phenakisztoszkóp

0
112

(phenakizein, gr. = hamis látszat keltette tévedés, skopeo, gr. = nézni, szemlélni) (Joseph Antoine Plateau, 1829)

Legegyszerűbb formájában 8 vagy 16 egyenlő távolságra lévő rés egy középen fogantyúval forgatható lemezen. Ha az egyik bemetszésen át egy tükörbe pillantunk, úgy látjuk, hogy a megforgatott korong, s rajta a bemetszések nem mozognak. Mivel a szem mindig csak egy másodperc-töredékig néz át a gyorsan továbbforduló résen a tükörbe, ez a csekély idő kevés ahhoz, hogy felfogható legyen a tárcsa forgása. Noha mindig más résen át nézünk a tükörbe, mindig ugyanazt a benyomást kapjuk. Ha a korongra egymástól kicsit eltérő mozgásfázisokat rajzolunk, a tükörbe tekintve úgy tűnik, mintha a rések nem mozdulnának, de a figura mozogna. Mivel a fázisképek nagyon gyorsan követik egymást, az agy azonosítja a képeket: egynek véli, de mivel egyszersmind a rajzbéli különbségeket is felfogja, mozgásnak érzékeli a látott jelenséget. A phenakisztoszkópot 1834-től Londonban phantasmaskop ill. phantaskop néven lehetett kapni, de később nevezték életkeréknek (Lebensrad) is.