szombat, szeptember 25, 2021

bélyegfotó

Pozitív eljárások (világosság által árnyék) – Egyéb szempontok szerint:

Névvariánsok:

Bélyegfotó, levélbélyeg kép

Nyilvánosságra hozás időpontja:

1850 k.

Használata:

A kép általában albumin. Hátlapját arábiai mézgával tették ragasztóssá.

Anyaga:

A kép általában albumin. Hátlapját arábiai mézgával tették ragasztóssá.

Jellegzetességei:

Nem önálló technika, csak a fotófelhasználás egy sajátos módja. Kisméretű, perforált szélű, ragasztóval bekent hátoldalú képek, én még csak portrét láttam ilyen képeken. Levélpapirosra, látogatójegyekre, prospektusokra, emlékkönyvekbe ragasztották őket.

A készítés módja:

Több tárgylencséjű fényképezőgép (multiplikátor) egyszerre 9 felvételt tud készíteni, de osztott kazettával egy negatívra akár 18, esetleg 36 kép is készíthető. Ezekből készülnek a kontakt lapok. Áruk Amerikában 1885-ben: 100 kép 1,5 $, 1000 kép 12 $. Németországban is gyártották őket.

Méretei:

A leggyakrabban használt méret az 1,4×2,5 cm. Kisebb eltérések lehetségesek.

Magyarországi használata:

“Jeles fényképészünk épp a napokban igen érdekes fényképeket állít elő. E képecskék csak valamivel nagyobbak, mint a levélbélyegek, s a levelek homlokára használhatók… Stein könyvkereskedésében levélpapír található, melynek homlokán díszes cirádákkal ellátott keret közé illeszthetők ilyen apró fényképei. Ugyane képek látogatási jegyekre is használhatók… Igen érdekes lesz, ha századok múlva a most írott, s ily képekkel ellátott levelek előkerülnének, midőn az utódok ama levélírók arcképeit is láthatják.” (Kolozsvári Közlöny, 1863. október 29.). 100 darabot 3 forintért, 1000-et 25-ért készített (1885). Maradt fenn ilyen kép Beszédes Sándortól és Szentgyörgyváry Károlytól is.

Gyakorisága, értéke:

Meglehetősen ritka, amennyiben ismerjük készítőjét, vagy a személyt, akit ábrázol, értéke sokszorosára növekszik. Lehetőség szerint a felragasztására szolgáló hordozóval együtt gyűjtsük.

Konzerválási feladatok:

A felragasztott bélyegképek esetén a konzerválási feladatok összetettebbek. Figyelembe kell venni a hordozókép, papír, más tárgy sajátosságait és az általában albuminkép bélyegfotó sajátosságait. Célszerű fakszimile másolatot készíttetni.

Irodalom:

Fényképészeti Lapok, 1885. 2. 41. o.;
Veress Ferenc: Levélbélyeg-fénykép. Fényképészeti Lapok, 1885. 7. 143. o.;
Papp Béla: Bélyeg-fényképek. Az Amatőr, 1910. 7-8. 18-19. o.

NoGun
A szerző 2003, a FotoKlikk.hu megalakítása óta ötletgazdája, megvalósítója és főszerkesztője e portálnak. A 2006-ban alapított FotoKlikk a Fotográfiáért Alapítvány kuratóriumi elnöke. Építészmérnök, grafikus, typográfus, 3 évtizede az IT szektorban keres és fejleszt különleges technikai megoldásokat, most épp az élő közvetítés területén. Bővebben>>

További friss hírek