2.4 C
Budapest
Saturday, December 3, 2022
KezdőlaphírcikkBaki Péter: A Vasárnapi Újságban publikáló fényképészek névrepertóriuma (1884-1914)

Baki Péter: A Vasárnapi Újságban publikáló fényképészek névrepertóriuma (1884-1914) [M-Sz]

Megjelent Baki Péter: A Vasárnapi újság és a fotográfia, Magyar Fotográfiai Múzeum 2002 (A kiadó és a szerző engedélyével)

A Vasárnapi Újság 1884. évi évfolyamának 769. oldalán jelent meg az első olyan fénykép, amelynek szerzőjét a képaláírás segítségével azonosítani tudjuk. Az utolsó szignált felvételt pedig 1921-ben, az újság 271. oldalán jelentették meg.
A repertórium az első világháborúig kíséri nyomon a képanyagot. A háborús évek termését nagy terjedelme miatt, hely hiányában, nem áll módunkban nyomtatásban közzé tenni.
A fényképészek neveinél és a képek címeinél egyaránt megőriztük az eredeti nyelvi változatot, a korabeli helyesírást, de a fotósok nevénél szögletes zárójelben megadtuk az azonosítást segítő kiegészítéseket.

Magaziner Antal, Kossuth lakása Sátoralja-Ujhelyen, 1902. 38. sz. 618. o.
Magaziner Antal, Kossuth Lajos sárospataki lakóhelye, 1902. 38. sz. 619. o.
Magaziner Antal, Kossuth Lajos Bodrog-Szerdahelyi lakóhelye, 1902. 38. sz. 619. o.

Magyar Imre, Kurucz csoport az ifjuság Rákóczi-ünnepén, 1903. 20. sz. 318. o.

Magyar R. Emil [Magyar Rosenberg Emil] , Legelő birkák, 1905. 30. sz. 480. o.
Magyar R. Emil [Magyar Rosenberg Emil] , A Magyar Amateurök Országos Szövetségének fénykép-kiállításáról. Vadkacsák a Dunán, 1907. 14. sz. 283. o.

Mai [Manó] és társa [Szigeti Jakab] , Kossuth temetése Budapesten, 1894. 14. sz. 232. o.
Mai [Manó] és társa [Szigeti Jakab] , Wechselmann Ignácz, 1903. 8. sz. 123. o.

Mai M. [Miksa] , A június 20-iki lehel-utczai gyárégés Budapesten, 1913. 26. sz. 519. o.

Mailáth János, “A szabadság ünnepére”. Kozma Andor színi költeményének pozsonyi előadásából, 1903. 13. sz. 205. o.

Maina, Biaggio, A törökországi földrengés. 1-7. 1912. 35. sz. 700-701. o.

Major, József Ágost és László főherczegek a székesfehérvári püspök teési kertjében, 1896. 8. sz. 115. o.
Major, József Ágost és László főherczegek vadászaton. 1-5. 1896. 8. sz. 116-117. o.
Major, László főherczeg a sár-keresztúri vadászaton. 1-2. 1896. 8. sz. 117. o.

Maksay György, A “Romania” gőzfürészgyár Galaczon, 1901. 43. sz. 695. o.
Maksay György, A “Romania” deszka-telepe, 1901. 43. sz. 695. o.
Maksay György, Székely kivándorlók Galaczon. Kivándorolt székelyek csoportja, 1901. 43. sz. 696. o.
Maksay György, Székely kivándorlók Galaczon. Távozás a galaczi “Romania” telepről, 1901. 43. sz. 696. o.
Maksay György, Székely kivándorlók Galaczon. Kivándorolt székelyek egy gyár kantinjában, 1901. 43. sz. 696. o.

Malachovsky István, Tanítók szlöjd-tanfolyama Nyíregyházán, 1910. 33. sz. 694. o.

Mallet, H., A Photo-Club kiállításából. Pihenő, 1905. 38. sz. 610. o.

Mándy [Ferenc] , Erzsébet román királyné. Mándy bukaresti fényképei után, 1897. 40. sz. 649. o.
Mándy [Ferenc] , Károly román király. Mándy bukaresti fényképei után, 1897. 40. sz. 649. o.
Mándy Ferencz, Gróf Lónyay Elemér, 1900. 12. sz. 177. o.

Manowill Jenő, A háborús országokból. 1-2. 1912. 47. sz. 943. o.

Marchi G., A Photo-Club nemzetközi kiállításából. Új hódítás, 1903. 16. sz. 257. o.

Mária Terézia főherczegnő, Gróf Zichy Ludovika kalotaszegi ruhában, 1896. 26. sz. 435. o.
Mária Terézia főherczegnő, A vajda-hunyadi vár, 1896. 26. sz. 437. o.
Mária Terézia főherczegnő, Szénégető havasi oláhok. Mária Terézia főherczegnő kolozsvári fényképe, 1890. 19. sz. 298. o.

Mártonffy [Mártonffy Gyula] , Koroda Pál “Alkibiadesz”-e a Nemzeti Színházban. 1-5. 1896. 11. sz. 172-173. o.
Mártonffy [Mártonffy Gyula] , Berczik Árpád “Himfy dalai” czímű vígjátékból. Mihályfi mint Kisfaludy Sándor, 1899. 7. sz. 108. o.
Mártonffy [Mártonffy Gyula] , Berczik Árpád “Himfy dalai” czímű vígjátékból. Rákosi Szidi mint özvegy Bíró Józsefné, 1899. 7. sz. 108. o.
Mártonffy [Mártonffy Gyula] , Berczik Árpád “Himfy dalai” czímű vígjátékból. Dezső József mint Kisfaludy Károly, 1899. 7. sz. 108. o.
Mártonffy [Mártonffy Gyula] , Berczik Árpád “Himfy dalai” czímű vígjátékból. Vizvári mint Rosty Antal, 1899. 7. sz. 108. o.
Mártonffy [Mártonffy Gyula] , Berczik Árpád “Himfy dalai” czímű vígjátékból. Vizváriné mint Nagy Pálné, 1899. 7. sz. 108. o.
Mártonffy [Mártonffy Gyula] , Berczik Árpád “Himfy dalai” czímű vígjátékból. Császár Imre mint Bezerédj Kálmán, 1899. 7. sz. 108. o.
Mártonfy [Mártonffy Gyula] , Felekiné Munkácsi Flóra, 1901. 15. sz. 233. o.
Mártonfy [Mártonffy Gyula] , Bercsényi Béla, 1901. 42. sz. 682. o.
Mártonfy [Mártonffy Gyula] , A “Lotti ezredesei”-ből. Fedák Sári. 1-2. 1902. 12. sz. 189. o.
Mártonfy [Mártonffy Gyula] , A “Lotti ezredesei”-ből. Fedák Sári, Sziklai és Boross, 1902. 12. sz. 189. o.
Mártonfy [Mártonffy Gyula] , Képek a Budapesten rendezett lovasjátékokból. Gróf Hadik-Barkóczy Endréné, 1902. 21. sz. 340. o.
Mártonfy [Mártonffy Gyula] , Képek a Budapesten rendezett lovasjátékokból. Gróf Csekonics Endre, 1902. 21. sz. 340. o.
Mártonfy [Mártonffy Gyula] , Képek a Budapesten rendezett lovasjátékokból. Gróf Andrássy Tivadarné, 1902. 21. sz. 341. o.
Mártonfy [Mártonffy Gyula] , Képek a Budapesten rendezett lovasjátékokból. Gróf Keglevich Ilona, 1902. 21. sz. 341. o.
Mártonfy [Mártonffy Gyula] , A Budapesten rendezett lovasjátékokból. Gróf Andrássy Géza kíséretével s ellenfelével, Ghyczy Albert századossal a lovagi tornában, 1902. 22. sz. 348. o.
Mártonfy [Mártonffy Gyula] , A Budapesten rendezett lovasjátékokból. Gróf Keglevich Ilona, 1902. 22. sz. 348. o.
Mártonfy [Mártonffy Gyula] , A Budapesten rendezett lovasjátékokból. Gróf Lónyay Margit, 1902. 22. sz. 348. o.
Mártonfy [Mártonffy Gyula] , A Budapesten rendezett lovasjátékokból. Gróf Andrássy Tivadar és kísérete a lovagi tornában, 1902. 22. sz. 349. o.
Mártonfy [Mártonffy Gyula] , A Budapesten rendezett lovasjátékokból. Gróf Karácsonyi Mária, 1902. 22. sz. 349. o.
Mártonfy [Mártonffy Gyula] , A Budapesten rendezett lovasjátékokból. Gróf Andrássy Károly, 1902. 22. sz. 349. o.
Mártonfy [Mártonffy Gyula] , A Budapesten rendezett lovasjátékokból. Az udvari négyes fogat a solymászaton, 1902. 22. sz. 350. o.
Mártonfy [Mártonffy Gyula] , A Budapesten rendezett lovasjátékokból. Gróf Széchenyi Imre, 1902. 22. sz. 351. o.
Mártonfy [Mártonffy Gyula] , Fedák Sári a “Csókon szerzett vőlegény”-ben. 1-2. 1902. 49. sz. 805. o.
Mártonfy [Mártonffy Gyula] , Náday Ferencz, 1903. 14. sz. 213. o.

Máthé Olga [Máté Olga] , Lechner Ödön az elhúnyt kitűnő építész, 1914. 25. sz. 487. o.

Máthé Pál, Mária királynő Nagyváradon kiásott sírja. 1-2. 1911. 46. sz. 928. o.

Matich Károly, A zágrábi magyar iparkiállításról. 1-2. 1912. 6. sz. 115. o.

Matz Gusztáv, Az Állami Faipari Szakiskola Iglón, 1899. 40. sz. 669. o.

Maurer Mór, A dolhai Rákóczi-ünnep, 1903. 25. sz. 403. o.

Maurer N. [Maurer Endre] , Izabella főherczegnő leányaival a király születése napján az alsó-tátrafüredi templomba megy, 1904. 36. sz. 613. o.

Medek R. [Rajmond] , Hegedűs László, 1911. 29. sz. 578. o.
Medek Rajmond, Pillanatfölvételek a Képviselőház szeptember 15-iki ülése alkalmával. A szoczialisták a Báthory-utcza torkolatánál, 1905. 39. sz. 620. o.

Mendelssohn H. S., Mária Terézia főherczegnő, 1896. 17. sz. 257. o.

Mentényi Sándor, Az Amateur Fényképészek Országos Szövetségének kiállításából. Vasárnap délután, 1906. 23. sz. 373. o.

Menyhárt Antal, Katonatisztek díjugratása. 1-8. 1908. 23. sz. 396-475. o.
Menyhért Antal [Menyhárt Antal] , A budapesti katonai díj-ugratás. 1-2. 1911. 22. sz. 447. o.
Menyhárt Antal, A margitszigeti nagy katonazene-hangverseny a kecskemétiek javára. 1-6. 1911. 38. sz. 762-763. o.

Mérei Emil, A Magyar Amateurök Országos Szövetségének fénykép-kiállításáról. Patkoló kovács, 1907. 14. sz. 283. o.

Merkadó és Kemény, Kada Elek polgármester temetése Kecskeméten. 1-2. 1913. 27. sz. 529. o.

Mertens [Ede] , Ráth György, 1905. 29. sz. 465. o.

Mertens [Ede] és társa, Gróf Butler János szobrának leleplezése a Ludovika-Akadémia kertjében, 1903. 20. sz. 319. o.

Mészáros Gyula, dr., A baskirok földjéről. 1-12. 1910. 5. sz. 97-101. o.
Mészáros Gyula, dr., A szibériai végekről. 1-6. 1910. 40. sz. 831. o.
Mészáros Gyula, dr., Tevekaraván Angorában, 1911. 28. sz. 553. o.
Mészáros Gyula, dr., Képek Angorából. 1-5. 1911. 28. sz. 555. o.
Mészáros Gyula, dr., Képek Valonából, Albánia új fővárosából. 1-6. 1913. 40. sz. 789. o.

Mikes Kelemenné, gróf, Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület közgyűlésére érkezők fogadtatása Nagyenyeden, 1903. 27. sz. 442. o.

Mindszenty [Mindszenty Béla] , Ferencz Ferdinánd trónörökös és felesége Oroszváron, Stefánia kir. Herczegnőnél, 1911. 52. sz. 1047. o.
Mindszenti [Mindszenty Béla] , Vadásztársaság Oroszváron, gróf Lónyay Eleméréknél, 1912. 48. sz. 971. o.
Mindszenty [Mindszenty Béla] , A szolnok-pozsonyi távhajtás győztesei. 1-2. 1913. 38. sz. 757. o.
Mindszenty [Mindszenty Béla] , A pozsonyi diakosszina-otthon új épülete és ennek felavató ünnepélye. 1-2. 1914. 21. sz. 419. o.

Minich Samu, A Magyar Amateurök Országos Szövetségének fénykép-kiállításáról. Búcsúsok, 1907. 14. sz. 283. o.

Missonne, Leonard, Külföldi fényképek a Nemzetközi Fénykép-kiállításon. Legelőn, 1910. 24. sz. 512. o.

Mogyoróssy István, A váczi Siketnéma Intézet jubileumáról. Jólészi Cházár András szobra a váczi siketnéma intézet kertjében, 1902. 43. sz. 703. o.
Mogyoróssy István, A váczi Siketnéma Intézet jubileumáról. Az új intézeti épület felavatása, 1902. 43. sz. 703. o.

Monoky Gyula, A Kolozs-alagúti államvasúti elemi iskola évzáró vizsgájából, 1905. 29. sz. 462. o.

Morelli Gusztáv, A lebontott józsefvárosi kálvária Budapesten. Morelli Gusztáv tanár fényképe után, 1893. 30. sz. 508. o.
Morelli Gusztáv, Strobl Alajos tanár, a mint műtermében Simor János herczegprímás szobrán dolgozik, 1894. 51. sz. 860. o.
Morelli Gusztáv, A szobrász-iskola a Bajza-utczában, 1894. 51. sz. 861. o.
Morelli Gusztáv, Vágó Pál, a mint Strobl műtermében az ezredévi ünnepre tervezett díszmenet vázlatán dolgozik, 1895. 20. sz. 313. o.
Morelli Gusztáv, Mátrai Lajos szobrászműtermében, 1897. 22. sz. 353. o.
Morelli Gusztáv, Lotz Károly műterme, 1898. 9. sz. 140. o.
Morelli Gusztáv, Than Mór, műtermében, 1899. 12. sz. 189. o.
Morelli Gusztáv, Fametsző-terem az Iparművészeti Iskolában. Saját fényképe után metszette Morelli Gusztáv, 1899. 26. sz. 435. o.
Morelli Gusztáv, Zsolnay Vilmos és családja a Pécsi Telep parkjában, 1900. 13. sz. 200. o.
Morelli Gusztáv, A Photo-Club nemzetközi kiállításából. Tavasz a temetőben, 1903. 15. sz. 240. o.
Morelli Gusztáv, Lotz Károly műtermében nejével és leányával, 1904. 42. sz. 710. o.

Morlin Adorján, Lipót Salvator főherczeg a léghajó kosarába lép, 1902. 18. sz. 291. o.
Morlin Adorján, József főherczeg a Budapesti Nemzetközi Kertészeti kiállításon, 1902. 19. sz. 302. o.

Mosinger és Breyer, A zágrábi Horvát Nemzeti Színház zárkövének letétele, 1895. 43. sz. 703. o.

Müller János [Müllner János] , Pillanatfölvételek a képviselőház előtt. 1-5. 1904. 33. sz. 568. o.
Müllner János, A ferenczesrendiek kolostora, 1904. 35. sz. 595. o.
Müllner János, A régi Puska-por malom Ó-Budán, 1906. 17. sz. 277. o.
Müllner János, Az országúton, 1906. 22. sz. 353. o.
Müllner János, Thaly Kálmán Thallóczy Lajossal Rodostóban, 1906. 44. sz. 710. o.
Müllner János, A magyar küldöttség elhagyja Rodostót, 1906. 44. sz. 710. o.
Müllner János, A rodostói görög templom az új emlékkövekkel, 1906. 44. sz. 711. o.
Müllner János, A sírkövek elszállítása a galantai St. Benoit-templomból a “Kelet” hajóra, 1906. 44. sz. 711. o.
Müllner János, Tavaszi szántás, 1907. 15. sz. 297. o.

Nádor Pál, A budapesti Munkás-házak fölavatási ünnepélyéről, 1897. 51. sz. 870. o.

Nagy Imre, A Nemzeti Színház udvaráról. 1-2. 1890. 24. sz. 389. o.
Nagy Imre, Szathmáry-Latkóczyné, 1891. 6. sz. 3. o.
Nagy Imre, Vizváry Gyula Ujházy Edével, a Nemzeti Színház udvarán, 1905. 18. sz. 279. o.

Navratil Dezsőné, dr., Hegedűs Sándor dolgozó szobájában. Leánya, dr. Navratil Dezsőné fölvétele, 1907. 1. sz. 2. o.

Németh Gyula, Tatár világ Krímből. 1-4. 1911. 1. sz. 12. o.

Németh József [Némethi József] , A szoboszlói vasúti szerencsétlenség. Németh József debreczeni fényképész fölvételei. A tehervonat roncsai. 1-3. 1908. 28. sz. 575. o.
Németh József [Némethi József] , Leégett házak az Ungmegyei Alsó-Domonyán, 1908. 32. sz. 656. o.
Németh Sándor, Az óbánya-pusztai ház, melyben Kossuth Lajos gyermekeit 1849-ben elfogták. Németh Sándor devecseri fényképész fölvétele, 1906. 34. sz. 554. o.
Némethi J. [Némethi József] , Dayka Gábor szobra Ungváron, 1909. 42. sz. 875. o.

Némethy Ferencz, Tisza Kálmán szülőháza Nagy-Váradon, 1902. 13. sz. 202. o.

Némethy Károly, Kaliforniából: Los Angeles főutczája, 1906. 18. sz. 283. o.

Neumann Adolf, A vasúti sztrájk napjaiból. 1-2. 1904. 18. sz. 302. o.

Niedersatroth, W., II. Vilmos német császár 25 éves uralkodói jubileumához. 1-8. 1913. 24. sz. 474-475. o.

Nielssen Konrád, dr., Gróf Kuun Géza maros-németi kastélya, 1905. 16. sz. 242. o.
Nielssen Konrád, dr., Képek a keresdi kastélyból. 1-2. 1905. 45. sz. 717. o.
Nielssen Konrád, dr., Az erzsébetvárosi Apafi-kastély, 1905. 45. sz. 721. o.
Nielssen Konrád, dr., A keresdi kastély szögletbástyája, 1905. 45. sz. 721. o.
Nielssen Konrád, dr., A keresdi kastély egyik tornya, 1905. 45. sz. 721. o.
Nielssen Konrád, dr., Az erzsébetvárosi Apafi-kastély keleti fala, 1905. 45. sz. 721. o.

Niklay János, A podheringi emlékoszlop, 1901. 22. sz. 359. o.

Nyári László és Jenő, A főiskolai hallgatók amateur-fényképészeti kiállításáról. Parti részlet, 1906. 48. sz. 785. o.

Óhegyi Géza, A szolnoki közúti híd építése. 1-2. 1911. 9. sz. 172. o.

Olbrich K., A budapesti football versenyekről. A richmondi csoport, 1901. 15. sz. 244. o.
Olbrich K., A budapesti football versenyekről. A “Budapesti Torna-Klub” football-csapata, 1901. 15. sz. 244. o.
Olbrich K., A budapesti football versenyekről. A Műegyetemi Football-Klub csapata, 1901. 15. sz. 244. o.
Olbrich K., A budapesti football versenyekről. A “Magyar Úszó-Egyesület” football-csapata, 1901. 15. sz. 244. o.
Olbrich K., Pillanatnyi fölvételek a budapesti football versenyekről, 1901. 15. sz. 245. o.

Oldal István, Révai Miklós emlékoszlopa Nagy-Szent-Miklóson, 1893. 36. sz. 605. o.
Oldal István, Az ár ellen védett töltés Erzsébetlaknál, 1895. 21. sz. 340. o.
Oldal István, Az árvíz Rudolfsnad községnél, 1895. 21. sz. 340. o.
Oldal István, Összedőlt házak Rudolfsnadon az árvíz elvonulása után, 1895. 21. sz. 340. o.

Opler Pál, A király, a mint Wlassics minisztertől és a választmány tagjaitól kísérve, elhagyja a Műcsarnokot. Opler Pál április 28-án fölvett amateur fényképe, 1901. 20. sz. 327. o.

Oroszy L. [Oroszy Lajos] , Ferencz Ferdinánd főherczeg a torontáli vadászaton, 1898. 50. sz. 874. o.
Oroszy L. [Oroszy Lajos] , A vadász-zsákmány hazaszállítása, 1898. 50. sz. 875. o.
Oroszy L. [Oroszy Lajos] , A vadásztársaság, 1898. 50. sz. 875. o.
Oroszi Lajos [Oroszy Lajos] , Ferencz Ferdinánd főheczeg az écskai vadászaton, 1899. 47. sz. 787. o.
Oroszi Lajos [Oroszy Lajos] , Télikert az écskai kastélyban, 1899. 47. sz. 788. o.
Oroszi Lajos [Oroszy Lajos] , Gróf Harnoncourt kastélya Écskán, 1899. 47. sz. 788. o.
Oroszy Lajos, Ferencz Ferdinánd Főherczeg és vadásztársasága Zsibován (Torontálmegyében), 1900. 47. sz. 780. o.

Osváth Gerő, dr., Gróf Apponyi Albert Jászberényben. A kíséret a főgimnázium előtt, 1902. 22. sz. 356. o.

Ökrös Gábor, A tetétleni emlékoszlop leleplezési ünnepélye, 1896. 38. sz. 626. o.

Pál Gábor, Báthory Endre halálának helye a pásztorbükkön, 1899. 45. sz. 751. o.

Palánszky Miklós, A Vas Gereben fürgedi szülőházán elhelyezett emléktábla leleplezési ünnepélye. 1-3. 1904. 26. sz. 441. o.

Palian Ferencz, Gróf Wickenburg István, az új fiumei kormányzó, 1910. 48. sz. 988. o.
Palian [Ferenc] , Haditengerészetünk hidroaeroplánjai a fiumei Tengerészeti Akadémia kikötőjében, a hova Polából érkeztek, 1913. 5. sz. 94. o.
Palian [Ferenc] , A Skorda hajó, melyet a montenegróiak csapatszállításra kényszerítettek, 1913. 13. sz. 259. o.
Palian [Ferenc] , Az ungaro-croata “Visegrád” nevű új gyorshajója, mely 8 órai időmegtakarítással jár Fiume és Cattaro között, 1913. 40. sz. 799. o.
Palian [Ferenc] , Bombamerénylet a fiumei kormányzósági palotában. 1-2. 1913. 41. sz. 818. o.
Palian [Ferenc] , A fiumei új Nyári Színház épülete, 1914. 18. sz. 357. o.
Palian [Ferenc] , Albániába menő román katonák a “Gödöllő” hajón Fiuméban, 1914. 30. sz. 587. o.

Páll Gábor, Az erdélyi árvíz. A Szamos áradása Désnél, 1912. 40. sz. 807. o.

Papp Vilmos, A Magyarországi Tornaegyesületek Országos Szövetségének pünkösdi versenyéről. A zászlószentelés szertartása, 1903. 23. sz. 376. o.
Papp Vilmos, A Magyarországi Tornaegyesületek Országos Szövetségének pünkösdi versenyéről. A csapatok felvonulása, 1903. 23. sz. 376. o.

Pásztor Árpád, Gyermekek játszótere Tokióban. 1-4. 1910. 46. sz. 951. o.
Pásztor Árpád, Munkások zavargása Los Angelesben. 1-2. 1910. 49. sz. 1019. o.
Pásztor Árpád, A Volga mentéről. Pásztor Árpád fölvételei világkörüli útjáról. 1-5. 1910. 52. sz. 1087. o.
Pásztor Árpád, Képek a pestis birodalmából. Pásztor Árpád fölvételei világkörüli útjáról. 1-7. 1911. 11. sz. 207. o.
Pásztor Árpád, Japáni színház. 1-4. 1911. 13. sz. 253. o.
Pásztor Árpád, Hadikfalvai csángók. 1-5. 1913. 26. sz. 512. o.
Pásztor Árpád, A kubai dohány. 1-8. 1914. 21. sz. 414-415. o.

Pátz Hermin, A pécsi Széchenyi-tér fél órával a robbanás után. 1-2. 1896. 32. sz. 536. o.

Paur Géza, A budavári Mátyás-templom: a lorettói kápolna bejárata, 1893. 34. sz. 565. o.
Paur Géza, A budavári Mátyás-templom, 1893. 34. sz. 572. o.
Paur Géza, A király arczképe Benczúr Gyula műtermében, 1893. 47. sz. 785. o.
Paur Géza, Margitay Tihamér műterme, 1893. 49. sz. 825. o.
Paur Géza, Jókai Feszty Árpáddal és nejével, Jókai Rozával Feszty műtermében, 1894. 1. sz. 1. o.
Paur Géza, Kossuth temetése Budapesten, 1894. 14. sz. 235. o.
Paur Géza, A július 1-sei újpesti nagy tűzvész. 1-3. 1894. 27. sz. 445. o.
Paur Géza, A bugaczi pusztáról. 1-3. 1894. 30. sz. 492. o.
Paur Géza, Pillanatnyi fényképek a június 8-iki díszmenetből. 1-4. 1896. 24. sz. 398. o.
Paur Géza, Az alsó-vereczkei bíró és az esküdtek imádkoznak a mise alatt, 1896. 30. sz. 498. o.
Paur Géza, A munkácsi ezredévi ünnepélyről. 1-6. 1896. 30. sz. 501. o.
Paur Géza, Képek a munkácsi ünnepélyről. 1-2. 1896. 31. sz. 512-513. o.
Paur Géza, Tenyészbika bemutatása, 1896. 48. sz. 807. o.
Paur Géza, Igás ökör munka közben, 1896. 48. sz. 807. o.
Paur Géza, A sziámi király Bábolnán, 1897. 29. sz. 464. o.
Paur Géza, A sziámi király látogatása Magyarországon. 1-8. 1897. 29. sz. 468. o.
Paur Géza, Székely szekerek Fehéregyházán, 1897. 32. sz. 519. o.
Paur Géza, A segesvári ünnepre menő székelyek, 1897. 32. sz. 519. o.
Paur Géza, A “Zenta” vízrebocsátása Pólában. 1-9. 1897. 35. sz. 566-568. o.
Paur Géza, A bevonulás az Albrecht-úton, 1897. 39. sz. 644. o.
Paur Géza, A kerepesi-úti temetőből. Az új sírboltok, 1897. 44. sz. 732. o.
Paur Géza, A kerepesi-úti temetőből. Dr. Kovács József és Salamon Ferencz sírja, 1897. 44. sz. 732. o.
Paur Géza, A kerepesi-úti temetőből. A feltámadás-út, 1897. 44. sz. 732. o.
Paur Géza, A kerepesi-úti temetőből. Fasor a régi síroknál, 1897. 44. sz. 732. o.
Paur Géza, A kerepesi-úti temetőből. A halottas ház, 1897. 44. sz. 732. o.
Paur Géza, A kerepesi-úti temetőből. A régi sírboltok, 1897. 44. sz. 732. o.
Paur Géza, A kerepesi-úti temetőből. Dr. Szabó József síremléke, 1897. 44. sz. 732. o.
Paur Géza, A kerepesi-úti temetőből. Dr. Semmelweis Ignácz és Wohl Stefánia síremléke, 1897. 44. sz. 732. o.
Paur Géza, “A baba” czímű új operettből. Maximin atya (Vidor), 1898. 3. sz. 49. o.
Paur Géza, “A baba” czímű új operettből. Alésia, a baba (Küry Klára), 1898. 3. sz. 49. o.
Paur Géza, “A baba” czímű új operettből. A jegyző (Ujváry), 1898. 3. sz. 49. o.
Paur Géza, “A baba” czímű új operettből. La Chanterelle báró (Solymosay), 1898. 3. sz. 49. o.
Paur Géza, “A baba” czímű új operettből. Lancelot (Hegyi Aranka) és Alésia (Küry Klára), 1898. 3. sz. 49. o.
Paur Géza, “A baba” czímű új operettből. Hilaris mester (Németh), 1898. 3. sz. 49. o.
Paur Géza, Mátyás király szobra mintájának egyik részlete Fadrusz műtermében, 1898. 5. sz. 79. o.
Paur Géza, Lotz Károly, 1898. 9. sz. 132. o.
Paur Géza, A szegzárdi Garay-szobor leleplező ünnepélyéről. 1-9. 1898. 24. sz. 408. o.
Paur Géza, Lépcsőház a Lainzi kastélyban, 1898. 41. sz. 706. o.
Paur Géza, A lainzi kastély az udvar felől, 1898. 41. sz. 707. o.
Paur Géza, A lainzi kastélyból. A királyné dolgozószobája, 1898. 41. sz. 708. o.
Paur Géza, A lainzi kastélyból. Az ebédlő, 1898. 41. sz. 708. o.
Paur Géza, A lainzi kastélyból. A fogadóterem, 1898. 41. sz. 708. o.
Paur Géza, Gróf Zichy Géza “Roland mester” czímű új operájából. Kaczér Margit, 1899. 4. sz. 64. o.
Paur Géza, Gróf Zichy Géza “Roland mester” czímű új operájából. Hilgermann Laura, 1899. 4. sz. 64. o.
Paur Géza, Gróf Zichy Géza “Roland mester” czímű új operájából. Perotti Gyula, 1899. 4. sz. 64. o.
Paur Géza, Gróf Zichy Géza “Roland mester” czímű új operájából. Kertész Ödön, 1899. 4. sz. 64. o.
Paur Géza, Gróf Zichy Géza “Roland mester” czímű új operájából. Kranner Rózsi, 1899. 4. sz. 64. o.
Paur Géza, Gróf Zichy Géza “Roland mester” czímű új operájából. Takáts Mihály, 1899. 4. sz. 64. o.
Paur Géza, Gróf Zichy Géza “Roland mester” czímű új operájából. Ney Dávid, 1899. 4. sz. 65. o.
Paur Géza, Gróf Zichy Géza “Roland mester” czímű új operájából. Czirkuszi bohócok csoportja, 1899. 4. sz. 65. o.
Paur Géza, Bartha Miklós beszéde, 1899. 32. sz. 530. o.
Paur Géza, A segesvári Petőfi-ünnepről. Székelyek megérkezése a segesvári állomásra, 1899. 32. sz. 536. o.
Paur Géza, A segesvári Petőfi-ünnepről. A marosvásárhelyiek elindulása a vasúttól az ünnepélyre, 1899. 32. sz. 536. o.
Paur Géza, A segesvári Petőfi-ünnepről. Csoportok a honvédsírok körül, 1899. 32. sz. 536. o.
Paur Géza, A segesvári Petőfi-ünnepről. Székelyek a fehéregyházi ünnepélyen, 1899. 32. sz. 536. o.
Paur Géza, Az Eskütéri híd építése. A Pesti oldali följáró alapozása az új Eskü-út végén, 1900. 24. sz. 400. o.
Paur Géza, Az Eskütéri híd építése. A Budai hídfő a Rudas-fürdő mellett, 1900. 24. sz. 400. o.
Paur Géza, Az Eskütéri híd építése. A Budai hídpillér a Duna felől, 1900. 24. sz. 401. o.
Paur Géza, Az Eskütéri híd építése. A Gellért-hegy levágott oldala a Budai hídfő előtt, 1900. 24. sz. 401. o.

Pécsi József, A Nemzetközi Fényképkiállításról. Férfi arczkép, 1910. 25. sz. 525. o.

Pejtsik Károly, A kertészeti kiállításról. A király megtekinti a kiállítást, 1902. 19. sz. 308. o.
Pejtsik Károly, A Hegedűs Sándornak kolozsvári választói által adott album táblája, 1904. 43. sz. 740. o.

Pete Gyula, A székesfehérvári cziszterczita gimnázium önképzőkörének ötvenéves jubileuma, 1911. 20. sz. 399. o.
Pete [Gyula] , Prohászka Ottokár székesfehérvári püspök, ki most ünnepelte jubileumát, 1912. 50. sz. 1001. o.

Péteri M., Képek Tátrafüredről, 1904. 36. sz. 613. o.

Petrak A., Mária Dorottya főherczegnő mint kormányos a “Deli” gőzös fedélzetén, 1893. 30. sz. 501. o.

Petrik Albert, Új fölvételek a Halászbástya belsejéből. 1-4. 1906. 42. sz. 685. o.
Petrik Albert, Erdélyi várak. 1-5. 1906. 52. sz. 848. o.
Petrik Albert, A zebegényi új templom. 1-3. 1910. 32. sz. 668. o.
Petrik Albert, Régi síremlékek. 1-14. 1910. 44. sz. 910-911. o.
Petrik Albert, Erdélyi várak és templom-kastélyok. 1-10. 1911. 16. sz. 308-309. o.
Petrik Albert, Budapest régi szobrai. 1-11. 1911. 24. sz. 482-483. o.
Petrik Albert, A Magyar Királyi Operaház átalakítása. Dolgozó munkások az Operaház tetején, 1912. 34. sz. 677. o.
Petrik Albert, A Magyar Királyi Operaház átalakítása. 1-10. 1912. 34. sz. 686. o.
Petrik Albert, Szent István napja Budapesten. Falusiak nézegetik a Mátyás-templom környékét. 1-5. 1913. 34. sz. 671. o.
Petrik Albert, A ferenczesrendiek raguzai kolostorából, melyben tűz pusztított. 1-5. 1913. 39. sz. 777. o.
Petrik Albert, A szalonaki várkastély Vasmegyében, melyet a napokban felgyújtott egy villámcsapás. 1-4. 1914. 24. sz. 476. o.

Petrik Lajos, A Magas Tátrából. 1-5. 1904. 32. sz. 544. o.

Pfinn J. [István] , Hegedűs Sándor kereskedelemügyi miniszter a krompachi vasgyárban, 1899. 40. sz. 670. o.

Pierce, H. H., A Photo-Club kiállításából. Öreg hölgy, 1905. 38. sz. 609. o.

Pietsch [Ferenc] , A “Falu rossza” halasi előadásából, 1896. 5. sz. 72. o.
Pietsch [Ferenc] , Erzsébet királyné emléke Szabadkán, 1900. 39. sz. 643. o.

Pietschmann F., Tátrai képek. A Márta-csúcs, 1908. 34. sz. 688. o.
Pietschmann F., Tátrai képek. A Tátra-csúcs a Ganekről, 1908. 34. sz. 688. o.
Pietschmann F., Tátrai képek. A Kosczelek, 1908. 34. sz. 688. o.
Pietschmann F., Tátrai képek. A Simontorony, 1908. 34. sz. 688. o.
Pietschmann F., Tátrai képek. A Barát a Halastónál, 1908. 34. sz. 688. o.

Pietzner [Carl] , Ferencz Ferdinánd főherczeg, 1896. 22. sz. 357. o.
Pietzner [Carl] , Ottó főherczeg, 1896. 22. sz. 357. o.
Pietzner [Carl] , Ferdinánd Károly főherczeg, 1896. 22. sz. 357. o.
Pietzner [Carl] , Kubelik és menyasszonya, 1903. 11. sz. 173. o.
Pietzner [Carl] , Arany János padja Karlsbadban, 1906. 27. sz. 438. o.

Pirou, Nemeskéri Kiss Miklós, 1902. 25. sz. 401. o.

Pirou, E., Faure Felix, a Franczia Köztársaság új elnöke, 1895. 4. sz. 57. o.

Pletzner, Károly Ferencz József főherczeg, 1911. 26. sz. 513. o.

Plohn J. [József] , A hódmezővásárhelyi méregkeverők. Varga Judit, 1897. 11. sz. 174. o.
Plohn J. [József] , A hódmezővásárhelyi méregkeverők. Szalai Jáger Mari, 1897. 11. sz. 174. o.
Plohn J. [József] , A hódmezővásárhelyi méregkeverők. Csordás Nagy Lili, 1897. 11. sz. 174. o.
Plohn J. [József] , A hódmezővásárhelyi méregkeverők pöre, 1897. 14. sz. 221. o.
Plohn J. [József] , A hódmezővásárhelyi méregkeverők pöre. A méregkeverők megérkezése a vásárhelyi vasúti állomásra, 1897. 14. sz. 221. o.
Plohn J. [József] , A hódmezővásárhelyi méregkeverők pöre. Jáger Margit a tárgyalásra kísérik, 1897. 14. sz. 221. o.
Plohn J. [József] , A hódmezővásárhelyi méregkeverők pöre. Szappanos Judit, 1897. 14. sz. 221. o.
Plohn J. [József] , A hódmezővásárhelyi méregkeverők pöre. Tóth Lídia, 1897. 14. sz. 221. o.
Plohn J. [József] , A hódmezővásárhelyi méregkeverők pöre. Horváth János, 1897. 14. sz. 221. o.
Plohn J. [József] , A hódmezővásárhelyi méregkeverők pöre. Gulyás Kis Sámuel, 1897. 14. sz. 221. o.
Plohn J. [József] , Az Algyői vasúti híd eltolása, 1902. 44. sz. 724. o.
Plohn J. [József] , Kossuth szobrának leleplezési ünnepélye Hódmezővásárhelyen, 1903. 13. sz. 208. o.

Pobuda [Károly] , A Magyar Tanulók Országos tornaversenye. Szabad gyakorlatok, 1901. 22. sz. 353. o.
Pobuda [Károly] , Az oxfordi labdarugók, 1902. 13. sz. 206. o.
Pobuda [Károly] , A drezdai tornászok mutatványai. 1-2. 1903. 23. sz. 377. o.
Pobuda [Károly] , Tiszti czéllövőverseny a tétényi katonai lövöldében. 1-4. 1904. 31. sz. 529. o.
Pobuda [Károly] , A budai királyi várból. Az őrség felváltása, 1905. 13. sz. 195. o.
Pobuda [Károly] , A budai királyi várból. A felváltott őrség elvonulása, 1905. 13. sz. 195. o.
Pobuda [Károly] , Az április 9-iki budapesti osztrák-magyar labdarugó mérkőzésben szerepelt csapatok, 1905. 16. sz. 252. o.
Pobuda [Károly] , A Ludovika-Akadémia tisztekké kinevezett növendékeinek eskütétele augusztus 18-án, 1905. 35. sz. 563. o.
Pobuda [Károly] , Azary Ákos szobrának leleplezése a Nemzetközi Állatorvosi Kongresszus tagjainak jelenlétében, 1905. 37. sz. 596. o.

Pobuda Alfréd, Képek a budapesti polo- és díjlovaglási versenyekről. 1-5. 1904. 23. sz. 392. o.

Polák J., Az erdélyi árvíz. A dévai gőzmalom víz alatt, 1912. 40. sz. 807. o.

Pólányi Dezső, A Trefort-emléktábla leleplezési ünnepélye Homonnán, 1899. 28. sz. 472. o.
Pólányi Dezső, Emléktábla Trefort Ágost szülőházán, Homonnán, 1899. 28. sz. 472. o.

Prakatur József, Kossuth Ferencz Ambrozovics Bélával és Palotay Rezső fürdőigazgatóval a Lukács-fürdő parkjában, 1904. 27. sz. 457. o.

Printz Gyula [Prinz Gyula] , Belső-Ázsia alpeseiből. 1-7. 1910. 16. sz. 338-339. o.

Przibilla Jenő, Az Eskütéri híd hőforrásának betömése, 1899. 13. sz. 204. o.

Przybilla Jenő, Baptista-keresztelés Budapesten. A keresztelendők a Dunaparton, 1902. 35. sz. 570. o.
Przybilla Jenő, Baptista-keresztelés Budapesten. A keresztelés, 1902. 35. sz. 570. o.

Puskás József, dr., A borsod-mezőkeresztesi róm. kath. templom, 1899. 45. sz. 755. o.

Puyo, C. [Constant, Emile Joachim] , A Photo-Club kiállításából. Novemberi napsugár, 1905. 39. sz. 629. o.
Puyo, C. [Constant, Emile Joachim] , Külföldi fényképek a Nemzetközi Fénykép-kiállításon. A levél, 1910. 24. sz. 511. o.

Raab Lajos, A kismegyeri csata emlékoszlopa, 1897. 43. sz. 713. o.

Ragács Gyula, Az 1849 márczius 5-iki szolnoki csata színhelye, 1899. 10. sz. 156. o.
Ragács Gyula, Kossuth szobra Tószegen, 1899. 15. sz. 242. o.
Ragács Gyula, A karczagi 48-as honvédek, 1900. 25. sz. 420. o.
Ragács Gyula, A szolnoki művésztelep egyik épülete a műtermek felől nézve, 1902. 27. sz. 434. o.
Ragács Gyula, A szolnoki művésztelep épületei. 1-2. 1902. 27. sz. 434. o.
Ragács Gyula, Schuszter Konstantin püspök emlékszobrának leleplezése a szolnoki Konstantin-iskolánál, 1903. 22. sz. 354. o.
Ragács Gyula, A vasúti sztrájk napjaiból, 1904. 18. sz. 301. o.

Rákos [Soma] , Bartay Ede, 1901. 36. sz. 583. o.
Rákos [Soma] , József Főherczeg fejérmegyei szemleútjáról. Tábori mise a gyakorlatok után, 1902. 30. sz. 488. o.
Rákos [Soma] , József Főherczeg fejérmegyei szemleútjáról. A főherczeg és kisérete gróf Zichy Jenő szentiványi kastélya előtt, 1902. 30. sz. 489. o.
Rákos [Soma] , Az ujpesti Wolfner-féle Bőrgyár leégett épülete, 1905. 32. sz. 516. o.
Rákos [Soma] , Felekyné Munkácsy Flóra, 1906. 40. sz. 646. o.

Rakovszky Béla, Képek az iráni nagy só-sivatagból. 1-2. 1897. 36. sz. 584. o.

Rasovszky Béla, Bende Imre, az elhúnyt nyitrai püspök, 1911. 15. sz. 284. o.
Rasovszky Béla, Gróf Batthyány Vilmos, az új nyitrai püspök, 1911. 15. sz. 284. o.

Ravasz Imre, Az Aradi vértanúk emlékszobrának leleplezési ünnepélye október 6-án [A kép jobb alsó sarkában a “Weimwurm A. ph.” felirat olvasható] , 1890. 42. sz. 680-681. o.
Ravasz Imre, A makói kiállítás megnyitása, 1901. 32. sz. 517. o.

Rawlings W., A Photo-Club nemzetközi kiállításából. Százszorszépek közt, 1903. 16. sz. 257. o.

Rechnitzer O. [Ottokár] , Márczius 15-iki ünnepély Verseczen. 1-3. 1904. 12. sz. 189. o.

Reinprecht R., A margitszigeti Kis Szálló fölemelése. Egy emelő csavar, 1901. 1. sz. 7. o.
Reinprecht R., A margitszigeti Kis Szálló fölemelése. 182 centiméterre emelve. 1-2. 1901. 1. sz. 7. o.
Reinprecht R., A margitszigeti Kis Szálló fölemelése. 26 centiméterre emelve, 1901. 1. sz. 8. o.
Reinprecht R., A margitszigeti Kis Szálló fölemelése. 30 centiméterre emelve, 1901. 1. sz. 8. o.
Reinprecht R., A margitszigeti Kis Szálló fölemelése. 73 centiméterre emelve, 1901. 1. sz. 8. o.
Reinprecht R., A margitszigeti Kis Szálló fölemelése. 75 centiméterre emelve, 1901. 1. sz. 8. o.
Reinprecht R., A margitszigeti Kis Szálló fölemelése. 108 centiméterre emelve, 1901. 1. sz. 8. o.
Reinprecht R., A margitszigeti Kis Szálló fölemelése. 109 centiméterre emelve, 1901. 1. sz. 8. o.
Reinprecht R., A margitszigeti Kis Szálló fölemelése. 110 centiméterre emelve, 1901. 1. sz. 8. o.

Reitter Gáspár, Magyar honvédutászok hídverő gyakorlatai. Az V. honvéd-kerület utászainak híd-építései. 1-3. 1912. 36. sz. 723. o.

Remete Lajos, A Petőfi-ünnepély Budapesten, a Petőfi-szobornál julius 30-án, 1899. 32. sz. 532. o.
Remete Lajos, A Margit-szigeti híd felavató-ünnepélye. 1-2. 1900. 34. sz. 564. o.

Renner József, Az Eugen-sziget, az 1697-iki csata színhelye, 1895. 39. sz. 641. o.
Renner József, A Szent-Háromság-szobor, 1895. 39. sz. 641. o.
Renner József, A városháza, 1895. 39. sz. 641. o.

Révész és Bíró, Krúdy Gyula, a Petőfi-Társaság új tagja, 1914. 1. sz. 3. o.

Révész Sándor, A váczi Siketnéma Intézet jubileumáról. Ferencz császár szobra a váczi siketnéma intézet kertjében, 1902. 43. sz. 703. o.
Révész Sándor, A váczi Siketnéma Intézet jubileumáról. Wlassics oktatási miniszter gróf Csáky Károly váczi püspökkel és Gajári Géza orsz. képviselővel a szobor leleplezésénél, 1902. 43. sz. 703. o.

Révész Zoltán, A Photo-Club kiállításából. Virágszedés, 1905. 39. sz. 628. o.

Richter Frigyes, A Photo-Club kiállításából. A zinknitzi malom, 1905. 39. sz. 628. o.

Risztics Mihály, Az Arszlánagics híd a Trebinjcsiczán, Trebinje közelében, 1903. 33. sz. 540. o.
Risztics Mihály, Trebinje, 1903. 33. sz. 540. o.
Risztics Mihály, A fapiacz Monasztirban, 1903. 33. sz. 541. o.
Risztics Mihály, A főutcza Monasztirban, 1903. 33. sz. 541. o.
Risztics Mihály, Monasztir (Bitoly) város Maczedóniában, 1903. 33. sz. 541. o.
Risztics Mihály, A szerb és osztrák-magyar konzulátusok épületei Monasztirban, 1903. 33. sz. 541. o.

Romaiser Ferencz [Romeiser Ferenc] , Korfui képek. 1-6. 1908. 18. sz. 366-367. o.

Rónai Dénes, Párvy Sándor szepesi püspök, 1904. 18. sz. 289. o.
Rónai Dénes, A Nemzetközi Fényképkiállításról. Gyurika beteg, 1910. 25. sz. 525. o.

Rónai [Hajnal] , Samassa József egri bíboros érsek temetése, 1912. 35. sz. 697. o.

Rosenberg Gyuláné, A “Buda” fedélközén, 1902. 18. sz. 288. o.
Rosenberg Gyuláné, A “Buda” Oránban, 1902. 18. sz. 288. o.

Rosenfeld Pál, A vajdahunyadi vár, 1895. 34. sz. 549. o.
Rosenfeld Pál, A történelmi kiállítás palotái, 1895. 34. sz. 549. o.

Roskovics Ignácz, Képek Betlehemből és vidékéről. A pásztorok mezeje, 1897. 52. sz. 880. o.
Roskovics Ignácz, Képek Betlehemből és vidékéről. A Mária-templom külseje, 1897. 52. sz. 880. o.
Roskovics Ignácz, Képek Betlehemből és vidékéről. Karaván, 1897. 52. sz. 880. o.
Roskovics Ignácz, Képek Betlehemből és vidékéről. Rachel sírja, 1897. 52. sz. 880. o.
Roskovics Ignácz, Képek Betlehemből és vidékéről. Betlehemi népviselet, 1897. 52. sz. 881. o.
Roskovics Ignácz, Képek Betlehemből és vidékéről. Betlehem főtere, 1897. 52. sz. 881. o.
Roskovics Ignácz, Képek Betlehemből és vidékéről. Eliás zárdája, 1897. 52. sz. 881. o.
Roskovics Ignácz, Képek Betlehemből és vidékéről. Részlet Betlehemből, 1897. 52. sz. 881. o.
Roskovics Ignácz, Képek Betlehemből és vidékéről. A Mária-templom nagy oszlopcsarnoka, 1897. 52. sz. 880-881. o.
Roskovics Ignácz, Képek Betlehemből és vidékéről. Bejárat a születési barlangba, 1897. 52. sz. 880-881. o.
Roskovics Ignácz, Képek Betlehemből és vidékéről. A Mária-templom bejárata. (Jézus születésének helyén), 1897. 52. sz. 880-881. o.
Roskovics Ignácz, A bethlehemi Mária-templom, Jézus születéshelye, 1906. 51. sz. 825. o.
Roskovics Ignácz, Birkavásár Bethlehem főterén, 1906. 51. sz. 832. o.
Roskovics Ignácz, A Szent János-kapu Jeruzsálemben, 1907. 13. sz. 247. o.
Roskovics Ignácz, Képek a Szentföldről. Sírok Jozafát völgyében, 1907. 13. sz. 248. o.
Roskovics Ignácz, Képek a Szentföldről. Jozafát völgye és az Olajfák hegye, 1907. 13. sz. 248. o.
Roskovics Ignácz, Képek a Szentföldről. Király-sírok Jeruzsálemben, 1907. 13. sz. 249. o.
Roskovics Ignácz, Képek a Szentföldről. Bokharai zsidó zarándokok a Király-síroknál, 1907. 13. sz. 249. o.

Rozgonyi Dezső, Küry Klára a “Niobe”-ban, 1902. 49. sz. 805. o.
Rozgonyi Dezső, Küry Klára mint karmester, 1903. 19. sz. 307. o.
Rozgonyi Dezső, Küry Klára a “Khínai mézeshetek” czímű operettben, 1903. 19. sz. 307. o.
Rozgonyi Dezső, Küry Klára a “Rátartós királykisasszony” czímszerepében, 1905. 1. sz. 11. o.

Ruprecht [Rupprecht Mihály] , Gróf Széchenyi István szobra Sopronban, 1897. 22. sz. 353. o.
Ruprecht [Rupprecht Mihály] , A soproni Széchenyi-szobor leleplezési ünnepélyéről: a bandérium gyülekezése, 1897. 22. sz. 352. o.

Rűde Károly, A Budapesti Kertészeti Tanintézetből. Rűde Károly főkertész fölvétele. 1-9. 1907. 33. sz. 653-657. o.

Rümker G. ifjabb, Közelről felvett lesujtó villám, 1905. 36. sz. 578. o.

Sági János, Fényképek Tapolczáról a július 30-iki tűzvész után. 1-6. 1908. 32. sz. 654-655. o.
Sági János, Badacsonyi képek. 1-6. 1909. 28. sz. 577-580. o.

Salgó [Sándor] , A Saint Benoit-templom belseje, a hol Rákóczi hamvai nyugszanak, a magyar zarándokok látogatásakor felállított gyászravatallal, 1903. 43. sz. 714. o.
Salgó [Sándor] , Guyon Rikhárd síremléke a skutarii angol temetőben, 1903. 43. sz. 714. o.
Salgó [Sándor] , A magyarok konstantinápolyi zarándoklata, 1903. 43. sz. 714. o.

Sármay József, Hunyadi János szobra Tóth Istvántól, 1900. 38. sz. 622. o.

Satrál Andor, A Keszthelyi Gazdasági Tanintézet régi épülete, 1897. 42. sz. 696. o.
Satrál Andor, A keszthelyi Georgikon épülete, 1897. 42. sz. 696. o.
Satrál Andor, A keszthelyi Balaton-partról, 1897. 43. sz. 711. o.
Satrál Andor, A gróf Festetich-szobor leleplezési ünnepélye Keszthelyen, 1902. 24. sz. 385. o.

Schabinsky és Társa, Kun Bertalan, ötven éves pap és huszonöt éves püspök. Schabinsky és társa miskolczi fényképe után, 1891. 37. sz. 609. o.

Schaffer és Pobuda [Schäffer és Pobuda] , Hadgyakorlatok Budapest környékén. 1-5. 1907. 38. sz. 767-768. o.
Schaffer és Pobuda [Schäffer és Pobuda] , Helyőrség-változások Budapesten. 1-8. 1914. 15. sz. 295. o.

Scheffer, Képviselőválasztási mozgalmak Aradon. 1-2. 1913. 26. sz. 518. o.

Schelegian Gyula, A “Párisi Áruház” és környéke az égés előtt, 1903. 35. sz. 578. o.
Schelegian Gyula, A “Párisi Áruház” és a kerepesi-úti szomszédház a tűz után, 1903. 35. sz. 578. o.
Schelegian Gyula, Marokkói képek. A tangeri erődök, 1905. 15. sz. 231. o.
Schelegian Gyula, Marokkói képek. A kis piacz (bazár) Tangerben, 1905. 15. sz. 231. o.

Schemboche, Kossuth a halottas ágyon, 1894. 14. sz. 221. o.
Schemboche, Kossuth Arczképei. Schemboche turini fényképe a 90-es évekből, 1902. 37. sz. 595. o.

Schleicher Emil, El-Gamil, Napoleon egyiptomi erődje. 1-4. 1910. 41. sz. 846. o.
Schleicher Emil, A drúzok földjéről. 1-6. 1910. 45. sz. 933. o.
Schleicher Emil, Názárethi képek. 1-7. 1910. 52. sz. 1077. o.
Schleicher Emil, Aszfalt-bánya Valona mellett, Albániában. 1-4. 1914. 21. sz. 408. o.
Schleicher Emil, Durazzo ostroma június 15-én. Schleicher Emil fölvételei a “Vasárnapi Újság” számára. 1-9. 1914. 26. sz. 514-515. o.

Schmidt Ferencz, A balkáni háború színhelyéről. Schmidt Ferencz volt nemzetközi csendőrségi őrnagy fölvételei. 1-10. 1912. 45. sz. 906-907. o.

Schmidt Sándor, Római aranybányák a Csettye-hegyen, Verespatakon, 1890. 20. sz. 316. o.
Schmidt Sándor, Rézbánya vidékéről: a Sziklakapu, 1890. 35. sz. 563. o.

Schmidt Tibolt, Képek az ojtozi szorosból. 1-4. 1911. 37. sz. 745. o.

Schoeller Fülöp, A Photo-Club nemzetközi kiállításából. Csendes délután, 1903. 16. sz. 257. o.

Scholtz Endre, A Vidéki Hírlapírók Szövetségének badacsonyi gyűléséről. A hajón, 1909. 28. sz. 581. o.
Scholtz Endre, A Vidéki Hírlapírók Szövetségének badacsonyi gyűléséről. Kiszállás Almádinál, 1909. 28. sz. 581. o.
Scholtz Endre, A Vidéki Hírlapírók Szövetségének badacsonyi gyűléséről, 1909. 28. sz. 582. o.

Schöfer, Hötzendorfi Conrad Ferencz, a közös hadsereg új vezérkari főnöke, 1912. 51. sz. 1020. o.

Schwalm György, Az utolsó budapesti hajómalom az újpesti híd fölött, 1913. 48. sz. 952. o.

Schweriner, Dr. Farkas László az “Erzsébet-kórház” kórtermében, 1900. 51. sz. 851. o.
Schweriner, Dr. Farkas László az “Erzsébet-kórház” műtő-termében, 1900. 51. sz. 851. o.

Scolik Károly, Mária Terézia főherczegnő. Scolik Károly fényképe a műkedvelő-fotográfiai kiállításon, 1890. 19. sz. 297. o.
Scolik Károly, Magyar királyi testőr, 1890. 20. sz. 316. o.
Scolik [Károly] , A király szobrának leleplező-ünnepélye Bruck-Újfaluban, 1900. 28. sz. 459. o.
Scolik Károly, A király szobra Bruck-Újfaluban, 1900. 29. sz. 475. o.
Scolik Károly, Erzsébet főherczegnő kelengyéje. A menyasszonyi ruha és egyéb öltözékek, 1902. 4. sz. 61. o.
Scolik Károly, Erzsébet főherczegnő kelengyéje. Blúzok, 1902. 4. sz. 61. o.
Scolik Károly, Erzsébet főherczegnő kelengyéje. Ékszerek, 1902. 4. sz. 61. o.
Scolik Károly, A siámi trónörökös és kísérete a bécsi burg Radetzky-termében, 1902. 18. sz. 293. o.

Sebestyén Károly, A kiállítás megnyitása, 1899. 36. sz. 605. o.

Seebald, A morvaországi hadgyakorlatokról. 1-11. 1909. 38. sz. 788-792. o.
Seebald, A stockholmi olympiász. A magyar versenyzők a stadionba vonuláskor üdvözlik a svéd királyi családot, 1912. 28. sz. 557. o.
Seebald, Rajner főherczeg temetése, 1913. 6. sz. 105. o.

Seidlhuber Viktor, A melillai harczok színhelyéről. 1-5. 1909. 46. sz. 961-962. o.

Siklóssy László, Képek a magyar delegáczióból. 1-6. 1902. 23. sz. 364. o.
Siklóssy László, Pillanatfénykép a magyar delegáczióból, 1902. 23. sz. 367. o.
Siklóssy László, Kállay Benjamin. Siklóssy László, 1902. évi amateur pillanatfölvétele után rajzolta Richter Aurél, 1903. 29. sz. 469. o.
Siklóssy László, Kállay Benjámin temetése. Pillanatfölvétel az Akadémia Palota kapujában, 1903. 29. sz. 480. o.
Siklóssy László, Kállay Benjámin temetése. Bosnyákok a gyászmenetben, 1903. 29. sz. 481. o.
Siklóssy László, Miklós Ödön, a parlamenti bizottság helyettes-elnöke, az ülésre megy, 1903. 32. sz. 533. o.
Siklóssy László, Obrenovics György és kísérője gróf Zichy Jenőnél, 1903. 41. sz. 685. o.

Silvestri Hugo, Utczai favágók Pekingben, 1900. 25. sz. 421. o.
Silvestri Hugo, Utczai borbély Pekingben, 1900. 25. sz. 421. o.
Silvestri H. [Silvestri Hugo] , A vizsgázó-terem díszkapuja Pekingben, 1900. 27. sz. 445. o.

Singer [József] , Milán király temetése. A koporsó átszállítása a krusedoli sírbotba, 1901. 8. sz. 116. o.
Singer [József] , Milán király temetése. Brankovics György szerb patriárka, 1901. 8. sz. 116. o.
Singer [József] , Milán király temetése. Megérkezés a székesegyházhoz, 1901. 8. sz. 117. o.
Singer [József] , Milán király temetése. A gyászkocsi elindulása a karloczai vasúti állomástól, 1901. 8. sz. 117. o.
Singer [József] , Milán király temetése. Milán koporsójának kivétele a vasúti kocsiból, 1901. 8. sz. 120. o.
Singer [József] , Milán király temetése. Bevonulás Karlóczára a vasúttól, 1901. 8. sz. 120. o.
Singer [József] , Milán király temetése. Krisztics bécsi szerb követ a gyászkocsi mögött, 1901. 8. sz. 120. o.
Singer József, A krusedoli zárda ecleziarhája a délutáni vecsernyébe hívja a szerzeteseket, 1901. 9. sz. 141. o.
Singer József, Délutáni vecsernye-ima a krusedoli zárda templomában, 1901. 9. sz. 141. o.
Singer [József] , Képek a hadgyakorlatokról. A király és kísérete visszaérkezése a gyakorlatról Dolnji-Miholjaczra, 1901. 38. sz. 608. o.
Singer [József] , Képek a hadgyakorlatokról. A király és Ferdinánd román trónörökös elindulása a dolnji-miholjaczi állomáson, 1901. 38. sz. 609. o.
Singer [József] , Képek a hadgyakorlatokról. Ferdinánd román trónörökös szállása Dolnji-Miholjaczon, 1901. 38. sz. 609. o.
Singer [József] , Képek a hadgyakorlatokról. A gróf Majláth-féle kastély, a király szállása Dolnji-Miholjaczon, 1901. 38. sz. 609. o.
Singer [József] , A király megérkezésére várakozók Dolnji-Miholjaczon, 1901. 38. sz. 610. o.
Singer [József] , Milán király síremléke a Krusedoli Zárdában, 1902. 7. sz. 108. o.
Singer [József] , Sándor szerb király küldöttei a krusedoli gyászünnepélyen, 1902. 7. sz. 108. o.
Singer József, Képek az újvidéki szerb egyházi kongresszusból. 1-2. 1902. 24. sz. 386. o.
Singer József, Savoyai Eugén herczeg emlékének leleplezése Péterváradon, augusztus 5-én, 1902. 32. sz. 522. o.
Singer József, A Sasvári hadgyakorlatokról. A király asasvári vasúti állomásnál Beck báróval, 1902. 39. sz. 641. o.
Singer József, A Sasvári hadgyakorlatokról. Diadalkapu Sasváron, 1902. 39. sz. 641. o.
Singer József, A Sasvári hadgyakorlatokról. A német trónörökös és kisérete a hadgyakorlaton, 1902. 39. sz. 641. o.
Singer József, Jovanovics János lakóháza Kameniczán, a hol meghalt, 1904. 26. sz. 442. o.
Singer József, Jovanovics János temetése Kameniczán, 1904. 26. sz. 443. o.
Singer József, Draga királyné jachtja. Singer József újvidéki fényképe után, 1904. 51. sz. 881. o.
Singer [József] , Brankovics György patriárka temetése Karlóczán. 1-3. 1907. 32. sz. 646. o.
Singer [József] , A beocsini czementgyár, a hol legutóbb a nagy robbanás történt. 1-2. 1910. 33. sz. 693. o.

Sinkó József, Az Amateur Fényképészek Országos Szövetségének kiállításából. Körösparti legelő, 1906. 20. sz. 320. o.

Skalnik [Skalnik és fia] , A kassai Rákóczi ereklye-kiállítás megnyitása. A közönség megérkezése a kiállítás helyisége elé, 1903. 31. sz. 517. o.
Skalnik [Skalnik és fia] , A kassai Rákóczi ereklye-kiállítás megnyitása. Dr. Takáts Menyhért jászói prépost megnyitó beszédét mondja a kiállítás épülete előtt, 1903. 31. sz. 517. o.
Skalnik és fia, Bubics Zsigmond püspök koporsójának beszentelése a kassai pályaudvar előtt. Skalnik és fia kassai fényképész fölvétele, 1907. 23. sz. 459. o.

Sólyom Jenőné, Lukács Béla zalantai háza, 1901. 2. sz. 18. o.

Sorger [Sándor] , Erzsébet királyné szobrának leleplezési ünnepélye Gödöllőn, 1901. 21. sz. 340. o.
Sorger S. [Sándor] , A győri püspök beiktatása, 1902. 16. sz. 257. o.
Sorger [Sándor] , A győri püspök beiktatása. A díszmenet a székesegyházba vonuláskor, 1902. 16. sz. 259. o.
Sorger [Sándor] , A győri püspök beiktatása. Gyermekek sorfala a bevonuláskor, 1902. 16. sz. 259. o.
Sorger [Sándor] , A győri püspök beiktatása. A papság a karmelita templomból a székesegyházba vonul, 1902. 16. sz. 259. o.
Sorger [Sándor] , Horánszky Nándor temetése. Vasúti altisztek a temetési menetben, 1902. 17. sz. 268. o.
Sorger [Sándor] , Képek a Budapesten rendezett lovasjátékokból. Alabárdosok, 1902. 20. sz. 317. o.
Sorger [Sándor] , Képek a Budapesten rendezett lovasjátékokból. Gróf Zselénszky Róbert, 1902. 20. sz. 317. o.
Sorger [Sándor] , Képek a Budapesten rendezett lovasjátékokból. Gróf Wimpffen Szigfrid, 1902. 20. sz. 317. o.
Sorger [Sándor] , Képek a Budapesten rendezett lovasjátékokból. Meixner főlovász, 1902. 21. sz. 331. o.
Sorger [Sándor] , Képek a Budapesten rendezett lovasjátékokból. Ottó főherczeg, 1902. 21. sz. 332. o.
Sorger [Sándor] , Képek a Budapesten rendezett lovasjátékokból. Ferdinánd Károly főherczeg, 1902. 21. sz. 332. o.
Sorger [Sándor] , Képek a Budapesten rendezett lovasjátékokból. Auguszta főherczegnő és József Ágost főherczeg, 1902. 21. sz. 332. o.
Sorger [Sándor] , Képek a Budapesten rendezett lovasjátékokból. Solymászok, 1902. 21. sz. 333. o.
Sorger [Sándor] , Képek a Budapesten rendezett lovasjátékokból. A heroldok, 1902. 21. sz. 333. o.
Sorger [Sándor] , Képek a magyar delegáczióból. 1-2. 1902. 23. sz. 365. o.
Sorger [Sándor] , A “Turul” léghajó fölszállása, 1903. 14. sz. 224. o.
Sorger [Sándor] , Az ifjuság Rákóczi-ünnepe Budapesten: a menet elindulása az egyetemi templomból, 1903. 20. sz. 318. o.
Sorger [Sándor] , Az Országos Nőképző-Egylet május 17-iki közgyűléséről, 1903. 22. sz. 355. o.
Sorger [Sándor] , A “Kis császár” előadása a Népszínházban. 1-3. 1904. 10. sz. 160-161. o.
Sorger [Sándor] , Pekár Gyula “Mátyás és Beatrix” czímű drámájából. 1-5. 1904. 12. sz. 184-185. o.
Sorger [Sándor] ,“A királynő férje” Vígszínházi előadásából. 1-9. 1904. 16. sz. 266-267. o.
Sorger Sándor, Jókai temetése. 1-3. 1904. 20. sz. 336-340. o.
Sorger [Sándor] , Pillanat-fölvétel a lóversenytér nagytribünje előtt a “Király-díj” napján, 1904. 21. sz. 352. o.
Sorger [Sándor] , A király látogatása az Erzsébet-szanatóriumban. 1-2. 1904. 22. sz. 372. o.
Sorger Sándor, Forrás télen a feketehegyi erdőben, Biharmegyében, 1905. 4. sz. 53. o.
Sorger [Sándor] , A Wesselényi-emléktábla leleplezési ünnepélye, 1905. 16. sz. 249. o.
Sorger [Sándor] , Abonyi Lajos szobra Nagy-Abonyban, 1905. 19. sz. 300. o.
Sorger [Sándor] , A csatádi Lenau-ünnepélyről. Lenau szobra a leleplezés után, 1905. 25. sz. 403. o.
Sorger [Sándor] , A csatádi Lenau-ünnepélyről. Emléktábla Lenau szülőházán, 1905. 25. sz. 403. o.
Sorger [Sándor] , Kossuth szobra Makón, 1905. 40. sz. 640. o.
Sorger Sándor, Andrássy Franciska grófné szobra Rozsnyón, 1905. 45. sz. 721. o.
Sorger Sándor, Andrássy Franciska grófné szobrának leleplezési ünnepélye, 1905. 45. sz. 721. o.
Sorger Sándor, A budapesti új tőzsde-palota kupolacsarnoka, 1905. 46. sz. 741. o.
Sorger [Sándor] , A budapest-lipótvárosi Szent István-templom a Váczi körút felől nézve, 1905. 47. sz. 749. o.
Sorger [Sándor] , Brankovics György szerb patriárka, 1905. 52. sz. 839. o.
Sorger [Sándor] , Terem Brankovics patriárka karlócsai palotájában, 1905. 52. sz. 839. o.
Sorger [Sándor] , A Magyar Földtani Intézet múzeumának egyik terme, 1906. 1. sz. 13. o.
Sorger [Sándor] , A “Magyar Nők Közmívelődési Köré”-nek zsúrjáról, 1906. 3. sz. 45. o.
Sorger [Sándor] , Jelenet a “Leányka” czímű operett II. felvonásából, 1906. 4. sz. 64. o.
Sorger [Sándor] , Kivándorlók szemének megvizsgálása a hajóraszálláskor. 1-2. 1906. 5. sz. 80. o.
Sorger [Sándor] , Képek az “Uránia” műkereskedés kiállításából. 1-2. 1906. 7. sz. 105. o.
Sorger [Sándor] , Az a koporsó, melyben Rákóczi hamvait hazaszállítják, 1906. 16. sz. 254. o.
Sorger [Sándor] , A Rákóczi hamvait hozó kocsi a kerepesi-úton, 1906. 44. sz. 709. o.
Sorger Sándor, A dél-olaszországi földrengés. 1-6. 1909. 4. sz. 71-73. o.

Spády Géza, Dr. Hofer Kuno svájczi attasé és gróf Dessewffy Ilona esküvője Tátralomniczon. 1-2. 1913. 36. sz. 712. o.

Spaits Sándor, Az orosz-japán háborúból. Thea-osztás egy vasúti állomáson, 1905. 29. sz. 459. o.
Spaits Sándor, Képek az orosz-japán háborúból. Orosz katonák és lovaik beszállítása a vasuti kocsikba, 1905. 29. sz. 460. o.
Spaits Sándor, Képek az orosz-japán háborúból. Orosz zászlóalj imádkozása csata előtt, 1905. 29. sz. 460. o.
Spaits Sándor, Képek az orosz-japán háborúból. Orosz tiszek a khinaiaknál lovakat soroznak, 1905. 29. sz. 461. o.
Spaits Sándor, Képek az orosz-japán háborúból. A csata után a Gautulin-szorosban, 1905. 29. sz. 461. o.
Spaits Sándor, A Mandzsuországi orosz táborból. Kovionko ezredes és Pessich vezérkari ezredes, a sajtó-czenzura főnöke, 1905. 30. sz. 477. o.
Spaits Sándor, A Mandzsuországi orosz táborból. Oroszok által elfogott koreai kémek a gucsulini állomáson, 1905. 30. sz. 477. o.
Spaits Sándor, Az orosz-japán háborúból. Khinainak öltözött kémkedő japán katonatiszt elfogatása az oroszok által, 1905. 31. sz. 493. o.
Spaits Sándor, Az orosz-japán háborúból. Japán hadifoglyok a kajujáni pályaudvaron, 1905. 31. sz. 496. o.
Spaits Sándor, Az orosz-japán háborúból. Orosz előörs egy erdő szélén, 1905. 31. sz. 496. o.
Spaits Sándor, Az orosz-japán háborúból. Elesett katonák a mukdeni császár-sírok körűl, 1905. 32. sz. 509. o.
Spaits Sándor, Az orosz-japán háborúból. A gazdája holtteste fölött, 1905. 32. sz. 509. o.
Spaits Sándor, Linevics tábornok főhadiszállása, 1905. 32. sz. 510. o.

Spitzer F. V., A Photo-Club nemzetközi kiállításából. Vásári jelenet Bukovinából, 1903. 15. sz. 238. o.

Standl Iván, Az Állami Ipariskola Zágrábban, 1895. 42. sz. 688. o.
Standl Iván, A székesegyház és az Érseki palota Zágrábban, 1895. 42. sz. 688. o.
Standl Iván, A Zrínyi-tér Zágrábban, 1895. 42. sz. 688. o.
Standl Iván, Zágrábi képek. 1-10. 1894. 21. sz. 348-349. o.

Stankovszky Károly, A délmagyarországi újabb felhőszakadás. 1-4. 1910. 37. sz. 772. o.

Stein Frigyes, A nemzetközi flotta-tűntetés Mitylene előtt. Jeladás zászlóval a hadihajónak, 1905. 51. sz. 824. o.
Stein Frigyes, A nemzetközi flotta-tűntetés Mitylene előtt. Egy hadihajó legénysége partra száll, 1905. 51. sz. 824. o.

Steinhausz László, Az új országház építése, 1896. 23. sz. 380. o.

Stépán Aladár, Montecarlóból. 1-2. 1908. 7. sz. 133. o.
Stépán Aladár, Képek a Rivieráról. Platán-fasor a boulevard Victor Hugón, 1908. 7. sz. 134. o.
Stépán Aladár, Képek a Rivieráról. A montecarlói terasz, 1908. 7. sz. 134. o.
Stépán Aladár, Képek a Rivieráról. A nizzai Jardin Publique, 1908. 7. sz. 134. o.
Stépán Aladár, Képek a Rivieráról. A montecarlói kaszinó, 1908. 7. sz. 135. o.
Stépán Aladár, Képek a Rivieráról. Kilátás Mentonera, a vasúti kocsi ablakából fölfelé, 1908. 7. sz. 135. o.
Stépán Aladár, A beanlieni öböl s a Nizza és Montecarlo közti vasút, 1908. 7. sz. 135. o.

Sternád Béla, Képek a Lóversenytérről. Pillanatfelvételek Szent István napján. Facon, a Szent István-díj nyertese, 1902. 35. sz. 569. o.
Sternád Béla, Képek a Lóversenytérről. Pillanatfelvételek Szent István napján. A Birói páholy, 1902. 35. sz. 569. o.
Sternád Béla, Képek a Lóversenytérről. Pillanatfelvételek Szent István napján. Ponyvássy a Szent István díj futamában, 1902. 35. sz. 569. o.
Sternád Béla, Képek a Lóversenytérről. Pillanatfelvételek Szent István napján. A kis tribün, 1902. 35. sz. 569. o.
Sternád Béla, Képek a Lóversenytérről. Pillanatfelvételek Szent István napján. Czélpontnál a Szent István-díj futásakor, 1902. 35. sz. 569. o.

Strelisky [Sándor] , Blaháné a népszínművekben. Árva Zsuzska, 1885. 8. sz. 124-125. o.
Strelisky [Sándor] , Blaháné a népszínművekben. Milimári, 1885. 8. sz. 124-125. o.
Strelisky [Sándor] , Blaháné a népszínművekben. Czigány Panna a sátornál, 1885. 8. sz. 124-125. o.
Strelisky [Sándor] , Blaháné a népszínművekben. Czigány Panna, 1885. 8. sz. 124-125. o.
Strelisky [Sándor] , Blaháné a népszínművekben. Turi Borcsa, 1885. 8. sz. 124-125. o.
Strelisky [Sándor] , Jászai Mari mint Éva az Ember tragédiájában. Éva a paradicsomban, 1886. 12. sz. 185. o.
Strelisky [Sándor] , Jászai Mari mint Éva az Ember tragédiájában. Éva a paradicsomon kívül, 1886. 12. sz. 185. o.
Strelisky [Sándor] , Jászai Mari mint Éva az Ember tragédiájában. Júlia Rómában, 1886. 12. sz. 185. o.
Strelisky [Sándor] , Jászai Mari mint Éva az Ember tragédiájában. Pórnő a francia forradalomban, 1886. 12. sz. 185. o.
Strelisky [Sándor] , Jászai Mari mint Éva az Ember tragédiájában. Egyiptomi rabszolganő, 1886. 12. sz. 185. o.
Strelisky [Sándor] , “Constantin abbé” a Nemzeti Színházban. Lendvayné (Lavardensné) és Benedek (Paul), 1888. 16. sz. 265. o.
Strelisky [Sándor] , “Constantin abbé” a Nemzeti Színházban. Helvey Laura (Scottné) és Csillag Teréz (Bethy), 1888. 16. sz. 265. o.
Strelisky [Sándor] , “Constantin abbé” a Nemzeti Színházban. Ujházy (Constantin abbé) és Csillag Teréz (Bethy), 1888. 16. sz. 265. o.
Strelisky [Sándor] , “Constantin abbé” a Nemzeti Színházban. Viziváriné (Pauline), Helvey Laura (Scottné), Mihályfi (Jean), Csillag Teréz (Bethy), 1888. 16. sz. 265. o.
Strelisky [Sándor] , “Constantin abbé” a Nemzeti Színházban. Ujházy (Constantin abbé), 1888. 16. sz. 265. o.
Strelisky [Sándor] , Tarkovich József, 1889. 23. sz. 369. o.

Darányi Zsolt
Darányi Zsolt
A szerző 2003, a FotoKlikk.hu megalakítása óta ötletgazdája, megvalósítója és főszerkesztője e portálnak. A 2006-ban alapított FotoKlikk a Fotográfiáért Alapítvány kuratóriumi elnöke. Építészmérnök, grafikus, typográfus, 3 évtizede az IT szektorban keres és fejleszt különleges technikai megoldásokat, most épp az élő közvetítés területén. Bővebben>>
Budapest
overcast clouds
2.4 ° C
2.8 °
1.7 °
92 %
0kmh
100 %
Sat
7 °
Sun
8 °
Mon
7 °
Tue
6 °
Wed
6 °

További friss hírek