 Ft. A díjak átadására a fotókiállítás ünnepélyes megnyitóján kerül sor.

A pályázat benyújtásának részletes feltételeit megtalálod a www.bevandorlas.hu és a www.fotomagazin.hu weboldalon. Bővebb felvilágosítás a 463-9170-es telefonszámon, vagy a nef@bah.b-m.hu e-mail címen kérhető.

FOTÓPÁLYÁZAT SZAKMAI LEÍRÁS

A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal az Európai Integrációs Alap keretében valósítja meg a SZÍVAKU c. projektjét. E projekt keretében országos pályázatot hirdetünk digitális fotók beküldésére az alábbi témakörben és feltételekkel.

A pályázat célja, hogy amatőr és profi fotósok olyan fényképeket készítsenek, melyek bemutatják a hazánkban élő legális migránsok (köznyelvben: bevándorlók) mindennapjait, magyar kultúrába történő beilleszkedésüket. A fényképekkel ábrázolandó portrékkal/ élethelyzetekkel/ életképekkel az a célunk, hogy közelebb hozzuk egymáshoz a fogadó társadalmat (magyar emberek) és a közöttünk huzamosabban élő külföldi (3. országbeli, azaz nem Európai Unióból származó) polgárokat. Célunk, hogy fotografikus ábrázolás eszközeivel megmutassuk, hogy Magyarországon is egyre erőteljesebben van jelen a multikulturalizmus, s ennek milyen pozitív megnyilvánulási formái érhetők tetten hétköznapjainkban.

1) Témakörök:

1. kategória: Ismeretlen kultúrák Magyarországon

A fővárosban és vidéki nagy és kisvárosainkban, nagyobb településeken egyre gyakrabban találkozhatunk bevándorlókkal. 2008. december 31-én közel 106.000 nem EU állampolgár tartózkodott huzamosan Magyarországon. Ezeknek az embereknek az „idegen” volta sokszor elsőre is szembeötlő, ami részben eltérő bőrszínüknek, az általuk beszélt idegen nyelvnek tudható be, vagy különböző öltözködési és társaságbeli viselkedési formáikban ölt testet. Az e kategóriában készítendő fotóktól azt várjuk, hogy bepillantást engednek abba, hogy a nem az Európai Unióból (ide sorolva még: Svájc, Norvégia) érkezett, más kulturális és vallási háttérrel rendelkező, magyarul nem, vagy alig beszélő külföldiek hogyan tudnak beilleszkedni a magyar hétköznapokba, megtartva saját identitásukat és kulturális gyökereiket.

A pályaművek műfaja: életkép vagy riport lehet.

2. kategória: Ázsia arcai

A hazánkban nagyobb számban élő ázsiai országokból érkezett közösség tagjait mindenki hamarabb észreveszi. Az ország teljes területén találkozhatunk velük. A közösség tagjai elsősorban kiskereskedelmi tevékenységet folytatnak, gyermekeik magyar iskolákba járnak és igen hamar elsajátítják a magyar nyelvet, könnyen beilleszkednek a magyar iskolai közösségbe, szorgalmasan tanulnak. Ugyanakkor e közösségekre jellemző egyfajta zártság, ami csak felületes betekintést enged a magyar emberek számára. E kategóriában induló fényképekkel e kívülről homogénnek tűnő, ugyanakkor nagyon vegyes közösség hétköznapjait, magyar emberekhez való viszonyát kívánjuk közelebbről bemutatni.

A pályaművek műfaja: portré, életkép vagy riport lehet.

3. kategória: (Elő)ítéletek nélkül

Az itt beérkező fotóknak a fogadó (magyar) társadalom és a külföldi által képviselt másság/különbözőség viszonyát, ennek pozitív megnyilvánulásait kell szemléltetniük. Célunk annak bemutatása, hogy a magyar társadalom képes nyitottan elfogadni a magyartól eltérő hagyományok és kulturális értékrend hordozóit és a befogadás képes gazdagabbá tenni a magyar mindennapokat. Az ebben a kategóriában benyújtandó fényképek egyúttal ábrázolhatnak olyan élethelyzeteket is, amelyek megtörténtek és amelyek célja az, hogy felhívja a figyelmet az együttélést aláásó kirekesztő magatartásokra és az ebből eredő kilátástalan élethelyzetekre. A pályaművek műfaja: életkép vagy riport lehet.

2) Pályázati feltételek

2.1) Személyi kritériumok

Ki nyújthat be pályázatot:

– magyar és EGT állampolgár;

– Magyarországon élő, tartózkodási-, letelepedési- vagy bevándorlási engedéllyel rendelkező külföldi állampolgár, és

– a magyar hatóságok által elismert menekült, vagy oltalmazott jogállású személy, aki betöltötte a 14. életévét.

2.2) Formai kritériumok

A pályázati felhívásra 2009. január 01. után készült képek küldhetők be.

Pályázni az interneten (www.bevandorlas.hu honlapon) elhelyezett regisztrációs űrlap kitöltésével lehet. A kitöltött űrlapot a megadott internetes oldalon el kell menteni.

A beadás formai kellékei:

A regisztrációt követően a pályaműveket CD-n vagy DVD-n kell beküldeni. A digitális adathordozóra mentett pályaművek címét fel kell tüntetni a DVD-n. Az egyes kategóriákban induló fotókat külön mappába kell elmenteni az adathordozón. Az adathordozóra mentett fotókról egyértelműen ki kell derülnie, hogy melyik kategóriára nyújtotta be a pályázó. Minden fotónak rövid, legfeljebb 4 szavas címet kell adni, amelynek rövidítése szerepeljen a CD/DVD-re rögzített fájl neveként. Ennek hiányában a pályamű nem vesz részt a zsűri értékelésében.

A pályamunkák mellett, a digitális adathordozóra mentve, vagy az adathordozó mellé rövid leírást kell mellékelni arról, hogy a beadott versenyfotó kit/kiket ábrázol (népcsoport), hol készült (település földrajzi megnevezése) és mikor (év, hónap).

A digitális adathordozó mellett papírkép is benyújtható. A papír fényképek benyújtása nem kötelező.

Egy fénykép, csak egy kategóriában indítható! A címmel ellátott, kategóriánként csoportosított fényképeket zárt borítékban kell eljuttatni a megadott címre.

2.3) Technikai kritériumok

Filetípus: JPEG, TIF

Felvétel: digitális

Szín: fekete-fehér és színes

Minimális méret: 6 Megapixel

Felhívjuk a jelentkezők figyelmét, hogy manipulált fotó nem küldhető be!

Mi számít, és mi nem számít a fotó manipulálásának?

Nem számít a fotó manipulálásának:

• A kép megvágása, a zavaró elemek levágása, a kép orientációjának megváltoztatása.

• A teljes képet érintő színkorrekció. A kép fényességének, kontrasztjának, élességének állítása.

• A színes felvételek fekete-fehérré alakítása.

A fotók manipulálásának számít:

• Képelemek kiretusálása/hozzáadása.

• A kép egyes részleteinek különálló, markáns színkorrekciója.

• Digitális effektek vagy szűrők alkalmazása az utómunka során.

2.4) Pályaművek beadása

A beadott pályázatnak tartalmaznia kell a www.bevandorlas.hu-ról kinyomtatott, kitöltött és aláírt regisztrációs lapot, valamint a CD-re, vagy DVD-re elmentett, címekkel ellátott versenyben indítandó fotókat. Papírképek mellékelése opcionális.

A zárt borítékon fel kell tűntetni: SZÍVAKU fotópályázat 2009.

2009. július 17-e előtt nem bontható fel.

A benyújtási cím:

Nemzetközi Együttműködési Főosztály

Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

1903 Budapest, Pf. 314.

A kiírásra pályázatok csak postai úton nyújthatók be.

3) A fotók értékelése és felhasználása

A 2009. július 15-ig postára adott pályázatokat 3 tagú zsűri értékeli. A beérkező pályamunkák számától függően egy vagy kétfordulós eljárásban. A zsűri 2009. augusztus 30-ig hozza meg végső döntését.

Az értékelésből való teljes körű automatikus kizárás esetei:

– ha a beküldött pályázat nem tartalmazza a pályázó által aláírt regisztrációs lapot;

– ha a beküldött adathordozó sérült, nem olvasható;

– ha az adathordozón szereplő fényképekről nem állapítható meg, hogy a pályázó mely kategóriában kívánta indítani a fotókat;

– ha a benyújtott fotók nem felelnek meg az ezen útmutatóban felsorolt technikai feltételeknek;

– ha a pályázó 6 db fotónál többet nevez egy kategóriában, ill. az adathordozón egy kategória besorolás alatt 6-nál több fénykép szerepel;

Az értékelésből automatikus kizárásra kerül az a fénykép, amelyet több kategóriára nyújtott be a pályázó.

A képek felhasználására és az esetleges szerzői jogi igényekre vonatkozó vállalás a regisztrációs lapon van feltüntetve. A regisztrációs lapot ki kell nyomtatni és alá kell írni. Az aláírt és kitöltött regisztrációs lapot a fotókkal egy időben kell zárt borítékban beküldeni a fenti címre.

A résztvevő a pályázati anyag elküldésével automatikusan elfogadja a pályázati feltételeket és egyben hozzájárul, hogy a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal a pályázattal kapcsolatos publikációiban (pl.: kiállítási meghívó, kiállítást meghirdető plakát, belső kiadvány, kiállítási hirdetmény, a versenyfotókból készült naptár, poszter stb.) képeit térítésmentesen megjelentesse.

A Hivatal a zsűri által kiválasztott díjazott fényképekből és a további legjobb fotókból 2009. szeptember-október folyamán ingyenesen látogatható kiállítást rendez Budapesten. A kiállítandó képek készítői a kiállítás nyitófogadására meghívást kapnak. A Hivatal a legjobb – nem csak a díjazott – fotókból 2010-es asztali naptárt és falinaptárt készíttet.

Lezárva: 2009. március 20-án.

Budapest
tiszta égbolt
26.9 ° C
27.3 °
26.7 °
53 %
4.1kmh
0 %
pén
38 °
szo
27 °
vas
25 °
hét
26 °
ked
28 °

További friss hírek