F-F-S – Fénykép, Funkció, Szolidaritás – előadás felvételről

0
79

Timár Katalin kurátor és kommunikáció kutató – Ludwig Múzeum – PTE, Pécs

Az előadásban a fotó politikumát Pierre Bourdieu francia szociológus “fotóelméletén” keresztül közelítem meg, akinek művészetszociológiai tézisei egyáltalán nem ismeretlenek a vizuális kultúra, az esztétika és a művészettörténet művelői körében, a fotóra vonatkozó állításai azonban csak marginálisan hatottak a fényképek tárgyalásának bevett módszereire. Ennek oka valószínűleg Bourdieu-nek épp az esztétikai elemzést tagadó megközelítésmódjában keresendő. Bourdieu nézetei azonban hozzásegítenek minket ahhoz, hogy „a fotográfia polgári szerződésének” (Ariella Azoulay) kérdésével foglalkozhassunk, épp a részvétel(i demokrácia) fogalmának aktuális értelmezése szempontjából.