hétfő, október 25, 2021
KezdőlapblogKincses Károly: Haranghynak Csontváry

Kincses Károly: Haranghynak Csontváry

Kvizkérdésnek is felajánlom, ingyen és bérmentve, szabad felhasználásra: Ki volt az az amatőr fényképész, aki 1902-ben az Uránia megbízásából, Délibábok hazája címen fotózott és filmezett egy tudományos álló- és mozgóképműsort, s melynek hatására Csontváry Kosztka Tivadar irányt vett a Hortobágy felé, s elindult a “Nap-úton”

A nyeremény tutira az enyém, kétlem ugyanis, hogy nagyrévi Haranghy György neve bárkinek is eszébe jutna a virtuális kvizjáték kisorsolt játékosai közül.
Pedig ez a hétszilvafás, kálvinista, hajdú nemesi ivadék érdekes és érdemes utat járt be az 1860-as évektől 1945-ig terjedő életében.
Elemi iskoláit Hajdúszoboszlón végezte, majd a család Debrecenbe költözött, s Gyurka 1878-1882 között a híres Debreceni Református Kollégiumban koptatta a mindenkori Nyilas Misik padját. 1883-ban Nagykállóra költöznek, s az ötödik osztálytól már a nagykállói Református Állami Reáliskolába jár, majd.beiratkozik a debreceni Kereskedelmi Akadémiára, ahol 1888. június 22-én sikeres záróvizsgát tett. Ezzel vette kezdetét bankhivatalnoki karrierje, mely a gyakornokságtól a kötelező lépcsőfokok megtételével egészen a takarékpénztári osztályfőnökségig vitte.

Akkoriban még más világ járta errefelé. Mutassanak most egy magas beosztású bankhivatalnokot, aki munka után nem golfklubba üget, nem nyaralóját csinosítgatja, vagy más egyéb, általam el sem képzelhető tevékenységet folytat, ehelyett viszont kémiai és optikai kisérleteket végez, fotografál, pályázatokon, kiállításokon vesz részt. Nyilván gondolják hová akarok ezeel kilukadni, hát persze, Haranghy méltóságos úr ezt tette.
Zárójel kezdődik. Remélem jól emlékszem még nagymamám tanítására, aki valami, általam érthetetlen okból kifolyólag megtanította egykoron a kis Kincses Karcsinak, hogy milyen ranghoz, elért pozicióhoz milyen megszólítás dukált. Tekintve, hogy ekkoriban az 1960-as esztendők elejét írták, nagyon praktikus tudásnak nem igérkezett, s lám, lám. Ezzel a zárójel becsukva.

Művészfényképezői karrierje 1901-ben indult, ekkor nyerte első kiállítási érmét. Ennek nyomán figyelt fel rá Zitkovszky Béla fotográfus, operatőr révén az Uránia Tudományos Színház, s bízta meg egy -akkoriban nagyon divatos – előadás elkészítésével, az elején feladványként már említett Délibábok hazájával. 1903-ban pedig egy levelet kézbesített a debreceni postás Haranghynak. “Igen tisztelt Uram! Budapesten, az Uránia színházban arról értesülék, hogy Ön rendkívüli szekértelemmel a hortobágyi pusztáról felvételeket bámulatos módon készít. Én ezt nem az apparátusnak tulajdonítom, épp ezért fordulok Önhöz, volna kegyes engem felvilágosítani a következőkről: Mi a fő motívum a pusztán? az ég, a naplemente- vagy kelte? az égen a viharos felhőzet vagy a puszta föld? Mi adja meg a hangulatot? a távolban lévő állati foltok vagy a közelben levők? birkák, lovak, vagy száguldó csikósok? Vajon van-e helyiség egy kb. 150×100 cm arányú vászon megfestéséhez? (…) Jelenleg Jajce vízesést festem s nehány nap múlva befejezem, innen valószínű e hó 20-a után elutazom, valószínűleg Szigetvárra, s ha ott meglelém a mit kívánok találni? ott festek legalább egy hónapig; azután a hortobágyi pusztát tekintem festői motívumnak. Ha igen tisztelt Uram szükségesnek találja azt, hogy felvételei által reám jó benyomást gyakoroljon a puszta, szívesen viselem a posta költségét ide-oda. “
Szükségesnek találta. Csontváry festményének címe: Vihar a Nagy Hortobágyon.

(Megjelent a Népszabadság sorozatában)

Kincses Károly
Kincses Károly 1954-ben született. Még él. Járt iskolákba, főiskolára, egyetemre. Dolgozott, majd barátaival, segítőivel megalapította a Magyar Fotográfiai Múzeumot. 15 éven át vezette, majd ugyanazon barátaival és segítőivel, kik közül elsősorban Kolta Magdolnát és Bánkuti Andrást említi, kivásárolta, átépíttette, működtette a Mai Manó Házat. Közben írt, szerkesztett vagy ötven könyvet, ennél sokkal több tanulmányt, tanított egyetemeken, rendezett ezernyi fotókiállítást itthon és 16 országban. Mostanában legújabb projektje megvalósításán dolgozik. Elhatározta, hogy a továbbiakban minden napját egy-egy munkadarabnak, műalkotásnak tekinti és szándéka szerint mindent elkövet, hogy esténként úgy kerüljön ágyba, hogy azt érezhesse, a lehető legjobbat hozta ki belőle. És nyugodtan alszik, majd másnap újrakezdi.

További friss hírek