A Természetbúvár tartalmi törekvései

0
98

Az 1990-ben környezetbarát ökológiai magazinként megújult lap a kor követelményeinek megfelelő környezeti kultúra kialakítását és minél szélesebb körű meghonosítását tekinti fő hivatásának.
Célja az ember és a természet viszonyának jobbítása, környezetkímélő életmód – szemlélet és magatartás – ökológiai megalapozása és vonzóvá tétele a legjobb hazai hagyományok, valamint külföldi példák hasznosításával.
A TermészetBÚVÁR családi érdeklődés felkeltésére és kielégítésére törekszik. Ezen belül megkülönböztetett figyelmet fordít a tanuló ifjúság – az általános iskolák felső tagozatosai, a középiskolások, a pedagógusképző intézmények hallgatói -, továbbá a fiatalok nevelésében meghatározó szerepet betöltő pedagógusok megnyerésére. Cikkei ajánlott, illetve kötelező irodalomként segítik az évenként tizenötezernyi tizenévest megmozgató Kitaibel Pál, Herman Ottó, Kaán Károly, Teleki Pál és a Sajó Károly országos természetismereti-biológiai, földrajzi-földtani tanulmányi verseny részvevőit.
A lap az elmúlt években utat keresett és talált a szomszédos országok magyarlakta vidékeinek oktatási intézményeihez, pedagógusaihoz, diákjaihoz; épp úgy eljut a Felvidékre, a Kárpátaljára, mint Erdélybe és a Vajdaságba.

Mindezt figyelembe véve a szerkesztőség olyan TermészetBÚVÁR készítésére törekszik, amely

 • szakmailag hiteles, műfajilag változatos, olvasmányos cikkeket és az írott szó hatását megtetéző látványos illusztrációkat közöl;
 • sajátos eszközeivel pótolja a környezeti nevelés foghíjait, kiegészíti, élőbbé teszi a kötelező iskolai tananyagot;
 • egyes elemeiben és összefüggéseiben bemutatja a növény- és állatvilágot, az olvasót beavatja a természet titkaiba;
 • szemléletes példákkal bizonyítja az ember és a természet szoros kapcsolatát, egymásra utaltságát;
 • a tőlünk földrajzilag távoli tájak és az ott élő emberek bemutatásával erősíti az egyetemesség, az összetartozás gondolatát;
 • a szívhez és az észhez együtt szólva egységes egészként jeleníti meg a hazát: bemutatja tájait, természeti és alkotott értékeit, s ezzel is egyengeti megszerettetésének útját;
 • pellengérre állítja a természetet és a településeket károsító, elcsúfító szokásokat, torz magatartásformákat;
 • népszerűsíti a mindannyiunk érdekeit kifejező viselkedési kultúrát és ennek legkiválóbb megszemélyesítőit;
 • szolgáltatásaival, ajánlásaival arra ösztönöz, hogy minél többen töltsék kellemesen és hasznosan szabadidejüket a természetben;
 • praktikus tanácsokat ad az egészséges életmód különféle területeinek megismeréséhez és előnyeinek kiaknázásához;
 • ötleteket kínál a profiljába illő biohobbik műveléséhez.

A TermészetBÚVÁR magazin ezzel új életre kelti, és – a huszonegyedik század követelményeivel összhangban – gazdagítja legjobb hagyományait. Úgy válik a természetközeli életmód magazinjává, hogy korszerű ismeretekkel, az összefüggések megismertetésével ösztönzi a környezetbarát szemlélet és cselekvés társadalmi méretű kialakulását.

Dosztányi Imre
főszerkesztő